SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

SKANDAL UOČI SEZONE

KUŠČEVIĆ RAZLJUTIO VATROGASCE PA PISALI PLENKOVIĆU: ‘Čekamo odgovor, a onda ćemo odlučiti hoćemo li se boriti protiv vatre ili za radnička prava’


Dopis ministra Kuščevića vezan uz materijalna prava vatrogasaca itekako je razljutio ljude u tom sektoru od kojih se u idućih nekoliko mjeseci očekuje da čuvaju našu obalu. Stoga su Andreju Plenkoviću uputili prosvjedno pismo.

(Net.hr, 28. svibnja 2018.) Dok se vatrogasci pripremaju za predstojeću ljetnu požarnu sezonu i pritom za sobom vuku brojne neriješene probleme još iz one prošle, ministar Lovro Kuščević zadao im je novi udarac u radnička prava.

Kuščević je naime uputio dopis Javnoj vatrogasnoj postrobi Grada Bjelovara u kojem navodi kako ni Vladu ni jedinice lokalne samouprave ne obvezuje članak 108. iz Kolektivnog ugovora, a u kojem, pak, stoji da se “Vlada Republike Hrvatske obvezuje se da će se odredbe ovoga ugovora, u pogledu plaća i materijalnih prava, primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu.“

Takav istup razljutio je vatrogasce pa su se ovaj put odlučili napisati prosvjedno pismo. No, ne Kuščeviću nego predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.

Vatrogasci u njemu podsjećaju da se njihova materijalna prava nalaze i u stavci Državnog proračuna “dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva” te postavljaju pitanje jesu li njihovim transferom jedinicama lokalne samouprave – osnivačima JVP ta sredstva „oprana“ od svake veze s Državnim proračunom.

 

Od ministra do ministra, od Vlade do Vlade

“Kako to da, kada su u pitanju profesionalni vatrogasci u JVP, jedan član pregovaračkog odbora Vlade RH – ministar uprave Lovro Kuščević, tvrdi da se Kolektivni ugovor ne primjenjuje na profesionalne vatrogasce, a drugi član tog odbora – ministar financija Zdravko Marić, istovremeno temeljem članka 54. Kolektivnog ugovora zaključuje Policu osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) No 217700003905, kojom su osigurani svi korisnici Državnog proračuna prema prilogu polici i to: tijela državne uprave, pravosudna tijela, zaposlenici u zdravstvu i socijalnoj skrbi, zaposlenici u obrazovanju, znanosti i kulturi, javne vatrogasne postrojbe, HZMO i HZZ.

Kako to da je ministar rada i mirovinskoga sustava i voditelj pregovaračkog odbora Vlade Mirando Mrsić, 2015. godine Sindikatu odgovorio kako nema dvojbe da se Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike primjenjuje i na profesionalne vatrogasce, „stoga što spomenuti Sporazum ima pravne učinke kolektivnog ugovora, odnosno izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojim je njegova primjena ugovorena i na plaće i druga materijalna prava profesionalnih vatrogasaca“, stoji u pismu koje je potpisao predsjednik Odbora za vatrogastvo Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Drago Pranjić.

Pranjić također pita znači li to da primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na profesionalne vatrogasce ovisi o mišljenju pojedinih ministara i državnih tijela, te da se ona mogu razlikovati od jedne do druge vlade.

Traži od Plenkovića da dobro razmisli o odgovorima na ta pitanja te ističe da će, kad im odgovori, vatrogasci “odlučiti hoćemo li se u narednom razdoblju boriti samo protiv vatre ili i za naša radnička prava, za koja smo mislili da su osigurana Kolektivnim ugovorom.”

 

PROSVJED ODBORA PROFESIONALNIH VATROGASACA SDLSN

U požarnoj sezoni borba protiv vatre i za radnička prava profesionalnih vatrogasaca

(SDLSN, 28. svibnja 2018.) Odbor profesionalnih vatrogasaca Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske uputio je predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću prosvjed zbog dopisa ministra uprave Lovre Kuščevića upućenog Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara, prema kojem odredba članka 108. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ne obvezuje ni Vladu Republike Hrvatske, ni jedinice lokalne samouprave, budući „da se sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba osiguravaju u proračunu općine, grada ili Grada Zagreba, a ne u državnom proračunu“.

Navedenom odredbom Kolektivnog ugovora propisano je sljedeće:

„Vlada Republike Hrvatske obvezuje se da će se odredbe ovoga ugovora, u pogledu plaća i materijalnih prava, primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu.“.

Da se sredstva za plaće i materijalna prava profesionalnih vatrogasaca odnosno „te namjene“ osiguravaju u državnom proračunu razvidno je iz pozicije Državnog proračuna za 2018. godinu A863023 „DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA“, u iznosu od 231.030.302. kuna, koji se iznos, temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini, transferira JLS kao razlika između sredstava jedinica lokalne samouprave ostvarenih iz dodatnog udjela u porezu na dohodak od 1% i visine rashoda konkretne javne vatrogasne postrojbe utvrđene ovom Odlukom.

Dakle, sredstva o kojima ministar Kuščević govori kao o sredstvima koja se „osiguravaju u proračunu općine, grada ili Grada Zagreba, a ne u državnom proračunu“, prvotno su osigurana u Državnom proračunu i zatim transferirana tim istim jedinicama lokalne samouprave, koje same, s izuzetkom Grada Zagreba, nemaju potrebne fiskalne kapacitete za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva, tj. rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode.

 

Jesu li sredstva koja se transferiraju JLS “oprana” od svake veze s državnim proračunom

Stoga se, piše predsjednik Odbora Drago Pranjić, kao profesionalni vatrogasci čije se plaće u najvećem dijelu financiraju sredstvima pomoći za decentraliziranu funkciju vatrogastva iz Državnog proračuna, pitamo koliko bi javnih vatrogasnih postrojbi u Republici Hrvatskoj moglo nastaviti s radom kad se sredstva za te namjene ne bi osiguravala u Državnom proračunu, na poziciji „DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA“ i jesu li njihovim transferom jedinicama lokalne samouprave – osnivačima JVP ta sredstva „oprana“ od svake veze s Državnim proračunom.

Kako to da, kada su u pitanju profesionalni vatrogasci u JVP, jedan član pregovaračkog odbora Vlade RH – ministar uprave Lovro Kuščević, tvrdi da se Kolektivni ugovor ne primjenjuje na profesionalne vatrogasce, a drugi član tog odbora – ministar financija Zdravko Marić, istovremeno temeljem članka 54. Kolektivnog ugovora zaključuje Policu osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) No 217700003905, kojom su osigurani svi korisnici Državnog proračuna prema prilogu polici i to: tijela državne uprave, pravosudna tijela, zaposlenici u zdravstvu i socijalnoj skrbi, zaposlenici u obrazovanju, znanosti i kulturi, javne vatrogasne postrojbe, HZMO i HZZ.

Kako to da je ministar rada i mirovinskoga sustava i voditelj pregovaračkog odbora Vlade Mirando Mrsić, 2015. godine Sindikatu odgovorio kako nema dvojbe da se Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike primjenjuje i na profesionalne vatrogasce, „stoga što spomenuti Sporazum ima pravne učinke kolektivnog ugovora, odnosno izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojim je njegova primjena ugovorena i na plaće i druga materijalna prava profesionalnih vatrogasaca“.

Znači li to da primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na profesionalne vatrogasce ovisi o mišljenju pojedinih ministara i državnih tijela, koja se mišljenja mogu razlikovati od jedne do druge vlade ili je to pitanje vjerodostojnosti socijalnih partnera koji su potpisali Kolektivni ugovor i obvezali ga se poštivati.

 

Uskoro borba vatrogasaca na dva fronta – protiv vatre i za radnička prava

Molimo Vas da razmislite o ovim pitanjima i obavijestite profesionalne vatrogasce u javnim vatrogasnim postrojbama prije početka požarne sezone što Vlada Republike Hrvatske (ne ministar uprave), misli o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na profesionalne vatrogasce u pogledu plaća i materijalnih prava, a mi ćemo nakon Vašeg odgovora odlučiti hoćemo li se u narednom razdoblju boriti samo protiv vatre ili i za naša radnička prava, za koja smo mislili da su osigurana Kolektivnim ugovorom.

I molimo Vas da pri tome ne tratite vrijeme dokazujući kako profesionalni vatrogasci nisu ni državni ni javni službenici, jer nam je dobro poznato da smo zaposlenici javnih ustanova osnovanih od strane jedinica lokalne samouprave, budući da se Kolektivni ugovor za državne službenike na profesionalne vatrogasce ne primjenjuje zbog našeg zaposleničkog statusa, već temeljem činjenice da su sredstva za naše plaće i materijalna prava inicijalno osigurana u Državnom proračunu. S. Kuhar

 

Pročitajte još…

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu