SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

OSIGURANJE OD NEZGODE

CROATIA OSIGURANJE više ne osigurava korisnike državnog proračuna, HOK novi osiguravatelj


(SDLSN, 17. srpnja 2018.) CROATIA OSIGURANJE, koje je s Ministarstvom financija sklopilo sve dosadašnje police osiguranja korisnika državnog proračuna, više nije osiguravatelj zaposlenika tijela državne uprave, javnih službi, vatrogasnih postrojbi, HZMO i HZZ, već je to od 1. srpnja ove godine HOK osiguranje.

Do promjene osiguravatelja došlo je temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluge kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, u kojem je naručitelj – Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, odabrao ponudu odabranog ponuditelja HOK osiguranje d.d..

Nova Polica osiguranja od nezgode obuhvaća neobično razdoblje – „30.06.2018. u 24:00 sata“ do „31.12.2018. u 24:00 sata“, za razliku od dosadašnjih polica koje su počele teći s novim danom i 00:00 sati, ali to u praksi ne bi trebalo izazvati probleme, kao što ni promjena osiguravatelja ne bi smjela dovesti u pitanje preuzete obveze poslodavca – Republike Hrvatske da, sukladno kolektivnom ugovoru kolektivno osigura zaposlenike od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe, odnosno rada, kao i u slobodnom vremenu, tijekom 24 sata.


Pročitajte još…

 

HVALA VATRENI! PONOSNI SMO, PONOSNI!

„MIŠLJENJA“ DRŽAVNIH TIJELA

MRMS osporava pravo osnivanja radničkih vijeća za više od 13000 zaposlenika lokalne samouprave

... za uvećanje klikni na sliku

 

(SDLSN, 4. srpnja 2018.) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dostavilo je ovih dana Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske očitovanje kojim se dovodi u pitanje pravo na osnivanje radničkih vijeća u upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave te Sindikat upućuje da se, u svezi s mogućnošću osnivanja radničkih vijeća u jedinicama lokalne samouprave, obrati Ministarstvu uprave.

Osim što je ministarstvo nadležno za tumačenje Zakona o radu, kojim se uređuje materija osnivanja i djelovanja radničkih vijeća, na ovaj način lopticu prebacilo ministarstvu nadležnom za službeničke odnose, postavlja se i pitanje može li se u pravnom prometu za čak 576 jedinica lokalne i područne samouprave, ne znati imaju li zaposleni u njima pravo osnivati radnička vijeća ili ne, odnosno pitanje kvalitete propisa koji osnivanje radničkih vijeća prepuštaju ekstenzivnim pravnim stajalištima pojedinih državnih tijela.

Naime, Zakonom o radu osnivanje radničkih vijeća zapriječeno je samo radnicima zaposlenima kod poslodavca koji zapošljava manje od dvadeset radnika i zaposlenima u tijelima državne uprave.

U praksi jedinice lokalne samouprave u pravilu se savjetuju sa sindikalnim povjerenicima u ulozi radničkog vijeća kada je u pitanju donošenje općih akata (pravilnika o unutarnjem redu, pravilnika o radu i dr.), a u slučaju nepoštivanja obveze savjetovanja prije donošenja odluka važnih za položaj zaposlenika postoje i brojni primjeri iz sudske prakse, odnosno presude kojima se ukidaju akti županija, gradova i općina koji nisu donijeti uz prethodno savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom u ulozi radničkog vijeća.

... za uvećanje klikni na sliku

 

Međutim, očitovanjem Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, kao nositelja izrade Zakona o radu i uz Hrvatski sabor koji ga je donio svakako najpozvanijeg tijela za njegovo tumačenje, dovedena je u pitanje primjena odredbi koje se odnose na prava i ovlasti radničkih vijeća u jedinicama lokalne samouprave jer, ako se u njima ne mogu osnivati radnička vijeća, kako se onda mogu konzumirati prava i ovlasti koja ona imaju.

Drugim riječima, ako sindikalno organizirani radnici kod poslodavca koji nema dvadeset zaposlenih ili zaposleni u tijelima državne uprave ne mogu konzumirati pravo na savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom u ulozi radničkog vijeća, takvo pravo ne mogu imati ni sindikalno organizirani službenici i namještenici županije, grada i općine, ukoliko se u njima ne mogu osnivati radnička vijeća.

Sindikat se stoga pita kako je moguće da nadležna državna tijela o pravu osnivanja radničkih vijeća više od 13000 zaposlenika u županijama, gradovima i općinama lamentiraju u očitovanjima sumnjive pravne vrijednosti i težine, ali svoja pravna stajališta nisu iznosila ili ih bila svjesna kada se donosio Zakon o radu, na način da u njemu napišu kako se i kad su oni u pitanju radi o zaposlenicima koji ne mogu osnivati radnička vijeća.

Nije li čudno da u istoj državi ministarstvo nadležno za rad „misli“ kako zaposleni u lokalnoj samoupravi nemaju pravo na osnivanje radničkih vijeća, dok im istovremeno pravosudna tijela priznaju pravo na konzumiranje ovlasti radničkih vijeća koje proizlazi iz mogućnosti njihovog osnivanja i drži da konačno mišljenje o pravu na osnivanje radničkog vijeća službenika i namještenika jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave treba odlučiti Ministarstvo uprave. S. Kuhar

SUDSKA NAGODBA

Sindikalni povjerenik HAKOM-a nakon otkaza vraćen na posao


(SDLSN, 20. lipnja 2018.) Novo vijeće HAKOM-a sklopilo je pred Općinskim sudom u Zagrebu sudsku nagodbu kojom se Pero Tabak, sindikalni povjerenik sindikalne podružnice HAKOM Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, vraća na posao te da otkaz, koji mu je uručen 30. studenoga 2017. godine na kraju mandata prethodnog Vijeća, ne proizvodi nikakve pravne učinke pa mu stoga radni odnos nije ni prestao.

Ranije je Županijski sud u Dubrovniku, 21. svibnja 2018. godien, pravomoćno presudio da su Luca Gašpar Šako i Pero Tabak oslobođeni optužbi radi navodno izrečenih kleveta i sramoćenja zbog koji ih je HAKOM privatno tužio, i to u četiri navrata pa su potom objedinjene u jednu tužbu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

Podsjetimo, bivši predsjednik Vijeća Dražen Lučić u ime HAKOM-a tužio je više svojih radnika, ali i medija, udruga, pa čak i renomiranog sudskog vještaka, da su svojim izjavama u medijima „mogli naškoditi časti i ugledu HAKOM“ navodnim klevetama i famoznim sramoćenjem, iako su samo iznosili činjenice o stanju u HAKOM-u.

Tako su sindikalni povjerenik i sindikalne članice bili primorani godinama na sudu braniti se što su, primjerice za HTV izjavili, da „…osnivanje sindikata…u HAKOM-u nije dopušteno…“ i to usprkos činjenici da je sud presudio da su HAKOM, ravnatelj i predsjednik Vijeća krivi jer su „pokušali i ostvarili zabranjeni nadzor nad utemeljenjem i djelovanjem sindikata“. Čak je sindikalni povjerenik bio tužen za klevetničku izjavu koju nije ni izgovorio u prilogu, što je potvrdila sama novinarka na suđenju budući da je ona izgovorila i napisala tu izjavu.

Vjerujemo da je novo Vijeće na čelu s Tonkom Obuljenom čvrsto odlučilo da ovakav progon sindikalnih članova i povjerenika više nikad neće biti moguć u HAKOM-u, kao i da će sudskim nagodbama riješiti brojne sudske postupke koje su podignuli članovi sindikata zbog uznemiravanja i diskriminacije temeljem članstva u sindikatu.

 

Pročitajte još...

 

Miran Gosta novi je vršitelj dužnosti ravnatelja HAKOM-a


Dražen Tomić 

(ICT Business, 19. lipnja 2018,) Vijeće HAKOM-a na jučerašnjoj je sjednici dalo povjerenje magistru znanosti Miranu Gosti za vršitelja dužnosti ravnatelja stručne službe HAKOM-a.

Miran Gosta, izvrsno poznaje kretanja, prilike i izazove na tržištu elektroničkih komunikacija te je stručnjak s više od petnaest godina iskustva u regulatornim poslovima. Organizacijske vještine je pokazao u brojnim projektima, među ostalim sudjelovao je u provedbi prelaska na digitalno televizijsko odašiljanje, pripremi i provedbi projekata koji se financiraju iz EU fondova, te osobito u međunarodnim pregovorima oko raspodjele RF spektra.

Mario Weber razriješen je s mjesta ravnatelja sukladno članku 11. stavku 1. točki 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Sukladno propisima, Vijeće HAKOM-a raspisat će u roku od 30 dana javni natječaj za imenovanje ravnatelja HAKOM-a.

 

Mario Weber razriješen dužnosti ravnatelja HAKOM-a

 ... za otvaranje dokumenta klikni na sliku

 

(SDLSN, 19. lipnja 2018.) Upravno Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti danas je na redovnoj sjednici razriješilo dužnosti ravnatelja Agencije mr. sc. Maria Webera i imenovalo vršitelja dužnosti mr. sc. Mirana Gostu.

Mariu Weberu je ovo bio drugi mandat na koji ga je krajem prošle godine izabralo staro Vijeće nakon što ga je sud pravomoćno osudio da je zabranio rada sindikata u HAKOM-u. K tome je vodio brojne radne sporove sa članovima sindikata, a kada bi spor pravomoćno izgubio, pa trebao platiti odštetu i vratiti radnika na radno mjesto, on bi hladno odlučio ponovo dati novi otkaz po istoj osnovi.

Novo Vijeće na čelu s predsjednikom Tonkom Obuljenom razriješilo je starog ravnatelja te time na simboličkoj razini pokazalo da neće tolerirati takva neustavna i nezakonita postupanja u HAKOM-u. Za vršitelja dužnosti izabran je Miran Gosta, radnik koji je od osnivanja radio u HAKOM-u i koji je na svom primjeru osjetio uznemiravanje i diskriminaciju koja je vladala HAKOM-om posljednjih godina.

 

Uspostava socijalnog dijaloga

 

Podsjetimo, SDLSN je u više navrata obavještavao Vladu i Hrvatski sabor da u HAKOM-u, pravnoj osobi s javnim ovlastima, odgovorne osobe od veljače 2014. godine ne žele uspostaviti socijalni dijalog sa sindikatom, a članove sindikata uznemiravaju i diskriminiraju na bezbroj načina.

Kao nedvojben dokaz o zabrani sindikata je prvostupanjska presuda od 15. lipnja 2015. te pravomoćna presuda od 25. siejčnja 2017. godine kojom su osuđeni, kako HAKOM, tako osobno ravnatelj Mario Weber i predsjednik Vijeća Dražen Lučić jer su „pokušali i ostvarili zabranjeni nadzor nad ustrojem i djelovanjem sindikata“ te morali platiti pedesetak tisuća kuna ne računajući ostale odvjetničke i druge troškove vezane za ustavnu tužbu koju je Ustavni sud 4. listopada .2017. godine odbio u cijelosti.

Posebice je indikativno što je nakon tih konačnih presuda suda, treće osuđeni Dražen Lučić, predsjednik Vijeća HAKOM-a, ponovo potpisao ugovor o radu s drugoosuđenim Mariom Weberom, kako bi i u drugom mandatu bio ravnatelj prvo osuđenog HAKOM-a, a sindikalnom povjereniku su na kraju mandata starog Vijeća uručili otkaz ugovora o radu skrivljen ponašanjem radnika. Za ilustraciju navedimo i da su od ukupno 6 otkaza u HAKOM-u svih 6 dobili članovi sindikata.

Stoga će sindikat obzirom na ove novonastale promjene ponovo ponuditi uspostavu socijalnog dijaloga s novim rukovodstvom HAKOM-a.

Sindikat tvrdi: ‘Sisačka gradonačelnica bez kontrole vrijeđa i etiketira – dokad?’

(Narod.hr, 18. lipnja 2018.) “Živopisna gradonačelnica Grada Siska, Kristina Ikić Baniček, nastavlja s vrijeđanjem, prozivanjem i etiketiranjem svojih političkih neistomišljenika i svih drugih koji se ne uklapaju u njezinu viziju Grada Siska, kao grada u kojem svojom političkom providnošću i milošću dijeli dobro od zla i noć od dana”, tvrde iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske čiju reakciju prenosimo u cijelosti.

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Ikić Baniček je tako na vijećničko pitanje o odlasku službenika iz gradske uprave Grada Siska, službenike koji su promijenili hektičnu radnu sredinu u Gradu Sisku nazvala HDZ-ovim uhljebima, a ustanove u koje su prešli opisala je kao „institucije u kojima vodeću ulogu ima HDZ, kao što su Županija i Centar za socijalnu skrb, gdje se i dalje prima plaća bez ikakvih konkretnih rezultata rada“.

Na vijećnički upit o radnim sporovima gradonačelnica je odgovorila kako „Grad Sisak, od kako je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, nije izgubio niti jedan jedini radni spor, a bivši HDZ-ovi uhljebi su pokrenuli ukupno 7 sporova u sustavu gradske uprave“.

S time u svezi Sindikat postavlja pitanje mogu li nositelji političke vlasti i dužnosnici ljude i pojave koje im ne odgovaraju etiketirati na način kojim ih se u javnom prostoru diskvalificira kao ljude i službenike, a javne ustanove u kojima rade kao stranačka legla u kojima se, ništa ne radi i plaća prima samo zahvaljujući stranačkoj iskaznici HDZ-a.

Ne bi li se takva vrsta stranačke isključivosti trebala iskorijeniti iz javne uprave i nije li takav način političkog jednoumlja moguće primijeniti i na samu sisačku gradonačelnicu, koja u svom križarskom ratu protiv političkih neistomišljenika pokazuje nizak prag političke i društvene tolerancije.

Sindikat se stoga pita ima li lijeka protiv koleričnog i, prije svega, nekulturnog ponašanja Ikić Baniček, koje nas vraća u vrijeme društvenih podjela u kojem su se politički neistomišljenici prvo etiketirali kao društveni neprijatelji, a zatim i fizički eliminirali i hoće li netko reagirati na takvo društveno neprihvatljivo ponašanje.

 

POLITIČKA (NE)KULTURA

Sisačka gradonačelnica bez kontrole vrijeđa i etiketira – dokad?


(SDLSN, 18. lipnja 2018.) Živopisna gradonačelnica Grada Siska, Kristina Ikić Baniček, nastavlja s vrijeđanjem, prozivanjem i etiketiranjem svojih političkih neistomišljenika i svih drugih koji se ne uklapaju u njezinu viziju Grada Siska, kao grada u kojem svojom političkom providnošću i milošću dijeli dobro od zla i noć od dana.

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Ikić Baniček je tako na vijećničko pitanje o odlasku službenika iz gradske uprave Grada Siska, službenike koji su promijenili hektičnu radnu sredinu u Gradu Sisku nazvala HDZ-ovim uhljebima, a ustanove u koje su prešli opisala je kao „institucije u kojima vodeću ulogu ima HDZ, kao što su Županija i Centar za socijalnu skrb, gdje se i dalje prima plaća bez ikakvih konkretnih rezultata rada“.

Na vijećnički upit o radnim sporovima gradonačelnica je odgovorila kako „Grad Sisak, od kako je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, nije izgubio niti jedan jedini radni spor, a bivši HDZ-ovi uhljebi su pokrenuli ukupno 7 sporova u sustavu gradske uprave“.


S time u svezi Sindikat postavlja pitanje mogu li nositelji političke vlasti i dužnosnici ljude i pojave koje im ne odgovaraju etiketirati na način kojim ih se u javnom prostoru diskvalificira kao ljude i službenike, a javne ustanove u kojima rade kao stranačka legla u kojima se, ništa ne radi i plaća prima samo zahvaljujući stranačkoj iskaznici HDZ-a.

Ne bi li se takva vrsta stranačke isključivosti trebala iskorijeniti iz javne uprave i nije li takav način političkog jednoumlja moguće primijeniti i na samu sisačku gradonačelnicu, koja u svom križarskom ratu protiv političkih neistomišljenika pokazuje nizak prag političke i društvene tolerancije.

Sindikat se stoga pita ima li lijeka protiv koleričnog i, prije svega, nekulturnog ponašanja Ikić Baniček, koje nas vraća u vrijeme društvenih podjela u kojem su se politički neistomišljenici prvo etiketirali kao društveni neprijatelji, a zatim i fizički eliminirali i hoće li netko reagirati na takvo društveno neprihvatljivo ponašanje. S. Kuhar

 

Pročitajte još...

 

ZAPOSLENI U DRŽAVNOJ UPRAVI

Broj državnih službenika i namještenika smanjen za 4912 u odnosu na 2004. godinu

(SDLSN, 13. lipnja 2018.) Broj državnih službenika i namještenika u državnim tijelima danas je manji za 4912 zaposlenih u odnosu na 2004. godinu, pokazuju podaci Ministarstva uprave i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske. 

Sindikat je kao referentnu točku uzeo Zapisnik o rezultatima referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 29. rujna 2004. godine u kojem se navodi brojka od 64858 zaposlenih državnih službenika i namještenika.

Drugi službeni podatak je odgovor tadašnjeg ministra uprave Arsena Bauka na zahtjev Sindikata za pristup informacijama o ukupnom broju zaposlenih državnih službenika i namještenika iz 2012. godine u kojem je navedena brojka od 63129 zaposlenih u državnim tijelima, dok su ostali podaci javno dostupni u Statističkim prikazima Ministarstva uprave, koji se redovito objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva.

U razdoblju od 2004. do 2012. godine na smanjenje broja zaposlenih u državnoj upravi najviše je utjecalo izdvajanje nekoliko tisuća pripadnika civilnog osoblja u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH  iz kojih sustava je, temeljem podataka koje je Sindikat dobio kao odgovor od Ministarstva obrane na zahtjev za pristup informacijama, državna služba zbog nemogućnosti rasporeda na radno mjesto zbog preustroja OSRH prestala za 1171 državnih službenika i namještenika zaposlenih u MORH i 2246 u OSRH od 2000. do 2014. godine.

Novo zapošljavanje u državnim tijelima provodi se u uvjetima dugogodišnjih zabrana zapošljavanja, koje novo zapošljavanje službenika dopuštaju uz primjenu klauzule 2 za 1 (na dva otišla može se zaposliti jedan novi državni službenik), dok je zapošljavanje namještenika izuzetno otežano jer se prednost daje angažiranju vanjskih pružatelja usluga, a tamo gdje to nije moguće potrebno je ishoditi odobrenje Ministarstva uprave, uz napomenu da je početna plaća namještenika u prethodnom razdoblju bila manja od zakonom zagarantirane minimalne plaće.

S druge strane, planovima prijma uglavnom su se zapošljavali službenici na poslovima vezanim uz pristup EU, kao i stručnjaci za povlačenje sredstava iz fondova EU.

Međutim, u narednom razdoblju, ukoliko se nastave pozitivni gospodarski trendovi, ali i odlazak radne snage iz Hrvatske, moguće je očekivati migracije visokostručnih kadrova iz državne uprave na bolje plaćene poslove u javnoj upravi, agencijama, državnom i privatnom sektoru.

Posljednjim izmjenama Zakona o državnim službenicima, koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, državni službenici više ne mogu raditi do kraja kalendarske godine u kojoj su navršili 65 godina života i odgovarajući mirovinski staž, već im služba prestaje s danom navršenja 65. godina života, što bi također trebalo utjecati na veću fluktuaciju broja zaposlenih u državnoj službi na godišnjoj razini. S. Kuhar

 

Pročitajte još...

 

SPALJIVANJE VATROGASACA

Inspektor DUZS za vatrogastvo nezakonito naložio smjenu zapovjednika JVP Gospić


(SDLSN, 8. lipnja 2018.) Gradonačelnik Grada Gospića razriješio je 7. studenoga 2017. godine, na prijedlog Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Gospić, zapovjednika JVP Željka Došena, temeljem rješenja Samostalne službe za inspekcijske poslove, Područna jedinica Zadar, Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Navedenim rješenjem, koje je potpisao inspektor za vatrogastvo, Rudolf Dumić, JVP Gospić nalaže se, između ostalog, zasnovati radni odnos sa zapovjednikom koji će ispunjavati odredbe iz članka 21. Zakona o vatrogastvu, uz obrazloženje kako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da Došen ima srednju stručnu spremu i manje od 10 godina neprekidnog rada na poslovima vatrogasaca s posebnim ovlastima.

Naime, sukladno članku 21. stavku 6. Zakona o vatrogastvu zapovjednik JVP i njegov zamjenik moraju imati najmanje višu stručnu spremu, uz izuzetak predviđen stavkom 14. prema kojem mogu i dalje obavljati te poslove i sa srednjom stručnom spremom, ukoliko su 10 i više godina obavljali poslove vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Dakle, inspektor Dumić je rješenjem ustvrdio da dotadašnji zapovjednik JVP Gospić, ima srednju stručnu spremu i nedostatno (manje od 10 godina) iskustvo na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima.

... za uvećanje klikni na dokument

 

Međutim, premda sve izgleda argumentirano i u skladu s vatrogasnim propisima, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH u posjedu je dokumentacije iz inspekcijskih nadzora koje je inspektor Dumić u JVP Gospić izvršio 2011., 2012., 2013. i 2015. godine i u zapisnicima iz tih nadzora konstatirao za Željka Došena (tada u ulozi zamjenika vatrogasnog zapovjednika) kako udovoljava uvjetima iz članka 21. stavak 14. Zakona o vatrogastvu, a što je u suprotnosti s njegovim rješenjem iz 2017. godine.

... za uvećanje klikni na dokument

 

Interesantno je i to da inspektor Dumić u svom nalazu iz 2017. godine ne konstatira kako Došen nema 10 i više godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima, već samo da ima srednju stručnu spremu, te se postavlja pitanje kako onda u rješenju donijetom na temelju nalaza može tvrditi da ima "manje od 10 godina neprekidnog staža na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima  odgovornostima".  

... za uvećanje klikni na dokument

 

Sindikat stoga postavlja pitanje kako je moguće da isti državni službenik – inspektor, u četiri svoja nalaza utvrdi kako ista osoba – Željko Došen, udovoljava uvjetu od 10 i više godina provedenih na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, na koju se primjenjuje članak 21. stavak 14. Zakona, a onda u rješenju iz 2017. godine, za njega utvrdi kako ima „manje od 10 godina neprekidnog rada na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima“.

Pored toga što je nemoguće, u nepromijenjenim zakonskim okolnostima, istu osobu okvalificirati zakonski podobnom i nepodobnom za obnašanje dužnosti zapovjednika JVP i njegova zamjenika, postavlja se i pitanje zašto je i po čijem nalogu došlo do promjene u tumačenju relativno jednostavno utvrdivih okolnosti postojanja potrebnog iskustva u obavljanju određenih vatrogasnih poslova, može li se državna služba obavljati na način kojim se propisi tumače dijametralno suprotno i kako takvo obavljanje službe utječe na pravnu sigurnost u Republici Hrvatskoj.

Sindikat će dokaze o ovoj lošoj praksi dostaviti odgovornim osobama i od njih traži nadležno postupanje, u nadi kako nije riječ o političkom kadroviranju od strane ljudi koji su toliko moćni da mogu i državni aparat podrediti svojim političkim ciljevima. S. Kuhar

 

Pročitajte još...

Kuhar: Hoće li se netko zapitati kako to da su sindikati u Petrinji socijalni partneri, a u Sisku ih za politikantstvo optužuje gradonačelnica koja flagrantno krši Zakon o radu

(HRVATSKA DANAS, 5. lipnja 2018.) Jučer je u Gradu Petrinji potpisan Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Petrinje, kojim su ova jedinica lokalne samouprave i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, kao socijalni partneri, regulirali prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Petrinje.

Grad Petrinja, kojem je gradonačelnik Darinko Dumbović, pokazao je ovime kako se uređuju zaposlenička prava službenika i namještenika sukladno najvišim demokratskim standardima – kolektivnim pregovorima i zaključivanjem kolektivnih ugovora, za razliku od administrativnog sjedišta Sisačko-moslavačke županije, Grada Siska, u kojem gradonačelnica zaposlenička prava uređuje nezakonitim sporazumima s radničkim vijećima.

Sindikat stoga konstatira kako je rezultat „utakmice“ između Grada Petrinje i Grada Siska u zaključivanju kolektivnih ugovora za zaposlene u upravnim tijelima ova dva grada 1:0 za Grad Petrinju.

Leži li odgovor na pitanje zašto je u Gradu Petrinji moguće i poželjno što nije u Gradu Sisku u tome što gradonačelnik Dumbović dolazi iz Narodne stranke – reformisti, a gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček iz Socijaldemokratske partije Hrvatske, kojoj valjda na listi prioriteta više nisu prava radnika i kolektivni ugovori, najbolje zna vodstvo SDP-a koje sustavno ignorira proturadničku politiku svoje članice i sisačke gradonačelnice, kao i njezino plansko i nezakonito podrivanje sustava kolektivnog pregovaranja u Republici Hrvatskoj.

Možda se vodstvo SDP-a treba manje baviti borbom za vlast u stranci, a više time što mu na terenu rade nositelji vlasti u lokalnim jedinicama koji, kao u slučaju Grada Siska, provode „pretvorbu“ kolektivnih ugovora u sporazume s radničkim vijećima, koja za sklapanje takvih sporazuma nemaju Zakonom o radu propisane ovlasti, piše u priopćenju sindikalac Siniša Kuhar.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Grad Petrinja – Grad Sisak, 1:0

Hoće li se netko zapitati kako to da su sindikati u Petrinji socijalni partneri, a u Sisku ih za politikantstvo optužuje gradonačelnica koja flagrantno krši Zakon o radu 

 

(SDLSN, 5. lipnja 2018.) Jučer je u Gradu Petrinji potpisan Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Petrinje, kojim su ova jedinica lokalne samouprave i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, kao socijalni partneri, regulirali prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Petrinje.

Grad Petrinja, kojem je gradonačelnik Darinko Dumbović, pokazao je ovime kako se uređuju zaposlenička prava službenika i namještenika sukladno najvišim demokratskim standardima - kolektivnim pregovorima i zaključivanjem kolektivnih ugovora, za razliku od administrativnog sjedišta Sisačko-moslavačke županije, Grada Siska, u kojem gradonačelnica zaposlenička prava uređuje nezakonitim sporazumima s radničkim vijećima.

Sindikat stoga konstatira kako je rezultat „utakmice“ između Grada Petrinje i Grada Siska u zaključivanju kolektivnih ugovora za zaposlene u upravnim tijelima ova dva grada 1:0 za Grad Petrinju.

Leži li odgovor na pitanje zašto je u Gradu Petrinji moguće i poželjno što nije u Gradu Sisku u tome što gradonačelnik Dumbović dolazi iz Narodne stranke – reformisti, a gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček iz Socijaldemokratske partije Hrvatske, kojoj valjda na listi prioriteta više nisu prava radnika i kolektivni ugovori, najbolje zna vodstvo SDP-a koje sustavno ignorira proturadničku politiku svoje članice i sisačke gradonačelnice, kao i njezino plansko i nezakonito podrivanje sustava kolektivnog pregovaranja u Republici Hrvatskoj.

Možda se vodstvo SDP-a treba manje baviti borbom za vlast u stranci, a više time što mu na terenu rade nositelji vlasti u lokalnim jedinicama koji, kao u slučaju Grada Siska, provode „pretvorbu“ kolektivnih ugovora u sporazume s radničkim vijećima, koja za sklapanje takvih sporazuma nemaju Zakonom o radu propisane ovlasti. S. Kuhar

Pročitajte još...

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu