SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

AKCIJA SDLSN: “Poštujte naše znakove!”

KU_naslovnica

(SDLSN, 26. siječnja) Sindikat se danas obratio Vladi RH i čelnicima ministarstava kako bi ih upozorio na Kolektivnim ugovorom utvrđenu obvezu obavješćivanja Sindikata prije donošenja odluka važnih za položaj državnih službenika i namještenika. Člankom 75. Kolektivnog ugovora utvrđeno je da čelnik državnog tijela mora Sindikatu priopćiti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj službenika i namještenika. Važnim odlukama smatraju se osobito odluke o donošenju, izmjeni i dopuni akata državnih tijela kojima se reguliraju prava iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika; planu zapošljavanja, premještaju i otkazu službe odnosno rada službenika i namještenika; donošenju programa zbrinjavanja viška namještenika i dr.

Razloge donošenja važnih odluka i sagledavanje njihovih posljedica čelnik državnog tijela trebao bi priopćiti sindikalnom povjereniku

Razloge donošenja važnih odluka i sagledavanje njihovih posljedica čelnik državnog tijela trebao bi priopćiti sindikalnom povjereniku

Sindikalni se povjerenik, sukladno citiranom članku Kolektivnog ugovora, može o dostavljenom prijedlogu važnih odluka očitovati u roku od osam dana, a čelnik državnog tijela dužan je razmotriti dostavljene primjedbe sindikalnog povjerenika prije njihova donošenja. “Budući da je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija smanjen broj ministarstava, spajanjem odnosno prestankom rada kao posebnih ministarstava, te je propisano kako će Vlada RH u roku od 60 dana uredbama urediti unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug, a čelnici državnih tijela donijeti pravilnike o unutarnjem redu u roku 30 dana od dana stupanja na snagu narečenih uredbi, pozivamo Vas da omogućite Sindikatu sudjelovanje u njihovom donošenju, na način utvrđen Kolektivnim ugovorom.“, kaže se u dopisu Sindikata. Sindikat podsjeća i na činjenicu da je tijekom mandata prethodne vlade došlo do privatizacije pomoćno-tehničkih poslova suprotno članku 7. Zakona o sustavu državne uprave i članka 1. stavka 4. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, pri čemu su se za te poslove, koje prema citiranim propisima u državnim tijelima obavljaju namještenici, angažirale privatne tvrtke a namještenicima otkazivala državna služba. Zbog činjenice da se pri tome nisu poštovale odredbe Kolektivnog ugovora glede dostave akata državnih tijela na mišljenje, Sindikat je predložio ocjenu ustavnosti i zakonitosti uredbe i pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i veza, te sudskim putem traži poništenje otkaza namještenicima temeljem akata donesenih suprotno proceduri predviđenoj kolektivnim ugovorom. S time u svezi Sindikat predlaže da se donošenju akata državnih tijela pristupi odgovorno i uz puno uvažavanje postojećih zakonskih i drugih propisa koji se odnose na status službenika i namještenika.

Vlada_uredbe1_500

Vlada_uredbe2_500

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu