SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

CARDS: Zakon o državnoj službi

Klikom na riječi: Zakon o državnoj službi možete pročitati radnu verziju Zakona o državnim službenicima u word formatu izrađenu od ekspertnog tima CARDS 2001 Projekt.

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu