SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Časopis Hrvatska javna uprava o zakonu o plaćama u lokalnoj samoupravi

HJU3_390

(SDLSN, 22. listopada 2009.) Ovih dana objavljen je novi broj ozbiljnog časopisa za ozbiljnu Hrvatsku javnu upravu.
Od niza članaka uvaženih autora na području suvremene službeničke misli i promišljanja izdvajamo one o prijedlogu Zakona o plaćama  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) sdlsn_www220samoupravi i reakcijama na njega, autora Alena Rajka i Ivana Koprića o lokalnoj samoupravi i lokalnim službeničkim sustavima u Austriji i Finskoj, zbog njihove aktualnosti i pravodobne reakcije na “reformu” sustava plaća u lokalnoj samoupravi.
Dobrotom uredništva časopisa Hrvatska javna uprava na ovim stranicama imamo priliku prenijeti članak Alena Rajka, a ostale ćete moći pročitati kupnjom novog broja HJU – časopisa za teoriju i praksu javne uprave (hmm… pomalo podsjeća na teoriju i praksu samoupravnog socijalizma, op.a.).
Inače, za Vašu informaciju, prema provedenom ad hoc istraživanju Sindikata, posjedovanje i nošenje (uz odgovarajući outfit) primjerka časopisa HJU trenutno je in pa sad Vi probajte ne nabaviti jedan primjerak…

LS_Rajko_HJU3

Pročitajte još…

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu