SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje uvažila primjedbe i prijedloge SDLSN

Pročitajte odgovor ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje Đure Poldrugača od 26. siječnja 2005. godine u PDF formatu

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu