SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu
Ponedjeljak, 27.07.2015.

SINDIKAT SLUŽBENIKA
Zatvorskom sustavu manjka 1310 zaposlenih

(GLAS SLAVONIJE, 27. srpnja 2015.) Iako se izvješće samo u manjem dijelu bavi zaposlenicima ustrojstvenih jedinica Uprave za zatvorski sustav, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH posebno izdvaja činjenicu da je u sustavu zaposleno 2694 službenika i namještenika, što je za 1310 manje od sistematiziranog broja od 4004 izvršitelja na 1259 različitih radnih mjesta, odnosno predstavlja popunjenost radnih mjesta od 67,28 posto.

U izvješću se navodi kako je usporedno s padom broja zatvorenika smanjena i potreba za prekovremenim radom kojim je u 2014. godini ostvareno 95.240 sati. Sindikat upozorava da, iako se podjelom broja sati prekovremenog rada s brojem zaposlenika dobiva nešto više od 35 sati prekovremenog rada godišnje po zaposlenom, opterećenje u pogledu prekovremenog rada nije jednako raspoređeno i uglavnom se odnosi na 1617 zaposlenih u odjelu osiguranja. "Kad se u obzir uzme činjenica da zaposlenici u godini s posla izbivaju otprilike mjesec dana po osnovi godišnjeg odmora te da je 624 muškaraca i 385 žena provelo na bolovanju dodatnih mjesec dana, broj stvarno odrađenih prekovremenih sati po glavi zaposlenika koji su obuhvaćeni prekovremenim radom dodatno raste. Stoga ne treba biti stručnjak medicine rada pa zaključiti kako su pripadnici jedne izrazito stresne i za zdravlje rizične profesije, zbog koje uživaju i beneficirani radni staž, izloženi prekomjernim radnim naporima koji za njihovo zdravlje i zatvorski sustav imaju i mogu imati neželjene posljedice. One se očituju u povećanju zdravstvenih rizika, povećanoj stopi bolovanja, povećanim izdacima za plaće zbog prekovremenog rada i utjecaju na razinu sigurnosti u zatvorskom okruženju u kojem i najmanji pad koncentracije pravosudnog policajca zbog premora može rezultirati nesagledivim sigurnosnim posljedicama", ističe u ime sindikata Siniša Kuhar.
Sindikat stoga zaključuje kako bi se uštede u zatvorskom sustavu, ali i podizanje razine sigurnosti mogli ostvariti optimiziranjem broja zaposlenika u odnosu na broj korisnika zatvorskog sustava, što paušalna restriktivna politika Vlade u području zapošljavanja u javnoj upravi trenutačkno onemogućava.(E.S.) 

 

KAZNU ZATVORA 2014. GODINE IZDRŽAVALO 6068 ZATVORENIKA
U zatvorima je gužva, postat će još napučeniji

Kapacitet svih zatvora u Hrvatskoj je 3900 mjesta

 

(GLAS SLAVONIJE, 27. srpnja 2015.) Kaznu zatvora lani je u Hrvatskoj izdržavalo 6068 zatvorenika, što je 11,57 posto manje nego 2013. godine.
Kroz zatvorski sustav prošlo je 2014. godine 13.539 zatvorenika različitih formalnopravnih statusa, i taj je broj u odnosu na 2013. manji za 14,13 posto. Omjer spolova relativno je stabilan tijekom godina i iznosi oko 19:1 u korist muškaraca, pa je tako i 2014. godine, od ukupnog broja zatvorenika, bilo 94,81 posto muškaraca te 5,19 posto žena, stoji u izvješću o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2014. godinu koje je izradila Uprava za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa. S izdržavanja kazne zatvora otpušteno je 2780 zatvorenika.
Naglašava se kako se u razdoblju od 2010. godine, kada je prenapučenost dostigla najvišu razinu, bilježi blagi ali stalan pad broja zatvorenika, no problem smještaja u zatvorima nije riješen. Na pad broja zatvorenika poglavito su utjecale promjene u Zakonu o kaznenom postupku vezane uz ograničenja u trajanju istražnog pritvora, promjene u Kaznenom zakonu vezane uz mogućnosti izricanja alternativnih kazni. Zatvorski kapaciteti povećani su na 3900 mjesta. Od toga je 2911 mjesta u zatvorenim uvjetima, 704 mjesta u poluotvorenim te 285 u otvorenim uvjetima.


40 posto ih se vraća u zatvor

Uprava za zatvorski sustav naglašava kako je potrebno povećati kapacitete sustava u zatvorenim uvjetima, odnosno uvjetima s najvećim stupnjem sigurnosti.
Naime, prenapučenost u zatvorenim uvjetima još uvijek postoji te je u skoroj budućnosti još izglednija. “Kaznena politika stvorila je uvjete da se za blaža kaznena djela, za prvi put osuđene osobe, za osobe procijenjene kao nisko rizične za ponavljanje kaznenog djela, izriču alternativne kazne (rad za opće dobro, uvjetna kazna s nadzorom, liječenje...), a to je većim dijelom skupina zatvorenika koja se upućuje na izdržavanje kazne u poluotvorene ili otvorene uvjete”, stoji u izvješću. Na jednog službenika pravosudne policije dolaze 2,33 zatvorenika što je mnogo povoljniji omjer nego 2010. godine kada je na jednog pravosudnog policajca bilo 3,45 zatvorenika. Postotak zatvorenika koji prvi put izdržavaju zatvorsku kaznu stabilan je tijekom godina i iznosi približno 60 posto.
Na dan 31. prosinca 2014. godine u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske nalazilo se 2,94 posto osoba s izrečenom mjerom obveznog psihijatrijskog liječenja te 10,85 posto zatvorenika s izrečenom mjerom obveznog liječenja neke od ovisnosti. Najbrojniju skupinu zatvorenika i dalje čine zatvorenici koji su počinili imovinsko kazneno djelo (39,99 %). Drugo po redu zastupljenosti je djelo protiv života i tijela (20,02 %). Najbrojnija skupina zatvorenika (34,69 %) izdržava kaznu zatvora u trajanju između jedne i tri godine. Druga skupina po brojnosti zatvorenika (17,94 %) izdržava kaznu u trajanju od tri do pet godina, dok 17,47 % zatvorenika izdržava kaznu u trajanju od 5 do 10 godina. Kaznu zatvora u trajanju kraćem od jedne godine na dan 31. prosinca 2014. godine izdržavalo je ukupno 12,78 % zatvorenika, dok je dugotrajne kazne u rasponu od 20 do 40 godina izdržavalo 4,19 % zatvorenika.


70 maloljetnika

Više od polovine od ukupnog broja zatvorenika ima završenu srednju školu, dok 10 % zatvorenika nema završenu osnovnu školu. Višu ili visoku školu završilo je 5 % zatvorenika. Najbrojnija skupina zatvorenika je u dobi između 30 i 40, a zatvorenice su u prosjeku nešto starije od zatvorenika.
Na kraju 2014. godine odgojnu mjeru upućivanja u odgojni zavod izvršavala su 62 maloljetnika i 8 maloljetnica. Prošle godine je na izvršavanje odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod zaprimljeno 126 maloljetnika i 12 maloljetnica. Ovisnici o drogama čine jednu od najbrojnijih, tretmanski i sigurnosno najzahtjevnijih skupina zatvorenika. U ovoj skupini stopa recidivizma viša je nego u općoj zatvoreničkoj populaciji, skloniji su rizičnom ponašanju u zatvoru, odnosno samoozljeđivanju, pokušajima suicida, sukobima s drugim zatvorenicima i slično i s većom sklonošću zdravstvenim problemima, iako su u prosjeku mlađi od ostatka zatvoreničke populacije. Tijekom 2014. godine u zatvorskom sustavu boravilo je ukupno 1749 zatvorenika ovisnika o drogama, što čini 12,9 % ukupne zatvoreničke populacije.
Lani nije bilo slučajeva samoubojstava zatvorenika. U odnosu na 2013. godinu, smanjen je i broj pokušaja bijega zatvorenika za trećinu. Najviše pokušaja bjegova bilo je u Odgojnom zavodu u Turopolju (šest), tako da je 50 % od ukupnog broja pokušaja bjegova vezano uz pokušaje bjegova maloljetnika na izvršavanju zavodske mjere. Ostali pokušaji evidentirani su u: Kaznionici u Turopolju (jedan), Zatvoru u Varaždinu (jedan), Zatvoru u Zadru (dva) i Zatvoru u Zagrebu (dva). Usporedbom podataka iz 2013., prošle je godine evidentiran je porast broja samoozljeđivanja zatvorenika za 27,59 %.
Dijana PAVLOVIĆ

 
KRŠENJA ZAKONA I TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA NEUBROJIVIH

Kako stoji u izvješću, 2014. godine 64 osobe su, na temelju Zakona o kaznenom postupku, tijekom kaznenog postupka proglašene neubrojivoma i smještene u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu do donošenja rješenja o prisilnom smještaju u psihijatrijsku ustanovu. Iako je Zakon o kaznenom postupku propisao da, do pravomoćnosti rješenja o prisilnom smještaju, neubrojivi počinitelji kaznenih djela mogu biti smješteni na psihijatrijski odjel bolnice nadležne prema mjestu prebivališta, u pravilu se određuje smještanje takvih osoba u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu. Neubrojive osobe i po pravomoćnosti rješenja o prisilnom smještaju vrlo često i dalje mjesecima ostaju unutar zatvorskog sustava čekajući realizaciju prisilnog smještaja u ustanovama javnog zdravstva (Psihijatrijska bolnica Vrapče, Psihijatrijska bolnica “Dr. I. Barbot“ u Popovači, Psihijatrijska bolnica Rab i Psihijatrijska bolnica Ugljan). Ovo je problem koji postoji već niz godina zbog kršenja zakona i temeljnih ljudskih prava neubrojivih osoba, na koji zatvorski sustav neuspješno ukazuje.


Pritužbe zatvorenika

U 2014. godini podnesena je 231 pritužba zatvorenika, a odnosile su se prvenstveno na:
l uvjete smještaja (39 pritužbi)
l zdravstvenu zaštitu (49 pritužbi)
l postupanje službenika (101 pritužba)
l kršenje ostalih ljudskih prava (22 pritužbe)
l odluke sudova, DORH-a, obavijesti i sl. (20 pritužbi)
Osnovane pritužbe odnosile su se samo na uvjete smještaja. Svaki zatvorenik kojem je nezakonito uskraćeno neko pravo ili je bio izložen bilo kakvom obliku mučenja, zlostavljanja ili ponižavanja ima pravo na naknadu štete. Lani je zaprimljeno 265 zahtjeva za naknadu štete od strane zatvorenika, a najviše ih je bilo zbog uvjeta smještaja.


Hranu sami proizvode

U poljoprivrednim radionicama u 2014. godini, radom zatvorenika, proizvedeno je i isporučeno za potrebe prehrane zatvorenika: povrća (286.311 kg) u vrijednosti 1,096.963 kn, voća (63.318 kg) u vrijednosti 123.434 kn, svježeg mesa (258.633 kg) u vrijednosti 4,494.695 kn, jaja (271.920 kom) u vrijednosti 298.484 kn i mlijeka (164.200 l) u vrijednosti 694.457 kn. Prema ugovoru između kaznenih tijela i poslodavca, zatvorenici su obavljali pomoćne poslove utovara-istovara, poslove na preseljenju, pomoćne građevinske radove, na održavanju šuma, poslove u poljoprivredi (berba maslina, pomoćni poslovi u vinogradu) i slično.


NA JEDNOG SLUŽBENIKA
PRAVOSUDNE POLICIJE DOLAZE 2,33 ZATVORENIKA

 

...za uvećanje klikni na sliku 

Ispis   Pošalji na mail


Četvrtak, 23.07.2015.

Godišnje izvješće o stanju u zatvorskom sustavu za 2014. godinu

SDLSN traži optimiziranje broja zaposlenih u zatvorskom sustavu

Uštede u zatvorskom sustavu, ali i podizanje razine sigurnosti, mogli bi se ostvariti optimiziranjem broja zaposlenika u odnosu na broj korisnika zatvorskog sustava, što paušalna restriktivna politika Vlade na području zapošljavanja u javnoj upravi trenutačno onemogućava

 

(SDLSN, 23. srpnja 2015.) Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2014. godinu.
Iako se izvješće samo u manjem dijelu bavi zaposlenicima ustrojstvenih jedinica Uprave za zatvorski sustav, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske posebno izdvaja činjenicu da je sustavu zaposleno 2694 službenika i namještenika, što je za 1310 manje od sistematiziranog broja od 4004 izvršitelja na 1259 različitih radnih mjesta, odnosno predstavlja popunjenost radnih mjesta od 67,28 posto.
U Izvješću se navodi kako je usporedo s padom broja zatvorenika (6068 zatvorenika u odnosu na 6862 u 2013 godini) smanjena i potreba za prekovremenim radom kojeg je u 2014. godini ostvareno 95.240 sati.
Sindikat upozorava da, iako se podjelom broja sati prekovremenog rada s brojem zaposlenika dobiva nešto više od 35 sati prekovremenog rada godišnje po zaposlenom, opterećenje u pogledu prekovremenog rada nije jednako raspoređeno i uglavnom se odnosi na 1617 zaposlenih u odjelu osiguranja.
Kad se u obzir uzme činjenica da zaposlenici u godini s posla izbivaju otprilike mjesec dana po osnovi godišnjeg odmora te da je 624 muškaraca i 385 žena provelo na bolovanju dodatnih mjesec dana, broj stvarno odrađenih prekovremenih sati po glavi zaposlenika koji su obuhvaćeni prekovremenim radom dodatno raste.
Stoga ne treba biti stručnjak medicine rada pa zaključiti kako su pripadnici jedne izrazito stresne i po zdravlje rizične profesije, zbog koje uživaju i beneficirani radni staž, izloženi prekomjernim radnim naporima koji po njihovo zdravlje i zatvorski sustav imaju i mogu imati neželjene posljedice.
One se očituju u povećanju zdravstvenih rizika, povećanoj stopi bolovanja, povećanim izdacima za plaće zbog prekovremenog rada koji je skuplji od redovnog i utjecaju na razinu sigurnosti u zatvorskom okruženju u kojem i najmanji pad koncentracije pravosudnog policajca zbog premora može rezultirati nesagledivim sigurnosnim posljedicama.

Sindikat stoga zaključuje kako bi se uštede u zatvorskom sustavu, ali i podizanje razine sigurnosti, mogli ostvariti optimiziranjem broja zaposlenika u odnosu na broj korisnika zatvorskog sustava, što paušalna restriktivna politika Vlade na području zapošljavanja u javnoj upravi trenutačno onemogućava.
Također, Sindikat skreće pozornost kako je tijekom 2014. godine pokrenuto 34 postupka zbog teške povrede službene dužnosti te da je u 12 postupaka izrečena novčana kazna, u 8 postupaka su donesene oslobađajuće odluke, 26 postupaka je nedovršeno, a u 2 postupka je izrečena kazna prestanka državne službe, suprotno u javnosti uvriježenom stajalištu kako je u državnoj službi nemoguće dobiti otkaz. S. Kuhar        

Ispis   Pošalji na mail


Srijeda, 22.07.2015.

NOVI LIST o reakcijama sindikata na najavu novog platnog sustava 

... za čitanje klikni na sliku 

Ispis   Pošalji na mail


Srijeda, 22.07.2015.

VEČERNJI LIST o novom zapošljavanju u državnoj upravi 

... za čitanje klikni na sliku 

Ispis   Pošalji na mail


Utorak, 21.07.2015.

... za čitanje klikni na sliku 

Ispis   Pošalji na mail


Utorak, 21.07.2015.

... za čitanje klikni na sliku 

Ispis   Pošalji na mail


Ponedjeljak, 20.07.2015.

SLOBODNA DALMACIJA o novom "češljanju" državne uprave

 

... za čitanje klikni na sliku  

Ispis   Pošalji na mail


Petak, 17.07.2015.

NIŠTA OD REFERENDUMA O REFERENDUMU
Nisu prikupili dovoljno potpisa


(GLAS SLAVONIJE, 17. srpnja 2015.) Od referenduma o referendumu zasad neće biti ništa jer inicijativa sastavljena od 15 sindikata i sedam nevladinih udruga nije uspjela prikupiti dovoljan broj potpisa birača. Čelnici su inicijative nakon završetka akcije tvrdili kako su premašili potrebnih 382.000 potpisa no u četvrtak su rekli kako imaju manje od 90 posto potrebnog broja.
- Nismo prikupili dovoljno potpisa ni za pitanje o smanjenju broja potrebnih prikupljenih potpisa niti za pitanje o njihovom prikupljanju na svim mjestima na kojima je dopušteno okupljanje građana - rekao je Željko Stipić, koordinator inicijative i predsjednik sindikata Preporod na konferenciji za novinare. Dodao je kako je prikupljeno oko 340.000 potpisa za svaku od potpisnih lista, a “dosadašnja praksa pokazuje kako vlast tijekom provjere eliminira oko 10 posto potpisa”.
Ipak, organizatori akcije poručuju kako će se borba za neposrednu demokraciju sigurno nastaviti.
- Djelomice smo ostvarili cilj spašavanja referenduma, ali olakšavanje njegova raspisivanja nismo, jer se pokazalo da je deset posto potrebnih potpisa od ukupnog broja birača previše, pa bi vlast trebala ozbiljno razmotriti prijedlog o njegovu smanjenju - rekao je Stipić.
Vođe inicijative “Za referendum” zadovoljni su što je predsjednik saborskog Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Peđa Grbin rekao kako je zakonski prijedlog, kada su u pitanju mjesta za prikupljanje potpisa, rezultat kompromisa onoga što je tražila referendumska inicijativa i onoga što su oni predlagali.
- Da nije bilo našeg pritiska ne bi bilo ključne promjene u zakonu - rekao je Stipić.(D.Pav.)

Ispis   Pošalji na mail


Srijeda, 15.07.2015.

PISMO OPĆINSKE SLUŽBENICE MINISTRU BAUKU
Zašto računovođa u općini mora položiti državni ispit, a savjetnik u kabinetu ministra ne?

 
"U državi u kojoj sagradiš kuću pa nakon 25 godina vadiš papire da se vidi jel ti kuću slikala JNA ili nije, nekako sam vjerovala da se uvijek ima vremena za položit ispit koji mi ni ne treba za poso koji radim"

(SDLSN, 15. srpnja 2015.) Nakon jučerašnje medijske prezentacije treniranja strogoće i striktne provedbe zakona koji se odnose na službenike u općinama, gradovima i županijama koji nisu udovoljili obvezi polaganja državnog stručnog ispita i sada im prijeti prestanak službe, ministru uprave Arsenu Bauku obratila se jedna od prozvanih službenica, čije pismo prenosimo u cijelosti:

 

Poštovani Ministre,


istina je, u menopauzi sam, imam valunge, depresivna sam i nisam položila državni stručni ispit, a sad ću Vam reći i zašto.
Dvadeset sam godina računovodstveni referent u općini (odmah nakon što mi je firmu privatiziralo i rastočilo) i, vjerujte mi na riječ jer nakon posla više nemam što izgubit, dok sam kontirala i knjižila prihode i rashode, izrađivala financijske planove, plaćala račune i fakture, obračunavala plaće i naknade slabo sam ili nikako razmišljala o trodiobi vlasti, načinu izbora saborskih zastupnika, definiciji i djelokrugu rada središnjih i drugih tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave, službeničkom sustavu, ovlastima i načinu izbora Precjednika Republike.
Mene Vam to ne zanima Ministre, ja samo radim svoj posao u kojem su, Bogu hvala, jedan i jedan dva i na koji dosad niko nije imao primjedbi,  a promijenila sam tri općinska načelnika, od kojih me najmanje jedan mogao stajati preuranjenih valunga u USKOKU da svoj posao nisam radila po slovu zakona i srednje ekonomske struke.
I sad vidim da sam baš ja, nesretnica, prepreka redu i radu u državi jer da sam nestručna i neodgovorna pa me takvu treba po svaku cijenu eliminirat jer nisam položila državni stručni ispit na koji, priznajem, nit me ko slao, nit sam se ja borila da ga položim.
A čula sam i da Vi Ministre, kao i Vaši kolege u Vladi u svojim kabinetima imate savjetnike koji, za razliku od mene, za posao ni na natječaj ne moraju, a i za državni su ispit prepametni pa im ga nije ni propisalo.
Pa Vas pitam zašto ja nisam dovoljno dobra za radit u općini jer nisam položila državni ispit, ali me testiralo i provjeravalo kad me zapošljavalo i na moj se rad dosad nitko nije bunio, dočim se u kabinetima nit testira nit provjerava tko vas ministre savjetuje, nit se zato mora polagat državni ispit?
Ispada da smo Vam mi u općinama Ministre daleko od očiju pa onda i daleko od srca, kad nas samo tako iz službe izbacujete iako ste i sami, kaže mi moj sindikalni povjerenik, predlagali da računovodstveni referenti ne budu službenici nego namještenici i da takvi ne moraju polagati stručni ispit, kao što je, uostalom, i bilo dok pokojni Ivica Račan nije od nas namještenika napravio službenike pa su vatrogasci, daktilografkinje i računovođe morali na stručni ispit ko da im je važno ako se općinski sud zapali za ugasit ga da znaju koja je on grana vlasti.
Na kraju, priznajem da sam kriva i sama jer nisam položila državni ispit, ali nekako sam vjerovala da će mi se dat zadnji rok, a ne ovako nogom u guzicu.
U državi u kojoj sagradiš kuću pa nakon 25 godina vadiš papire da se vidi jel ti kuću slikala JNA ili nije nekako sam vjerovala da se uvijek ima vremena za položit ispit koji mi ni ne treba za poso koji radim.
Eto, istresla sam dušu, a Vi Ministre vidite kako ćete dalje. Za mene je tu kraj puta. Nisam ljuta na Vas, čak ste mi simpatičan ovako mlad i nasmijan. Ja ću sad na burzu i za koju godinu u prijevremenu mirovinu. Čujem i da će načelnik zaposlit rodicu na moje mjesto pa dok se dijete ne nauči poslu možda zaradim nešto po ugovoru o djelu.


Ajd Bog i ne zamjerite,
općinska službenica
  

 

Naravno, kao što ste možda već shvatili, pismo smo izmislili, pokušavši ukazati na to da problem javne uprave možda ipak nisu samo njezini zaposlenici, već možda i sustav koji proizvodi ovakve nelogičnosti.

Na kraju, pitamo se bi li ovakva kampanja bila moguća da je Vlada predložila, a Sabor usvojio prijedlog zakona ministra Bauka po kojem bi dio današnjih službenika opet stekao namještenički status? S. Kuhar   

Ispis   Pošalji na mail


Utorak, 14.07.2015.

NEVJEROJATNA OPRAVDANJA SLUŽBENIKA 

"Znate, u menopauzi sam pa ne mogu na ispit"

Imaju li lokalni službenici znanje za posao koji rade - u većini gradova, općina i županija do nedavno se nije ni znalo.

 

Autor: Ivana Pezo Moskaljov

(Dnevnik.hr, 14. srpnja 2015.) Inspekcija je, naime, otkrila da nisu polagali stručni državni ispit i za to su nudili nevjerojatna opravdanja. Bilo je onih koji su se izvlačili na menopauzu, a pojedini službenici su ga izbjegavali čak 20 godina i nisu za to dobili otkaz!

Imali su problema s vidom, teško se nosile s menopauzom, ali i drugim zdravstvenim problemima. I nisu zbog toga odlazili na bolovanje, ali neki od službenika u gradovima, općinama i županijama - tako su se opravdavali kad je otkriveno da nemaju državni ispit. Ima i onih koji ga nisu stigli položiti - čak 20 godina.

Kristina Križanac, zamjenica gradonačelnika Sinja kaže:
"Mi imamo dva djelatnika, koji nisu položili stručne ispite i evo dijelimo tu sudbinu, nije to u redu, trebaju ljudi položiti da bi obavljali taj posao."

Za razliku od Sinja, nešto sjevernije, u Delnicama posve druga slika - svi imaju položene državne ispite.
Nakon primanja u službu svaki je zaposlenik dužan položiti ispit u roku od godinu dana. 

 

"Ne treba od toga praviti bauk, to je jedan ispit kojim se provjerava znanje ljudi koji obavljaju posao", smatra Boris Pleša iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika
"Velik dio jedinica je to provodio dosljedno, ali jedan dio se oglušio. Inspekcija će svaki slučaj pojedinačno razmotriti", ističe ministar Arsen Bauk.

 

Oko 30-ak lokalnih službenika već je dobilo otkaze. No, gotovo sedam puta više slučajeva Upravna inspekcija provjerava. Utvrđuju tko je kriv za propust: njihovi nadređeni ili pak, oni. Pokaže li se da nisu odgovorni - ispit mogu ponovno polagati.

"Ja bih rekao da je tu bilo puno nereda. Treba to dobro pogledati, od slučaja do slučaja, ne treba stvari generalizirati, jer to može dovesti do neželjenih komplikacija", kaže Pleša.
Oroslavlje, primjerice, svoje službenike nije slalo na ispit - jer nisu imali novca. Račun im je bio - blokiran.

"Je li se ovo događalo na državnoj razini? prema mojim informacijama za stručne ispite - ne, ali za pravomoćne presude, što je drugi nadzor koji provodimo se događalo", kaže Bauk.
Pokazalo se da ih 70-ak moraju otpustiti. Kršili su zakon, i za to vrijeme radili u državnoj službi.

Ispis   Pošalji na mail


Kliknite ovdje za arhivu novosti


Rast BDP-a donosi povećanje osnovice u javnim i državnim službama; Grčić: Vidjet ćemo

Rast BDP-a donosi povećanje osnovice u javnim i državnim službama; Grčić: Vidjet ćemo

Rast BDP-a u trećem tromjesečju od 2,8 posto trebao bi zaposlenima u javnim državnim službama osigurati rast osnovice za plaće za 6 posto od početka iduće godine. (HRT, 27. studenoga 2015.) Čelnici sindikata javnih i državnih službi potpisali su, naime, tijekom 2011. i 2012. godine s predstavnicima Vlade izmjene sporazuma o osnovici za plaće u javnim i državnim službama, po kojima im osnovica treba rasti 6 posto nakon što BDP raste 2 i više posto na međugodišnjoj razini u dva uzastopna tromjesečja. Osnovica koja trenutno iznosi 5108 kuna bruto treba povećati na 5415 kuna bruto.

Opširnije

EU projekt – Hrvatski sindikat pošte održao radionice u Rijeci, Osijeku, Splitu i Zadru

EU projekt – Hrvatski sindikat pošte održao radionice u Rijeci, Osijeku, Splitu i Zadru

HSP - U sklopu projekta „Jačanje socijalnog dijaloga Faza II", za koji je Hrvatski sindikat pošte osigurao bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda, u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, nastavljeno je s realizacijom projekta „3R" (razgovor razumijevanje rezultat).

Opširnije

Javno je dobro

Javno je dobro

Marina Kelava Lažna je teza da je privatizacija jedina alternativa lošem javnom upravljanju. (H-Alter) Hrvatska je još uvijek jedna od rijetkih zemalja članica EU-a u kojima su usluge vodoopskrbe, odvodnje, električne energije, grijanja, plina, otpada, željeznica i autoceste isključivo ili većinski u domeni javnog sektora. No, zbog mjera štednje i neoliberalne ideologije sve je veći pritisak da se privatiziraju javne usluge, istaknuto je na seminaru pod nazivom "Javno je dobro: demokratizacijom protiv privatizacije javnih usluga", koji je jučer održan u Hrvatskom novinarskom društvu u organizaciji Instituta za političku ekologiju, platforme Ne damo naše i Zelene europske fondacije.

Opširnije

Kad nema ni znanja ni vizije, najlakše je službenike nazvati uhljebima i krenuti u hajku

Kad nema ni znanja ni vizije, najlakše je službenike nazvati uhljebima i krenuti u hajku

Jasminka Filipas (Forum.tm) Budući da već dugo svjedočimo lovu na "uhljebe", u kojem nerijetko ima i govora mržnje (naziva ih se, među ostalim, sektom i bulumentom ljigavaca koja se infiltrirala u sve pore države), te histeriji u kojoj se sugerira kako bez prethodne stručne analize aktualnog stanja drastično moramo smanjiti broj zaposlenih u državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi, jer će nam, eto, u suprotnom propasti država, istražili smo što zapravo stoji iza svega toga. Stoga smo razgovarali s profesoricom Gordanom Marčetić s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu, neospornom stručnjakinjom za područje o kojem govorimo i autoricom brojnih knjiga te znanstvenih radova o javnoj upravi.

Opširnije

Ujedinila se dva sindikata u INI

Ujedinila se dva sindikata u INI

(SING) Sindikat naftnog gospodarstva (SING) i Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske (EKN), sindikalna Podružnica Rijeka s ciljem zaštite radničkih prava i stvaranja bolje pregovaračke pozicije u odnosu na poslodavca donijeli su odluku o udruživanju. SING je najveći sindikat u naftno-plinskom gospodarstvu u Republici Hrvatskoj koji broji više od 5300 članova, a prelaskom članova iz EKN-a, sindikat je dodatno ojačao za više od 500 članova. Dva sindikata već dugi niz godina uspješno surađuju te je objedinjavanje članova u jedan sindikat logičan nastavak dugogodišnje suradnje.

Opširnije

Novo istraživanje: Većina radnika u EU zadovoljna poslom, najveći problem nesigurna radna mjesta

Novo istraživanje: Većina radnika u EU zadovoljna poslom, najveći problem nesigurna radna mjesta

Radni uvjeti Autor: Gabrijela Galić U Hrvatskoj 18,3 posto radnika misli da bi mogli ostati bez posla u idućih pola godine. Na razini EU pesimizam vezan uz mogući gubitak radnog mjesta ipak je nešto manji i iznosi 16 posto (Novilist.hr) ZAGREB Većina europskih radnika zadovoljna je radnim vremenom, osjećaju da ih njihovi nadređeni kao i kolege podržavaju te navode kako ih radno okruženje motivira da na poslu daju »najbolje od sebe«.

Opširnije

The Economist: Svijetu prijeti treći nastavak dužničke krizne trilogije

The Economist: Svijetu prijeti treći nastavak dužničke krizne trilogije

Prebrzo zaduživanje (Novilist.hr) Nakon krize na američkom tržištu nekretnina i europske dužničke krize, globalnom gospodarstvu prijeti novi, treći nastavak dužničke krize, koji će zahvatiti dio zemalja u razvoju, piše britanski poslovni tjednik The Economist.

Opširnije

Zaposlenost pada sedmu uzastopnu godinu

Zaposlenost pada sedmu uzastopnu godinu

Autor/izvor: SEEbiz / HGK ANALIZA - U skladu s trenutkom ciklusa odnosno uobičajenim jesensko-zimskim trendovima vraćanja na burzu rada „sezonaca" koji su bili zaposleni u turizmu i djelatnostima povezanima s njime, u listopadu je porastao broj nezaposlenih do razine od 275 813 osoba. To je u odnosu na prethodni mjesec 16,4 tisuće (ili 6,3 %) nezaposlenih osoba više, što je ponovno nešto veći mjesečni prirast od onoga u istom mjesecu prošle godine (kada je iznosio 15,6 tisuća). Tako je tijekom rujna i listopada, otkada sezonski raste nezaposlenost, broj nezaposlenih ukupno povećan za 19,1 tisuću, dok je tijekom istih mjeseci prošle godine povećanje bilo na razini od 16,3 tisuće.

Opširnije

PETA REDOVNA SKUPŠTINA NSD MUP-a

PETA REDOVNA SKUPŠTINA NSD MUP-a

(NSDMUP-a.hr) Dana 14. 11. 2015. godine, u Crikvenici Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a je sukladno svom Statutu održao 5. Redovnu skupštinu sindikata. Na Skupštini su uz zastupnike bili prisutni i brojni gosti. S posebnim zadovoljstvom ističemo kako su se našem pozivu, uz predstavnike prijateljskih sindikata iz susjednih zemalja, odazvali i predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata gospodin Krešimir Sever te predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika gospodin Boris Pleša.

Opširnije

Europi prijeti trajna visoka nezaposlenost

Europi prijeti trajna visoka nezaposlenost

Stopa nezaposlenosti u Europi dosegnula je 19 posto, a još 5 posto zaposlenih radi poslove koji zahtjevaju niže stupnjeve obrazovanja i vještina od onih koje oni posjeduju. Britanski Institut za istraživanje javnih politika ističe da je to posljedica globalizacije i tehnološkog napretka te vladama preporučuje veće investicije u obrazovanje

Opširnije

DZS: Stopa nezaposlenosti skočila na 17,2 posto

DZS: Stopa nezaposlenosti skočila na 17,2 posto

U odnosu na listopad prošle godine, kada je iznosila 18,6 posto, stopa nezaposlenosti bila je prošloga mjeseca manja za 1,4 postotna boda banka.hr / Hina Stopa registrirane nezaposlenosti u Hrvatskoj porasla je u listopadu drugi mjesec zaredom, s rujanskih 16,2 na 17,2 posto, pokazuju u ponedjeljak objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Opširnije

Trgovina za sve, zdravstvo za imućnije

Trgovina za sve, zdravstvo za imućnije

Snježana Ivčić (Bilten.org) Dobar dio rasprava o političkim odgovornostima i ulogama pojedinih aktera u Hrvatskoj pati od slijepe pjege: zanemaruje se “europski okvir” cijele priče. Zdravstveni sustav pritom ne predstavlja iznimku. Trgovinske strategije i direktive koje donosi Europska komisija tretiraju se kao samorazumljiva i neutralna pravila igre, a ne kao ključni politički instrument trasiranja budućnosti javnih servisa.

Opširnije

Rad na crno: U Vječnom strahu i borbi za kruh radnici pristaju na sve i trpe svašta

Rad na crno: U Vječnom strahu i borbi za kruh radnici pristaju na sve i trpe svašta

SIVA EKONOMIJA (GLAS SLAVONIJE) Učiteljica upisuje zanimanja roditelja u imenik: „A tvoj tata, što je po zanimanju?“, pita dječačića koji se snuždio i sramežljivo šuti. „No, reci što radi tvoj otac?“, ohrabruje ga učiteljica. A on će odjednom glasno i hrabro: „Moj tata je fušer!“

Opširnije

Raste potrošnja: U prosincu ćemo potrošiti 11,5 mlrd kuna

Raste potrošnja: U prosincu ćemo potrošiti 11,5 mlrd kuna

Prema procjeni Hrvatske gospodarske komore u prosincu ćemo potrošiti 500 mil. kuna više nego lani. Pozivaju građane da prednost daju domaćim proizvodima (24sata) Hrvatski će građani tijekom ovogodišnjeg prosinca potrošiti oko 11,5 milijardi kuna, što je pola milijarde kuna više nego u prosincu lani, procijenila je u nedjelju pomoćnica direktorice Sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore (HGK) Tomislava Ravlić.

Opširnije

Okrugli stol ''Radni odnosi i socijalni dijalog u jugoistočnoj Europi''

Okrugli stol ''Radni odnosi i socijalni dijalog u jugoistočnoj Europi''

U Bruxellesu je 18. studenog 2015. godine održan 6. okrugli stol ''Radni odnosi i socijalni dijalog u jugoistočnoj Europi'' u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert i pod pokroviteljstvom Europskog vijeća. U radu okruglog stola sudjelovale su predstavnici sindikata i poslodavaca iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunjske i Srbije, te predstavnici nekoliko europskih institucija i organizacija, grupacija u Europskom parlamentu, Europske konfederacije sindikata i Zaklade Friedrich Ebert.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Kao državni službenik, nakon izbora očekujem...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

SDLSN: Naslovnica

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja