SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

KARLOVAC: Zaključen Kolektivni ugovor za Javnu vatrogasnu postrojbu

JVPKarlovac_Ku221106_2

(SDLSN, 23. studenoga) Jučer je u Karlovcu svečano potpisan Kolektivni ugovor za radnike Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca.

JVPKarlovac_KU221106_1Ugovor su ispred Grada Karlovca kao osnivača JVP i poslodavca potpisali karlovački gradonačelnik Miro Škrgatić i zapovjednik JVP Karlovac Robert Hranilović, a za Sindikat predsjednik Ivica Ihas i sindikalni povjerenik JVP Miroslav Rade.

Sindikalna strana je izrazila zadovoljstvo činjenicom da kolektivni ugovor predstavlja dvostrani pravni akt kojim su prava zaposlenika utvrđena na način kojim se prava ne mogu mijenjati tako lako kao što je to slučaj s pravilnikom o radu.

Grad Karlovac je tako potvrdio svoju opredijeljenost da prava svojih službenika regulira kroz socijalni dijalog sa sindikatima koji zastupaju njihove interese.

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu