SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

KAD SE VLASTI ŽURI SVE JE MOGUĆE
Ministrica Opačić zapošljava na crno?

milanka_opacic390

(SDLSN, 19. ožujka 2012.) Zakon o državnim službenicima kaže da poslove u državnim tijelima obavljaju državni službenici i namještenici, a slobodna radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja, premještaja ili rasporeda državnog službenika u skladu s ovim Zakonom, o čemu se donosi rješenje.

sdlsn_www220Kada to zahtijevaju posebne potrebe službe, službenik tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno službenik iz javnih službi iznimno može biti premješten na radno mjesto u državnu službu, o čemu čelnici tijela sklapaju sporazum.
No, Zakon o državnim službenicima očito nije predvidio sve modalitete zapošljavanja u državnoj upravi koje donosi život.
Tako u Ministarstvu socijalne politike i mladih već dulje vremena “radi” službenica iz javne službe koja nema status državne službenice. Za vrijeme dok “radi” u državnoj službi, ova službenica ne radi u javnoj službi u kojoj je zaposlena temeljem ugovora o radu, ali svejedno prima plaću.
Radi se o svojevrsnom službeničkom oksimoronu po kojem ispada da je moguće biti državni službenik u državnom tijelu u kojem niste rješenjem raspoređeni na radno mjesto i istovremeno biti javni službenik s važećim ugovorom o radu i primati plaću za posao koji ne obavljate.
Drugim riječima, u državnoj upravi i to u ministarstvu kojem je na čelu potpredsjednica Vlade, moguć je rad na crno.

marusic_dugave

Naime, ako “kliknete” na web stranice javne ustanove Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb, Dom Dugave, na radnom mjestu voditeljice Ustrojstvene jedinice dijagnostike, prihvata i tretmana možete pronaći podatke o voditeljici ove jedinice, Dubravki Marušić.
Međutim, osoba istoga imena i prezimena, prema navodima službenika Ministarstva socijalne politike i mladih, od formiranja Ministarstva “radi” u ovom državnom tijelu pa čak se i predstavlja kao buduća načelnica sektora.

Marusic_Dubravka_IPA_imenov

Ove navode potkrjepljuje i imenovanje gđe Marušić za voditeljicu dva Twinning projekta od strane Ministarstva “u okviru postojećih ustrojstvenih jedinica” od 26. siječnja 2012. godine, kao i Zapisnik sjednice Povjerenstva za praćenje i unapređenje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija, na kojoj je 27. veljače u Ministarstvu pravosuđa kao članica Povjerenstva ispred Ministarstva socijalne politike i mladih bila prisutna Dubravka Marušić.

marusic_zapisnik

Očito je da je gđa Marušić stručnjak kakvog ministrica socijalne politike i mladih pod svaku cijenu želi imati u redovima svoga ministarstva. Međutim, može li se zbog toga zaobilaziti službeničke propise i zapošljavati osobe za čiji rad u Ministarstvu socijalne politike i mladih još nisu ispunjene zakonske pretpostavke, odnosno donijet Pravilnik o unutarnjem redu?
Potpredsjednica Vlade i ministrica Opačić očito misli da može, ali Sindikat zanima što o ovakvom zapošljavanju misli ministar uprave Arsen Bauk.
Ako nova vlada želi “clean start”, onda odmah treba raščistiti ovakve slučajeve… S. Kuhar

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu