SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Dobro došli na mrežne stranice Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

Naša je želja da one ne budu samo prestižna elektronička razglednica, već kvalitetan informacijski servis namijenjen, prije svega, članstvu i sindikalnim povjerenicima našeg sindikata, ali i tijelima državne i lokalne uprave i samouprave, te drugim upravnim i javnim ustanovama, odnosno medijima i građanima.

Koncipirane su tako da predstavljaju živi medij putem kojeg će se predstaviti Sindikat i informirati sve zainteresirane o svojim raznovrsnim aktivnostima na području promicanja kolektivnog pregovaranja, socijalnog dijaloga s poslodavcima i zaštite prava službenika i namještenika, kao i drugoj ponudi Sindikata. Pored toga, namjera nam je da stranice postanu javna tribina na kojoj će naši članovi, sindikalni čelnici, političari, intelektualci i drugi moći izraziti svoja stajališta o pitanjima koja su od interesa za državnu i lokalnu upravu i samoupravu, druge institucije i zaposlenička i sindikalna prava službenika i namještenika.

Želim Vam ugodno “surfanje” po našim stranicama!

Predsjednica Sindikata
Iva Šušković

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu