SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Osnovana sindikalna podružnica HAKOM-a

Ovdje je do 17. ožujka 2014. godine bio “screen shot” sa web stranica HAKOM-a koji je sadržavao logo ove agencije, ali je uklonjen na traženje predsjednika Vijeća HAKOM-a, Dražena Lučića, jer za takvo što nije tražena dozvola imenovanog  

(SDLSN, 4. ožujka 2014.) Zaposlenici Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) osnovali su 19. veljače 2014. sindikalnu podružnicu Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske.

sdlsn_www220Činom utemeljenja sindikalne podružnice i izborom Pere Tabaka za sindikalnog povjerenika, u HAKOM-u su stvoreni preduvjeti za socijalni dijalog između Sindikata i poslodavca, odnosno radničku participaciju u situaciji u kojoj i ta agencija, kao neovisni regulator tržišta elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, može biti zahvaćena valom restrukturiranja javnog sektora te formiranja, spajanja, razdvajanja i ukidanja agencijskih oblika.
Stoga je jedna od prvih zadaća predstavnika SDLSN-a pokucati na vrata HAKOM-a, kako bi poslodavca upoznali s novonastalim okolnostima i obvezom savjetovanja sa Sindikatom o odlukama važnim za položaj radnika te dogovorili daljnju suradnju u svrhu zaštite i promicanja interesa zaposlenika Agencije, kao glavnog i najvažnijeg resursa ove specifične javne ustanove čija misija je zaštita korisnika i mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama. S. Kuhar

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu