SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

OSNOVANA UDRUGA MATIČARA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Dana 15.03.2004. u Zagrebu je osnovana Udruga matičara Zagrebačke županije koja je za cilj svog djelovanja pored stručne problematike postavila i aktivnosti na  poboljšanju statusnog i materijanog položaja svojih članova, predstavnika zahtjevne, ali od društva prilično zanemarene  matičarske profesije. Svoj potpis na članstvo u udruzi stavilo je, u svojstvu redovnih odnosno pridruženih članova, 49 djelatnika, a za predsjednika udruge izabrana je Dragana Bedenik iz Zagreba, dok je zamjenikom predsjednika postala Danica Pučar, predstavnica samoborskih matičara.

Velik  doprinos u utemeljenju ove udruge dali su i matičari članovi SDLSN RH, čiji je  županijski predstavnik Zoran Perović osnivačkoj skupštini udruge uputio pozdrave i dobre želje za uspješan rad, te ujedno pozvao na buduću suradnju u ostvarenju zajedničkih interesa i ciljeva.

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu