SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Potpisan Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Pazina

KU_Pazin_potpisivanje

(SDLSN, 26. srpnja) PAZIN – Svečanim činom potpisivanja Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Pazina danas je stavljena točka na «i» kolektivnih pregovora između Podružnice SDLSN RH Pazin i Gradskog poglavarstva Grada Pazina. Sindikalna povjerenica Loredana Franković i predsjednik Sindikata Ivica Ihas kao potpisnici ugovora sa sindikalne i gradonačelnik Grada Pazina sa strane poslodavaca izrazili su zadovoljstvo činjenicom uspostave socijalnog mira i definiranja prava zaposlenika na najbolji  mogući način – ugovorom.

Kolektivni ugovor zaključen je na dvije godine, a njime su regulirana pitanja prijama na rad, radno vrijeme, odmori i dopusti, zdravlje i sigurnost na radu, plaće i dodaci na plaće, ostala materijalna prava službenika i namještenika i ostala pitanja važna za socijalni položaj službenika i namještenika.

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu