SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Potpisan Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Bjelovara

(SDLSN, 12. lipnja 2019.) U ponedjeljak je u Bjelovaru potpisan Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Bjelovara, kojim su na novo četverogodišnje razdoblje definirana prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika ove jedinice lokalne samouprave.

Kolektivni ugovor potpisao je u ime Grada Bjelovara kao poslodavca bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, dok su ispred Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske potpisnici Boris Pleša, predsjednik Sindikata i Damir Feher, sindikalni povjerenik Podružnice Sindikata Grada Bjelovara. 

Ovime je u Gradu Bjelovaru nastavljena dobra praksa sklapanja kolektivnih ugovora kao načina reguliranja prava zaposlenika i demokratske stečevine na području radnog zakonodavstva.

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu