SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Sindikat upozorava gradove osnivače JVP na obvezu isplate regresa od 1.250 kuna vatrogascima

Iako će brojni vatrogasci ljeto provesti na ispomoći u priobalju, a ne na godišnjem odmoru, Sindikat upozorava na to da im pripada pravo na uvećani regres od 1.250 kuna

Iako će brojni vatrogasci ljeto provesti na ispomoći u priobalju, a ne na godišnjem odmoru, Sindikat upozorava na to da im pripada pravo na uvećani regres od 1.250 kuna

(SDLSN, 9. srpnja) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske obavještava gradove osnivače profesionalnih javnih vatrogasnih postrojbi na obvezu isplate regresa za godišnji odmor profesionalnim vatrogascima u iznosu od 1.250 kuna.

Uvećani iznos regresa, umjesto dosadašnjih 1.000 kuna, trebalo bi dobiti oko 2.400 profesionalnih vatrogasaca u JVP koji posebnim kolektivnim ugovorima između gradova i JVP nisu ugovorili veću razinu prava.

Tako je, naime, dogovoreno 29. lipnja između Vlade RH i sindikata državnih službi, kada je potpisan sporazum o visini regresa, božićnici i dara za djecu za 2007. godinu, te dodatak Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

SDLSN_wwwObveza gradova proistječe iz odredbe članka 110. Kolektivnog ugovora kojim se Vlada RH obvezala da će se odredbe ovog ugovora, u pogledu plaća i materijalnih prava, primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu.

Vlada svake godine donosi odluku o minimalnom financijskom standardu za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, koji se, između ostalog temelji na razini materijalnih prava utvrđenih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

JVP_regres

Također, Sindikat od Ministarstva financija traži da odgovarajućim naputkom upozori javne vatrogasne postrojbe na obvezu isplate regresa za godišnji odmor u 2007. godini u iznosu od 1.250 kuna, kao i da činjenicu je li se to dogodilo provjeri prilikom provedbe nadzora nad utroškom sredstava državnog proračuna namijenjenih vatrogastvu.

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu