SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

VLADA I SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI POTPISALI PROTOKOL O KOLEKTIVNIM PREGOVORIMA

Ihas_Palaric_281004

(SDLSN, 28. listopada) Na danas održanom sastanku pregovaračkih odbora Vlade RH i Sindikata državnih službi potpisan je Protokol o kolektivnim pregovorima. Njime se dvije strane obvezuju na pregovore o osnovici za izračun plaće zaposlenih u državnoj upravi za 2005. godinu, drugim materijalnim pravima (božićnica i dar za djecu za 2004. godinu, Ihas_potpisuje_180regres i osnovica za jubilarnu nagradu za 2005. godinu) i dodatku kolektivnom ugovoru kojim će se utvrditi poslovi na kojima, ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće otkloniti štetne utjecaje, te u skladu s tim, djelatnici koji rade na tim poslovima imaju pravo na najmanje 30 dana godišnjeg odmora.

Nadalje, ovlašteni imenovani predstavnici pregovaračkih odbora trebali bi u roku od 7 dana započeti razgovore o pojedinim pitanjima uređenima uredbama o koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi i o dodacima na posebne uvjete rada, te izradi prijedloga uredbe o nagrađivanju za natprosječne rezultate rada državnih službenika i namještenika.

Voditelj pregovaračkog odbora Vlade u odsutnosti Jadranke Kosor, koja zbog državnih obveza nije prisustvovala sastanku, državni tajnik Antun Palarić, primio je na znanje zahtjeve Pregovaračkog odbora Sindikata državnih službi o povećanju osnovice za 20%, iznosu božićnice od 1.500 kuna, dara za djecu od 600 kuna, regresa od 1.500 kuna i osnovice za izračun jubilarne nagrade od 2.000 kuna, obavijestivši drugu stranu da će se Vlada na ove zahtjeve očitovati na sljedećem sastanku pregovaračkih odbora.

POČELI KOLEKTIVNI PREGOVORI VLADE I SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBI

hina_logo

ZAGREB, 28. listopada 2004. (Hina) –  Predstavnici Vlade i sindikata državnih službi na današnjem su sastanku potpisali protokol o kolektivnim pregovorima kojim je utvrđeno da će pregovarati o osnovici za plaće, materijalnim pravima i dužini godišnjeg odmora.

Ljupke pripadnice stručne podrške pregovaračkih odbora Vlade i sindikata

Ljupke pripadnice stručne podrške pregovaračkih odbora Vlade i sindikata

Na prvom sastanku u sklopu pregovora o plaćama, koji su započeli uoči donošenja državnog proračuna za 2005. godinu, sindikalci su zatražili povećanje osnovice za 20 posto.
Pet sindikata, koji predstavljaju oko 65.000 zaposlenih u državnoj službi, traži povećanje osnovice sa sadašnjih 4.414 kuna na 5.297 kuna, rekao je Hini predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika Ivica Ihas.
Tako veliku povišicu sindikati obrazlažu time što njihove plaće zaostaju 10 posto za plaćama u javnim službama, čije pak plaće zaostaju 12 posto za onima u gospodarstvu.
Pet sindikata traži i božićnicu od 1.500 kuna (dosad 1.000 kuna), dar za djecu od 600 kuna (dosad 400 kuna) te osnovicu za jubilarne nagrade od 2.000 kuna (dosad 1.800 kuna).
Predstavnici Vlade rekli su da bi osnovica i materijalna prava zaposlenih u državnoj službi trebali ostati na razini predviđenoj sadašnjim Kolektivnim ugovorom te najavili da će se o sindikalnim zahtjevima očitovati za desetak dana, rekao je Ihas.
Protokolom o kolektivnim pregovorima utvrđeno je također da će pregovarački odbori Vlade i sindikata u roku tjedan dana započeti razgovore o uredbama o koeficijentima, dodacima na posebne uvjete rada i nagrađivanju službenika.
Vlada danas počinje kolektivne pregovore i sa sindikatima javnih službi. (Hina) xmvr ymd

Čvenk Vlade i sindikata državnih i javnih službi

Predstavnici Vlade i sindikata državnih službi na današnjem su sastanku potpisali protokol o kolektivnim pregovorima kojim je utvrđeno da će pregovarati o osnovici za plaće, materijalnim pravima i dužini godišnjeg odmora, potvrdio nam je njihov predstavnik Ivica Ihas.

Ihas_prot_374

Pet sindikata, koji predstavljaju oko 65 tisuća zaposlenih u državnoj službi, traži povećanje osnovice sa sadašnjih 4414 kuna na 5297 kuna, a tako veliku povišicu sindikati obrazlažu time što njihove plaće zaostaju 10 posto za plaćama u javnim službama, čije pak plaće zaostaju 12 posto za onima u gospodarstvu. Pet sindikata traži i božićnicu od 1500 kuna, dar za djecu od 600 kuna i osnovicu za jubilarne nagrade od 2000 kuna.

101Protokolom o kolektivnim pregovorima utvrđeno je također da će pregovarački odbori Vlade i sindikata u roku tjedan dana započeti razgovore o uredbama o koeficijentima, dodacima na posebne uvjete rada i nagrađivanju službenika. Vlada je danas počela kolektivne pregovore i sa sindikatima javnih službi.
Sindikalne središnjice poručile su, istodobno, da neće sudjelovati na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća sazvanoj za utorak, jer još nisu dobili materijale za sjednicu, prije svega nacrt prijedloga državnog proračuna i prijedlog porezne reforme.
Sindikalci stoga predlažu odgodu sjednice GSV-a i njezino sazivanje najmanje osam dana nakon primitka materijala za teme o kojima će se raspravljati, kao i da se ta sjednica zbog opsežnosti i važnosti dnevnog reda održi u dva dijela.

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu