SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Vlada imenovala članove Odbora za državnu službu
ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU PONOVNO “RADI”

Open390

(SDLSN, 24. veljače 2012.) Jučerašnjim imenovanjem Sanje Pintar Gotal, Mirne Vukman Cerovečki i Stanke Vučice članicama Odbora za državnu službu, jedino tijelo koje u državnoj upravi odlučuje o žalbama državnih službenika na rješenja o prijamu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, premještaju, prestanku službe, ocjeni rada, godišnjem odmoru, naknadi za prijevoz i drugim pravima i obvezama službenika, konačno može nastaviti s radom nakon višemjesečne pauze uslijed nemogućnosti donošenja odluka zbog nedostatnog broja članova.

sdlsn_www220Naime, Vlada Jadranke Kosor razriješila je na prijedlog predsjednice Odbora za državnu službu, Goranke Hus, tri od pet članica Odbora i to baš jučer imenovane Sanju Pintar Gotal, Mirnu Vukman Cerovečki i Stanku Vučicu, zbog “neaktivnosti i nesavjesnog rada”, čime Odbor, koji odluke donosi u vijeću sastavljenom od tri člana, više nije mogao odlučivati o žalbama službenika.
Radi se o solomonskom rješenju, kojim je Odbor ponovno ekipiran od članica koje su predsjednicu Odbora optužile za nezakonit, nesavjestan i pristrani rad, a predsjednica pak članice Odbora za nesavjesni rad, nedovoljnu aktivnost i nestručnost, tražeći zbog toga razrješenje predsjednice, odnosno članica Odbora za državnu službu.
Nakon svega, postavlja se pitanje hoće li jedna i druga strana u Odboru moći prevladati međusobne razmirice i prijeći preko teških i ozbiljnih međusobnih optužbi i pružiti odgovarajuću pravnu zaštitu državnim službenicima koji se obraćaju Odboru radi povrede vlastitih prava.
No, ovime nije riješeno pitanje optužbi na relaciji predsjednica Odbora – članice Odbora koje, ukoliko su istinite, predstavljaju temelj ne samo za razrješenje članstva u Odboru, nego i pokretanje postupka za tešku povredu službene dužnosti s krajnjim ishodom prestanka državne službe.
Ukoliko su pak te optužbe “samo” posljedica međusobne netrpeljivosti u Odboru, odmah se nameće pitanje ozbiljnosti i vjerodostojnosti državnih službenika koji se javno međusobno optužuju za nezakonit, nesavjestan i nestručan rad, ako za to nema osnove. S. Kuhar

Pročitajte još…

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu