SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Zaključci Odbora carine od 9. listopada 2003.

I.) OTVORENA PITANJA ZAKONSKE REGULATIVE

1.) Tražiti od CURH-a da preko Ministarstva financija pokrene postupak izmjene i dopune Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi, radi ispravljanja pogreške odnosno previda koji se dogodio pri njenom donošenju.

U članku 6. stavku 1. pod  b) Položaji II vrste, treba dodati nove točke 4. i 5. koje glase:

“4.   predstojnik carinske ispostave 10%
 5.   voditelj carinskog odjeljka ( robno carinjenje) 10%”

Posebni dodatak za ova radna mjesta isplatit će se retroaktivno od 21.06.2002. godine.

Ovo se obrazlaže time što se radi o položajnom radnom mjestu u osnovnoj djelatnosti koje je ispušteno, pa se dešava da položajno radno mjesto ima manju plaću od njegovih podčinjenih sa istom stručnom spremom.

2.) Pokrenut je postupak izmjena i dopuna Zakona o carinskoj službi, napravljen je Nacrt prijedloga, dane su primjedbe na Nacrt, oformljena radna grupa i na tome se završilo. Koji je razlog zastoja?

3.) Nisu jasne interpretacije Zakona o nadzoru državne granice, u medijima i od strane službenih osoba, gdje se plasira dio dezinformacija da poslove na granici preuzima policija. Međutim točno je da se samo pojačava policijski nadzor državne granice po zahtjevima “Šengena”, a carinski posao ostaje isti kao i do sada.

4.) Još uvijek je otvoreno pitanje Uredbe o benificiranom stažu koja se neprekidno poteže po uredima ministarstava a nikako da ugleda svijetlo dana.

5.) Sindikat nema nikakvu informaciju o tome zašto se zastalo s izradom Pravilnika o zaštiti na radu ili u kojoj je fazi donošenja.

6.) Isto tako postavlja se pitanje zastoja u izradi Pravilnika o sredstvima za posebne namjene, koji treba donjeti temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o carinskoj službi. Naročito smo zainteresirani za riješenje odredbi iz ovg članka definiranih u stavku 1. alineja 7. koja govori o otpremninama, pomoći obiteljima službenika i drugo.

7.) Postavlja se pitanje zastoja u izradi Pravilnika o nagrađivanju koji je bio u procesu donošenja.

Stječe se dojam da Vlada izbjegava donošenje ovih akata, jer oni povlače za sobom izvjesna sredstva za njihovu realizaciju.

II.) NEPRIMJENA ILI NEADEKVATNA PRIMJENA ZAKONSKIH ROPISA

8.) Postavlja se pitanje što je sa sistematskim pregledima radnika koji su bili obećani na jednom od prethodnih sastanaka u Carinskoj upravi.

9.) Neregulirano pitanje najosnovnijeg vida zaštite na radu, od štetnog utjecaja dimnih plinova na zdravlje radnika, osiguravanjem 1/2 do 1 litre mlijeka po čovjeku dnevno. Policija na granici ima osigurano 1 litru mlijeka po čovjeku dnevno. Kao da oni udišu prljaviji zrak od carinika.

10.) Neregulirano pitanje naknade službenicima koji rade na stranom teritoriju više od 12 sati dnevno, prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

11.) Primjena Kolektivnog ugovora za službenike koji rade u turnusima. Uočeno je da  se odjednom prikazuje 4 sata manje mjesečno od potrebnih 184, dočim je uvijek prije bilo prikazivano 4 sata viška. Ovo se događa nakon Upute Carinske uprave od 20. ožujka 2003 godine.

12.) Slanje službenika na ispomoć na granične prijelaze u Hrvatsku Kostajnicu i Volinje koja tamo više nije potrebna.

13.) Sistematizacija radnih mjesta provodi se u carinskoj službi u kratkom vremenu treći puta. Ako uzmemo u obzir i CARDS program uslijediti će uskoro i nova sistematizacija. A čemu sve to treba kada se znalo i zna se, približavanjem Europskoj Uniji, sve se mora prilagoditi i podrediti tom procesu. Kod carinskih službenika to izaziva osjećaj nelagode, jer se stalno govori o višku radnika, a opet redaju se natječaji za prijem novih službenika. Treba prije početka bilo kakve transformacije unaprijed informirati radnike o čemu se radi da se izbjegne ovakovo stanje letargije kada i posao trpi zbog toga.

14.) Carinska uprava ne izvršava pravomoćne sudske presude na temelju kojih je dužna isplatiti zaostatke, na ime pomoći, djeci umrlih i poginulih carinskih radnika, a i dalje treba isplaćivati pomoć u mjesečnim iznosima od 700,00 kuna po djetetu. Ići ćemo na izvršenje iz proračuna kako je to u presudi rečeno.

ČLANOVI ODBORA ZA CARINU

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu