SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
 

Zaključen Kolektivni ugovor za djelatnike u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije

Župan Ivan Begović omogućio je uspostavu socijalnog mira na dvije godine u  Virovitičko-podravskoj županiji

Župan Ivan Begović omogućio je uspostavu socijalnog mira na dvije godine u Virovitičko-podravskoj županiji

(SDLSN, 15. siječnja) Današnjim potpisivom Kolektivnog ugovora za djelatnike u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije od strane predsjednika Sindikata Ivice Ihasa završeni su kratkotrajni i uspješni kolektivni pregovori kojima su međusobna prava i obveze poslodavca i zaposlenika Županije riješena sukladno najvišim standardima na području radnih odnosa. Županijska povjerenica SDLSN Iralda Fidušek izrazila je zadovoljstvo razumijevanjem župana Ivana Begovića za socijalni dijalog i rješavanje međusobnih odnosa kroz dvostrani akt – kolektivni ugovor. Ugovorne strane sporazumno su uredile pitanja prijama u službu, radnog vremena, odmora i dopusta, zdravlja i sigurnosti na radu, plaća, dodataka na plaću i naknada, ostala materijalna prava djelatnika i dr. Ono što je posebno za ovaj kolektivni ugovor jest činjenica da je u njega ugrađena odredba o doprinosu solidarnosti, kojom se određuje da će djelatnici koji nisu članovi Sindikata imati obvezu plaćanja naknade za povoljnosti koje su njime ugovorene za vrijeme važenja Ugovora. To znači i da će ugovor stupiti na snagu tek ako ga referendumom prihvate djelatnici na području za koje se sklapa Kolektivni ugovor, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

anketa

U pripremi je Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika. Od Zakona očekujem…

Rezultati

Loading ... Loading ...

Administratio Publica
Hrvatska i komparativna javna uprava
Site logo Institut za javnu upravu