Konačno formirana zajednička komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora

Priopćenje sa zatvorenog dijela 55. sjednice Vlade Republike Hrvatske

Konačno formirana zajednička komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora

ZK_ikona250(www.vlada.hr/SDLSN) Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenom dijelu 55. sjednice imenovala članove Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, pa su novi članovi Snježana Matijašec, Sanda Pipunić i Vatroslav Subotić, kao predstavnici Vlade Republike Hrvatske.

Kako su sindikati državnih službi već odavno imenovali svoje članove, Edina Sarajlića iz Sindikata policije Hrvatske, Maria Akmačića iz Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a i Ivu Bolanču iz SDLSN-a, Komisija sada konačno može zapoćeti s radom i početi rješavati brojna sporna pitanja i nedoumice u svezi s primjenom novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, posebice onih koja se odnose na naknadu troškova prijevoza…