19. sastanak Županijskog povjereništva

19. sastanak Županijskog povjereništva

Varazdin1_final

U Varaždinu je 8. travnja u prostorijama Varaždinske županije, na poziv županijske povjerenice Katarine Zadravec, održan 19. sastanak Županijskog povjereništva. Sastanku je nazočilo osam od petnaest sindikalnih povjerenika u Županiji i tajnik Sindikata Siniša Kuhar, a razmatrana su pitanja izbornih aktivnosti u podružnicama, posebice isticanje kandidata za predsjednika Sindikata kao i članove Statutarne komisije i Nadzornog odbora, nova organizacija Sindikata, te ostala pitanja iz svakodnevnog rada. Sastanak je obilježila živa diskusija svih članova Povjereništva, pri čemu je do izražaja došla želja svih da se Sindikat kroz izbore osnaži za još kvalitetnije djelovanje na promicanju i zaštiti prava državnih i lokalnih službenika i namještenika. U tom smislu neformalno se razgovaralo i o pojedinim kandidatima za predsjednika i tijela Sindikata koji su svojim djelovanjem zaslužili obnašanje vodećih funkcija u Sindikatu. Međutim, zaključeno je da se isticanje kandidata obavi po konstituiranju novog saziva Županijskog povjereništva, tj. po obavljenim izbornim skupštinama u svim podružnicama. Valja istaknuti da su se mogli čuti i kritički tonovi, prije svega usmjereni ka nedovoljnoj medijskoj popraćenosti aktivnosti Sindikata, zbog čega se kod članstva stječe dojam o nedovoljnoj sindikalnoj aktivnosti. Siniša Kuhar je povjerenike obavijestio o aktivnostima Sindikata u svezi s pregovorima o Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, djelovanju sindikalnih odbora koje je rezultiralo nekim dobro osmišljenim i medijski popraćenim akcijama, kao i nastojanju vodstva Sindikata da se kroz rad odbora djelatnosti razmatraju, ali i iniciraju konkretne akcije s ciljem rješavanja svakodnevnih problema. Na kraju, zaključeno je da ovakvih susreta, više ili manje formalne naravi, treba biti više, a posebice je naglašena potreba pružanja pootpore sindikalnim povjerenicima u vidu edukacije za obavljanje dužnosti sindikalnog povjerenika.