22. sjednica Županijskog povjereništva

22. sjednica Županijskog povjereništva

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH
ŽUPANIJSKO POVJERENIŠTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Z A P I S N I K

sastavljen dana 04. travnja 2003. godine sa 22. sjednice Županijskog povjereništva Međimurske županije.

Nazočni: Biserka Begić – županijski povjerenik, Saša Marciuš – povjerenik CI Željeznička postaja, Robert Dežđek – CI Goričan,  Alan Resman – Lokalna uprava, Andreja Kovač – Porezna uprava Čakovec, Dijana Okreša – Zavod za zapošljavanje, Tanja Pulko – Uprava grada Čakovca, Julijano Pongrac – Općinski sud i Nevenka Horvat – Državno odvjetništvo,.

Nisu nazočni: Zvonko Mendaš – CI Trnovec-Macinec, Robert Novak – Vatrogasna postrojba, Marinka Setnik – Općinski sud Prelog.

Županijski povjerenik Biserka Begić pozdravila je sve prisutne, te predložila slijedeći

D N E V N I    R E D

  1. Provođenje Izbora povjerenika po podružnicama,
  2. Dogovor oko organizacije za IX športske susrete 2003. godine u Šibeniku,
  3. Razno

TOČKA 1.
U većini podružnica našeg  županijskog povjereništva izborni se ciklus ne poklapa s izborima na razini Sindikata, odnosno povjerenicima na istjeće mandat u ovoj godini, pa niti neće održati izbore.

Podružnice u kojima povjerenicima istjeće mandat ove godine, održat će izbore tijekom mjeseca svibnja, a o datumima održavanja izbora obavijestit će županijskog povjerenika zbog eventualnog prisustvovanja izbornoj sjednici, a zapisnike će dostaviti Središnjici.

TOČKA 2.
Povjerenici podružnica izijeli su zainteresiranost članstva za sudjelovanje na športskim susretima.

Od ukupnog broja članova sindikata za IX športske susrete zainteresirano je oko 30 sudionika.

Moramo konstatirati da je za ovogodišnje športske susrete prijavljeno 50% manje članova od prošle godine, a razlog tome je visoka cijena.

TOČKA 3.

  1. povjerenici su iskazali nezadovoljstvo članova,  zbog dinamike pregovora s Vladom.
  2. povjerenica podružnice Porezne uprave ponovo je naglasila već poznatu konstataciju nezadovoljstva njihovih članova zbog najvećeg smanjenja plača.
  3. povjerenici podružnica Općinskog suda i Državnog odvjetništva uputili su kritiku Odboru za pravosuđe, jer nemaju nikakve informacije o radu Odbora. Smatraju da bi o svim eventualnim sjednicama odbora, nadležne podružnice trebale dobiti zapisnik ili barem informacije o održanim sjednicama.
    Povjerenici traže da se ubuduće na sjednice odbora pozove i po jedan predstavnik iz svake županije, a iz nadležnih podružnica.
  4. Budući je pred nama turistička sezona, molimo da se što prije raspiše natječaj za korištenje vile Mirna na Krku.

Ponovo moramo napomenuti da smo nakon prošlogodišnje sezone, tražili da Komisija izradi i po podružnicama dostavi popis korištenja odmarališta, po županijama, jer niti jedan član iz naše županije nije dobio odmaralište na korištenje. Kako komisija do nije učinila za prošlu sezonu, tražimo da se ove godine o tome povede računa.

Nakon opširne rasprave, sjednica je završila u 15 sati.

ŽUPANIJSKI POVJERENIK
Biserka Begić