4. sindikalna škola “Žene zaposlene na atipičnim poslovima u sivoj ekonomiji”

4. sindikalna škola “Žene zaposlene na atipičnim poslovima u sivoj ekonomiji”

Bonazza_Rovinj_final

(SDLSN, 8. listopada) 4. po redu sindikalna škola na temu “Žene zaposlene na atipičnim poslovima u sivoj ekonomiji” održana je u Rovinju, 30.rujna do 04.listopada 2003. u organizaciji AFLCIO – ICFTU, ženske mreže za srednju i istočnu Evropu te ženske sekcije u SSSH. Ovaj put uz potporu najveće Belgijske konfederacije FGTB. Osim narečenih organizatora čiji predstavnici su i izlagali svoje studije na tu temu, spomenula bih i ILO Međunarodnu organizaciju rada čija je predstavnica fantastično obavila svoj posao, naglasivši priznanje sindikatima i njihove jedinstvene uloge upravo u preventivnom djelovanju, odnosno sprječavanju sive ekonomije na lokalnim i nacionalnim razinama. Razmijenjena iskustva svih učesnica, predstavnica sindikalnih središnjica iz 22 zemlje centralne i istočne Europe su poražavajuća utoliko što su i zemlje tih regija suočene s explozijom neformalne ekonomije – rada na crno, sive ekonomije ili tzv ekonomije u sjeni. Uzroci ovakovog stanja su mnogostruki jer udio sive ekonomije u bruto nacionalnim proizvodima se proteže od 10-70%. Usvojena je ženska deklaracija pod nazivom: “Ženska deklaracija o neformalnoj ekonomiji ili nevidljivim i najranjivijim radnicima”, koja će biti upućena svim predsjednicima vlada nje i istočne Evrope/zemljama učesnicama ICFTU CEE/ te predsjednicima sindikata tih zemalja s porukom koju se može jasno iščitati u deklaraciji. Ines Bonazza