Apsurd: Pljačkaš dobiva ugovor o djelu, a nemarni roditelji – otkaz

DRŽAVNA SLUŽBA Osuđeni za kaznena djela ne smiju biti zaposleni u državnoj ili lokalnoj upravi, ali mogu raditi na ugovor o djelu

osudjenici_vl151015

Ministarstvo uprave Arsena Bauka pokrenulo je inspekcijski nadzor prema predstavki Sindikata državnih službenika

AUTOR: Romana Kovačević Barišić
(VEČERNJI LIST, 15. listopada 2015.) Osuđen za sudjelovanje u oružanoj pljački mjenjačnice, jedan je muškarac dva puta bio raspoređen na rad za opće dobro u Gradu Umagu – 2012. i 2013.

Pomoćne poslove koje su mu dodijelili obavljao je kvalitetno i korektno pa ga je Umag nagradio i s nekoliko ugovora o djelu u 2014.

Kaznena evidencija

Radio je na pomoćno-tehničkim poslovima u prvoj fazi postupka legalizacije – fotografirao je građevine na terenu, navodi se u dopisu Grada Umaga Upravnoj inspekciji koju je Ministarstvo uprave pokrenulo temeljem predstavke Sindikata državnih i lokalnih vl_logo170214službenika i namještenika. Ovih je dana o rezultatu te inspekcije Ministarstvo obavijestilo SDLSN.

Nitko ne treba biti stigmatiziran nakon što “odguli” kaznu, međutim, činjenica je da posao u državnoj službi ne mogu dobiti osobe osuđene za kaznena djela. Štoviše, osude li kojeg državnog službenika ili namještenika za bilo koje kazneno djelo, sudovi tu presudu trebaju dostaviti u državne institucije u kojima osuđeni radi.

Da je država odlučna držati se slova zakona, pokazalo se proljetos kada je ministar uprave Arsen Bauk pokrenuo “češljanje” kaznene evidencije 52 tisuće državnih službenika i namještenika. Utvrdilo se da 71 službenik ima pravomoćnu presudu za kazneno djelo, rekorder čak njih sedam, pa su svi dobili otkaz. Najviše ih je bilo osuđeno zbog neplaćanja alimentacije, nanošenja tjelesnih ozljeda, krivotvorenja, prijevare i prijetnje. Ne umanjujući nijedno kazneno djelo, oružanu pljačku bi se svakako svrstalo u vrh tog neslavnog popisa, pa je to više nelogičan ovakav potez.

Probni rok

– Razvidno je da u državnoj upravi, županiji, gradu ili općini ipak mogu raditi osobe osuđene za kazneno djelo koje je zapreka za rad u službi. Ali ne kao službenik ili namještenik, nego u zamjenu za kaznu zatvora, što može poslužiti kao probni rok za poslovni angažman u obliku ugovora o djelu – poslovično je ironičan Siniša Kuhar iz službeničkog sindikata.

Nakon upravne inspekcije koja je tražila očitovanje Grada Umaga, u Ministarstvu uprave objašnjavaju nam da angažiranje osoba prema ugovoru o djelu nije uređeno propisima o službenicima i namještenicima ni Zakonom o radu, pa za takav angažman nema ni zapreke jer se ne radi o zasnivanju službe, tj. radnog odnosa. Mogućnost takvog angažmana reguliran je Zakonom o obveznim odnosima.