Bilješka sa sastanka ministra financija i sindikata u Carinskoj upravi

Bilješka sa sastanka ministra financija i sindikata u Carinskoj upravi

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Zagreb, 30. srpnja 2013. godine

BILJEŠKA SA ODRŽANOG SASTANKA

Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva financija sa predstavnicima sindikata koji okupljaju članstvo u Carinskoj upravi, koji je održan 30. srpnja 2013. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Prisutni:

 • prof.dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med., ministar rada i mirovinskoga sustava
 • Slavko Linić, ministar financija
 • Davorin Kajfeš, glavni tajnik Ministarstva financija
 • Zlatko Grabar, pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave
 • Inga Maleš, pomoćnica ravnatelja Carinske uprave
 • Marina Kasunić Peris, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava
 • Marija Hanževački, glavna tajnica Nezavisnih hrvatskih sindikata
 • Boris Pleša, SDLSN RH
 • Rino Štorić, Carinski sindikat Hrvatske
 • Mijo Adamčević, predsjednik Odbora carine, SDLSN RH
 • Juraj Popović, Carinski sindikat Hrvatske

Zaključci:

 1. U cilju otklanjanja mogućih nesporazuma u odnosu na način suradnje sindikata koji okupljaju članstvo u carinskoj službi i Ministarstva financija – Carinska uprava na rješavanju problema zaposlenih u carinskoj službi, sudionici sastanka suglasni su da će se ubuduće održavati redoviti sastanci predstavnika Carinske uprave sa predstavnicima sindikata, svaka tri mjeseca, kako bi se na zajedničkim sastancima raspravila moguća otvorena pitanja zaposlenih u carinskoj službi.
 2. Organizaciju sastanaka iz točke 1. ovoga Zaključka preuzet će koordinator za socijalni dijalog imenovan od strane Ministarstva financija.
 3. Ministarstvo financija – Carinska uprava se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prijedloge sindikata u vezi rješavanja mogućih otvorenih pitanja u carinskoj službi.
 4. Sudionici sastanka suglasni su da će se krajem kolovoza nastaviti zajednički razgovori sindikata i predstavnika Ministarstva financija – Carinske uprave u odnosu na Nacrt prijedloga Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta, carinskih zvanja i vrijednosti koeficijenata složenosti poslova carinskih službenika.

Bilješku izradila:
Marina K. Peris