Birokrati zaustavili Hrvatsku

Birokrati zaustavili Hrvatsku

Piše: Gordana Galović
Foto: Nina Đurđević/Cropix
Vlada je donijela strategiju reforme državne uprave 2008. – 2011.godine, no nekih stvarnih pomaka još uvijek nema.

uprava_JL290808ZAGREB – Osim pokušaja depolitizacije državnog aparata profesionalizacijom rukovodećih radnih mjesta, Hrvatska nije učinila gotovo ništa da bi državna uprava koja broji 65.000 zaposlenih postala efikasnija.

Unatoč stalnim upozorenjima poslovnog sektora o neefikasnosti državne uprave čak je i Srbija, čini se, posljednjih godina napravila više u reformi i modernizaciji državne administracije od Hrvatske. Pokazuje to posljednje dostupno izvješće SIGMA-e.

Riječ je o programu koji služi kao podrška u modernizaciji državne uprave koji je nastao kao zajednička inicijativa OECD-a i Europske Unije. Posljednja njihova procjena iz sredine je prošle godine, međutim za očekivati je da će i novo izvješće pokazati tek mali ili nikakav napredak.

Kao jedan od glavnih problema u izvješću se ističe otpor državnih činovnika prema provedbi sustava upravljanja ljudskim resursima temeljenog na zaslugama i planiranju profesionalnog razvoja.

Politički utjecaj
Osim toga, još su izraženi politički utjecaji kod zapošljavanja na svim razinama, a zbog neatraktivnosti radnih uvjeta visoka je sveukupna fluktuacija zaposlenih u kojoj najbolji i dalje bježe iz državne administracije. Upravo zbog nesposobnosti državne administracije Hrvatskoj je početkom ove godine blokirano 130 milijuna eura iz pretpristupnih fondova EU.

JL_logoModerna javna uprava koju traže građani i poslodavci je nemoguća dok god službenici imaju ograničenu odgovornost, a odluke donose isključivo šefovi, što je također jedan od minisa Hrvatskoj u izvješću. Nedonošenje novog zakona o plaćama državnih službenika dovelo je pak do ocjene da nije napravljen nikakav napredak u usporedivosti i transparentnosti plaća. Isto izvješće postignuća u reformi državne uprave pokazuje da je Srbija mnogo brže i sistematičnije nego Hrvatska donijela zakonski okvir za plaće državnih službenika.

– Kvalifikacije hrvatskih postignuća u reformi državne uprave kreću se u rasponu od “nikakav napredak” do “male ili nikakve promjene” na svim područjima koje SIGMA procjenjuje i razlog su za zabrinutost, posebice kada se i takav mali ili nikakav napredak sagledava u političkom kontekstu u kojem je najvažniji pristup EU – upozorava glavni tajnik Sindikata državnih službenika Siniša Kuhar.

Sakrili izvješće
Izvješće koje Hrvatskoj daje ocjene u rasponu od “nikakav” do “ograničen” napredak nije našlo svoje mjesto na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu, međutim objavili su ga na web stranici Sindikata državnih službenika i namještenika iako se sindikalci često prozivaju kao glavni kočničari reformi. A upravo se Središnji državni ured za upravu u izvješću ocjenjuje kao tijelo koje nema dovoljno moći niti političke potpore za provedbu potrebnih promjena u sustavu državne službe.
Nisu učinjene nikakve promjene najžešća je kritika skrivenog izvješća

  • privlačnost državne službe – Nisu učinjene nikakve promjene. Kvalificirani mladi stručnjaci u državnoj službi ostaju samo minimalno vrijeme koje im je potrebno da steknu radno iskustvo i profesionalne ili političke veze.
  • organizacija uprave – Nisu učinjene nikakve promjene. Nekoliko zakona se preklapa u pogledu organizacije uprave s djelomičnim dupliciranjem ili čak kontradiktornim člancima.
  • odgovornost – Nisu učinjene nikakve značajnije promjene. Jedinice nadležne za nadziranje uprave još uvijek ili ne postoje ili im nedostaje kadar ili imaju neadekvatno obučen kadar.
  • kvaliteta zakona – Nisu se dogodile nikakve značajne promjene unatoč akciji HITROREZ. Problem ostaje prevelik broj propisa, što dodatno otežava činjenica da se propisi često usvajaju bez dovoljnih konzultacija.
  • transparentnost uprave – Učinjena su neka daljnja poboljšanja iako uprava općenito još nije transparentna i često je i dalje regulirana starim načelom tajnosti.

sigma_TPortal

ZAGREB – Osim pokušaja depolitizacije državnog aparata profesionalizacijom rukovodećih radnih mjesta, Hrvatska nije učinila gotovo ništa da bi državna uprava koja broji 65.000 zaposlenih postala efikasnija, piše Jutarnji list.

Unatoč stalnim upozorenjima poslovnog sektora o neefikasnosti državne uprave, čak je i Srbija, čini se, posljednjih godina napravila više u reformi i modernizaciji državne administracije od Hrvatske. Pokazuje to posljednje dostupno izvješće SIGMA-e.

Riječ je o programu koji služi kao podrška modernizaciji državne uprave, a nastao je kao zajednička inicijativa OECD-a i Europske unije. Posljednja njihova procjena iz sredine je prošle godine, međutim za očekivati je da će i novo izvješće pokazati tek mali ili nikakav napredak.

Kao jedan od glavnih problema u izvješću se ističe otpor državnih činovnika prema provedbi sustava upravljanja ljudskim resursima temeljenog na zaslugama i planiranju profesionalnog razvoja.

ZAPOŠLJAVANJE PO STRANAČKOM KLJUČU
sigma_TPortal_okvirOsim toga, još su izraženi politički utjecaji prilikom zapošljavanja na svim razinama, a zbog neatraktivnosti radnih uvjeta visoka je sveukupna fluktuacija zaposlenih pa najbolji i dalje bježe iz državne administracije. Upravo zbog nesposobnosti državne administracije, Hrvatskoj je početkom ove godine blokirano 130 milijuna eura iz pretpristupnih fondova EU.

Moderna javna uprava koju traže građani i poslodavci nemoguća je dok god službenici imaju ograničenu odgovornost, a odluke donose isključivo šefovi, što je također jedan od minusa Hrvatskoj u izvješću. Nedonošenje novog zakona o plaćama državnih službenika dovelo je pak do ocjene da nije napravljen nikakav napredak u usporedivosti i transparentnosti plaća. Isto izvješće postignuća u reformi državne uprave pokazuje da je Srbija mnogo brže i sistematičnije nego Hrvatska donijela zakonski okvir za plaće državnih službenika.

“Kvalifikacije hrvatskih postignuća u reformi državne uprave kreću se u rasponu od “nikakav napredak” do “male ili nikakve promjene” na svim područjima koja SIGMA procjenjuje te su razlog za zabrinutost, posebice kada se i takav mali ili nikakav napredak sagledava u političkom kontekstu u kojem je najvažniji pristup EU”, upozorava Siniša Kuhar, glavni tajnik Sindikata državnih službenika.

NEODGOVORNOST MINISTARA
Čini se da postoji tendencija osnivanja agencija, tj. središnjih državnih ureda za “politički prioritet” ili strateške zadatke s ciljem uklanjanja tih funkcija iz interne strukture ministarstava da bi se izbjegla ustanovljena upravna ili čak parlamentarna kontrola te jasna politička odgovornost ministara. Takve agencije često imaju negativan učinak na transparentnost i odgovornost u pogledu tih “političkih prioriteta”, kao i na kohezivnost državne politike i aktivnosti, osobito zato što nije jasno reguliran njihov pravni status ni postupci, upozoravaju u izvješću.

ZAKONSKI KUPUS
Nisu se dogodile nikakve stvarne promjene ni unatoč akciji Hitrorez, pa prevelik broj propisa ostaje problem koji dodatno otežava činjenica da se propisi često usvajaju bez dovoljnih konzultacija te se postojeći zakoni ne revidiraju dovoljno pažljivo prilikom donošenja novih zakona. Pravne kontradikcije i sukobi pravnih tumačenja koji iz toga proizlaze mogu dovesti do situacije da se zakoni ne primjenjuju ili se ne provode nove politike koje su uklopljene u zakon. Ova situacija onemogućuje ukupnu reformu i izuzetno je štetna za načelo zakonske sigurnosti, što bi lako moglo imati negativan učinak na gospodarski razvoj.

SAKRILI IZVJEŠĆE
Izvješće koje Hrvatskoj daje ocjene u rasponu od “nikakav” do “ograničen napredak” nije našlo svoje mjesto na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda za upravu, no objavili su ga na stranici Sindikata državnih službenika i namještenika, iako se sindikalci često prozivaju kao glavni kočničari reformi.

A upravo se Središnji državni ured za upravu u izvješću ocjenjuje kao tijelo koje nema dovoljno moći ni političke potpore za provedbu potrebnih promjena u sustavu državne službe.
tportal.hr/Jutarnji list/SDLSN
petak, 29.8.2008.

Birokracija državne uprave i dalje neučinkovita
Vlada je donijela strategiju reforme državne uprave 2008. – 2011.godine, no nekih stvarnih pomaka još uvijek nema

MojPosao

(MOJ POSAO) Osim pokušaja depolitizacije državnog aparata profesionalizacijom rukovodećih radnih mjesta, Hrvatska nije učinila gotovo ništa da bi državna uprava koja broji 65.000 zaposlenih postala efikasnija.

Unatoč stalnim upozorenjima poslovnog sektora o neefikasnosti državne uprave čak je i Srbija, čini se, posljednjih godina napravila više u reformi i modernizaciji državne administracije od Hrvatske. Pokazuje to posljednje dostupno izvješće SIGMA-e.

Neatraktivnost radnih uvjeta
Riječ je o programu koji služi kao podrška u modernizaciji državne uprave koji je nastao kao zajednička inicijativa OECD-a i Europske Unije. Posljednja njihova procjena iz sredine je prošle godine, međutim za očekivati je da će i novo izvješće pokazati tek mali ili nikakav napredak.

Kao jedan od glavnih problema u izvješću se ističe otpor državnih činovnika prema provedbi sustava upravljanja ljudskim resursima temeljenog na zaslugama i planiranju profesionalnog razvoja.

Osim toga, još su izraženi politički utjecaji kod zapošljavanja na svim razinama, a zbog neatraktivnosti radnih uvjeta visoka je sveukupna fluktuacija zaposlenih u kojoj najbolji i dalje bježe iz državne administracije. Upravo zbog nesposobnosti državne administracije Hrvatskoj je početkom ove godine blokirano 130 milijuna eura iz pretpristupnih fondova EU.

Ograničena odgovornost zaposlenika
Moderna javna uprava koju traže građani i poslodavci je nemoguća dok god službenici imaju ograničenu odgovornost, a odluke donose isključivo šefovi, što je također jedan od minusa Hrvatskoj u izvješću.

“Kvalifikacije hrvatskih postignuća u reformi državne uprave kreću se u rasponu od “nikakav napredak” do “male ili nikakve promjene” na svim područjima koje SIGMA procjenjuje i razlog su za zabrinutost”, upozorava glavni tajnik Sindikata državnih službenika Siniša Kuhar. (A.T.)