BRISEL: Održan susret predstavnika sindikata vatrogasaca EU

BRISEL Održan susret predstavnika sindikata vatrogasaca EU

vatrogasci_brisel

(SDLSN, 4. travnja 2012.) U organizaciji EPSU-a (Europske federacije sindikata javnih službi) i ETUI-a (Europskog instituta javnih službi) u Internacionalnoj sindikalnoj kući u Briselu, 3. travnja 2012. godine održao se još jedan susret predstavnika sindikata vatrogasaca petnaest zemalja EU.

sdlsn_www220Prezentirana je finalizirana brošura za vatrogasce od strane istraživačice instituta Scandelle Fabienne.

Brošura obuhvaća tri teme: zapošljavanje i uvjeti rada u vatrogasnoj službi na području Europe, zdravlje i sigurnosni rizici kod vatrogasaca te strategija sindikata i preporuke.

Trenutno je dostupna na engleskom jeziku, no očekuje se prijevod na sve jezike zemalja sudionica uz pomoć Instituta.

vatrogasci_brosuraLaurent Vogel iz ETUI-a predstavio je Europsku perspektivu strategije u pogledu zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu za razdoblje od 2013-2020, međutim potvrdio je da predstavnici Europske komisije trenutno ne pridaju veliku važnost projektu te ga označavaju kao zaprku oporavka od krize.

Spomenuto je također da se u većini zemalja pogoršavaju uvjeti rada, umanjuju sredstva za javne službe i povisuju granice za umirovljenje.
Major Erik de Soir izvršio je prezentaciju rada posebne udruge psihologa u Belgiji koji rade na psiho-socijalnim rizicima i post traumatičnom poremećaju vojnika i vatrogasaca.
Napominje kako je psihološka pomoć svim sudionicima velikih nesreća sa tragičnim posljedicama jako važna jer se brzo može otkriti poremećaj te samim time umanjiti vrijeme oporavka od poremećaja.
SDLSN je na skupu, ispred Odbora profesionalnih vatrogasaca, predstavljao član Odbora Robert Novak.
Tekst i fotografije: R. Novak