Carinika će biti previše, a policajaca nedostaje

OD 2013. NA GRANIČNIM PRIJELAZIMA SA SLOVENIJOM I MAĐARSKOM NEĆE TREBATI CARINIKA

Ulaskom u Europsku uniju 641 carinik postat će višak

carina_gs170811_slikaZAGREB – Kada Hrvatska postane članica Europske unije, na granicama sa Slovenijom i Mađarskom bit će ukinute carinske kontrole, što znači da će za više od 600 carinika koji sada rade na graničnim postajama prema tim zemljama Vlada morati naći novi posao. To, međutim, ne znači da će ti ljudi dobiti otkaz, nego da će biti preraspodijeljeni ili, u nekim slučajevima, možda i prekvalificirani za druge poslove. U Carinskoj upravi potvrdili su nam da će morati razmišljati o njihovu premještaju.

gs_logo290509“Ministarstvo financija, Carinska uprava prilikom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju planira zadržati carinske službenike u što većem broju, odnosno učinkovito i kvalitetno preraspodijeliti ovlaštene carinske službenike na poslove i zadatke koje će carinska služba morati obavljati ulaskom Republike Hrvatske u EU”, kazali su nam u Carinskoj upravi. Rješenje za 641 carinika, koliko ih je trenutno raspoređeno na graničnim prijelazima sa Slovenijom i Mađarskoj, vide u jačanju carina_gs170811_okvircarinskog i trošarinskog nadzora na cijelom području Hrvatske te u povećanju broja carinika na budućoj vanjskoj granici EU-a, prema Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori. Pri Carinskoj upravi već je osnovano povjerenstvo koje treba pripremiti sistematizaciju službe po ulasku u EU. Povjerenstvo je analiziralo situaciju, ali “još nismo razgovarali o eventualnom višku imenom, prezimenom i brojem”, kazao nam je član tog tijela Mijo Adamčević, predsjednik Odbora carine u Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN). I on računa na to da će dio djelatnika biti preraspoređen na nadzor trošarinskih roba, poput alkohola i duhanskih proizvoda, na teritoriju cijele zemlje, dok će carinarnice na vanjskoj granici morati biti kadrovski pojačane.
– U carinarnicama prema BiH, Srbiji te Crnoj Gori ne samo da neće biti viška nego će i trebati dodatne ljude zbog pojačanih kontrola, ističe Adamčević. No, kako i sam priznaje, to će značiti da će jedan dio ljudi morati putovati na posao na dulje relacije. Pitanje je, naravno, hoće li svima koje to zadesi biti prihvatljiv premještaj na neku udaljenu lokaciju, primjerice, iz Istre na granicu s BiH.
O budućnosti carine nakon ulaska u EU razgovaralo se još prije pet godina kada je procijenjeno da bi višak moglo biti od 200 do 1.000 službenika, koji će biti zbrinuti prekvalifikacijom, premještajima i otpreminama. O mogućim stimulativnim otpremninama, pak, u posljednje se vrijeme nije razgovaralo, potvrdio nam je Adamčević, kao ni o mogućnosti prekvalifikacije dijela carinika u granične policajce. Upravo je tako, naime, susjedna Slovenija riješila dio viška nakon što je postala članica EU-a.
Adamčević otkriva i da se dosta carinskih djelatnika raspituje što će se dogoditi ulaskom u EU i hoće li im Vlada nešto ponuditi, no napominje da će se detalji znati do ljeta 2012., godinu dana prije pristupa Uniji.

ULASKOM U EUROPSKU UNIJU 641 CARINIK BIT ĆE PREMJEŠTEN NA NOVE POSLOVE ČAK I NA UDALJENE LOKACIJE

Carinika će biti previše, a policajaca nedostaje

ZAGREB Kada Hrvatska postane članica EU, na granicama sa Slovenijom i Mađarskom bit će ukinute carinske kontrole što znači da će za više od 600 carinika koji sada rade na graničnim postajama prema tim zemljama Vlada morati naći novi posao.

nl_logo180810To, međutim, ne znači da će ti ljudi dobiti otkaz, nego da će biti preraspodijeljeni ili, u nekim slučajevima, možda i prekvalificirani za druge poslove. U Carinskoj upravi rješenje za 641 carinika, koliko ih je trenutno raspoređeno na graničnim prijelazima sa Slovenijom i Mađarskoj, vide u jačanju carinskog i trošarinskog nadzora na cijelom području Hrvatske te u povećanju broja carinika na budućoj vanjskoj granici EU-a, prema Bosni i Hercegovini, Srbiji te Crnoj Gori.
Pri Carinskoj upravi već je osnovano povjerenstvo koje treba pripremiti sistematizaciju službe po ulasku u EU. Član tog tijela Mijo Adamčević, predsjednik Odbora carine u Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) računa da će dio djelatnika biti preraspoređen na nadzor trošarinskih roba na teritoriju cijele države.
– U carinarnicama prema BiH, Srbiji te Crnoj Gori će trebati dodatne ljude zbog pojačanih kontrola, ističe Adamčević. Pitanje je, naravno, hoće li svima koje to zadesi biti prihvatljiv premještaj na neku udaljenu lokaciju, primjerice, iz Istre na granicu s BiH.
O mogućnim stimulativnim otpremninama, pak, u posljednje se vrijeme nije razgovaralo, potvrdio nam je Adamčević, kao niti o mogućnosti prekvalifikacije dijela carinika u granične policajce. Upravo je tako, naime, susjedna Slovenija riješila dio viška nakon što je postala članica EU-a.
Adamčević otkriva i da se dosta carinskih djelatnika raspituje što će se dogoditi ulaskom u EU i hoće li im Vlada nešto ponuditi, no napominje da će se detalji znati do ljeta 2012., godinu dana prije pristupa Uniji.
Za razliku od carine, policija bi mogla imati suprotan problem – kako popuniti sva radna mjesta na granici. Za ulazak u schengenski prostor – kojem ćemo pristupiti nekoliko godina nakon ulaska u EU – potrebno je više od 6.200 policajaca, dok je na budućoj vanjskoj granici sistematizirano oko 5.700 radnih mjesta za policijske službenike. Prema podacima iz izvješća o ispunjavanju obveza u poglavlju »Pravda, sloboda i sigurnost«, u jesen prošle godine na vanjskoj je granici bilo raspoređeno 4.400 policajaca. Stoga se policija stalno popunjava, a plan je da danom ulaska u EU na vanjskoj granici bude 5.350 policajaca.
I. FRLAN