CARINSKA UPRAVA: Održana sjednica Odbora za zaštitu na radu CU

CARINSKA UPRAVA: Održana sjednica Odbora za zaštitu na radu CU

(SDLSN, 12. studenoga) Danas je u prostorijama Carinske uprave održana III. Sjednica Odbora za zaštitu na radu Carinske uprave, na kojoj je raspravljano o Procjeni opasnosti za Carinsku upravu i prioritetima za poduzimanje mjera zaštite na radu. Pored članova Odbora sastanku su nazočili i načelnik Odjela za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza Ministarstva financija Rajko Čupić, načelnik Odjela u Središnjem uredu Carinske uprave Željko Lovrić, predstavnica tvrtke Ergonomika d.o.o. Vesna Bubanović, stručnjak zaštite na radu u Ministarstvu financija Ivan Čulo i predstavnici SDLSN, predsjednica Odbora carine Jadranka Posavec i tajnik sindikata Siniša Kuhar.

Carina121104_1

U uvodnom dijelu sastanka Vesna Bubanović iz tvrtke Ergonomika d.o.o. ukratko je upoznala nazočne s nalazima sadržanima u stručnoj dokumentaciji za procjenu opasnosti za Carinsku upravu, s posebnim osvrtom na one propuste kojin bi se mogli otkloniti u kraćem vremenskom razdoblju i koji ne zahtijevaju znatnija financijska ulaganja. To se prije svega odnosi na neadekvatne stolice koje koriste carinski djelatnici, sanitarne čvorove, nedostatak uzemljenja na terminalima na kojima se pretače gorivo, izostanak provjere ispravnosti gromobranskih instalacija i dr.

Govoreći o uspostavi prvih graničnih prijelaza u 90-tim godinama i okolnostima u kojima se opremanje i uređenje graničnih prijelaza odvija danas, načelnik Odjela za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza Rajko Čupić ukratko je iznio da je riječ o procesu koji cijelo vrijeme donosi poboljšanje uvjeta rada carinske službe sve do potpunog ispunjenja EU standarda. Nažalost, s druge strane, riječ o procesu koji je određen ograničenim sredstvima hrvatske države za te namjene, a često ovisi i o brojnim političkim čimbenicima, tj. nečinjenju dovoljnih napora na uređenju graničnih prijelaza od strane susjednih država. Repliciraući na navode gđe Bubanović, Čupić je naveo da se na graničnim prijelazima godišnje promijeni na stotine stolica, te da nažalost još nije pronađen model koji bi se pokazao kao trajnije rješenje. Međutim, Čupić je ukazao i na to da se dio carinskih djelatnika prema inventaru ponaša neodgovorno te da kratka trajnost opreme u nekim službama uzrok ima i u njihovom nemaru.

Carina121104_2

Željko Lovrić, načelnik Odjela rekao je kako dio krivice za takvu situaciju ponekad leži i u nedovoljnoj zainteresiranosti čelnika carinarnica da Carinskoj upravi ukažu na potrebe pojedinih carinarnica. “Ako nitko od nas ne zatraži nove stolice, kako ćemo znati da ih treba nabaviti?“, zapitao se Lovrić.

Ivan Čulo je zaključio kako se na razni Odbora treba dogovoriti o daljnjoj dinamici rada, kao bi Procjena opasnosti za Carinsku upravu mogla rezultirati odgovarajućim dugoročnim i kratkoročnim mjerama, odnosno proizvesti i konkretne učinke za djelatniike Carinske uprave.

Carina121104_3Govoreči o kratkoročnim mjerama, tajnik SDLSN Siniša Kuhar ukazao je na sretnu okolnost da su sindikati državnih službi u pregovorima s Vladom RH, između ostalog, dogovorili da dvije strane počnu razgovore o pitanjima uređenima uredbama o koeficijentima, posebnim uvjetima rada i nagrađivanju, pri čemu je upravo Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi posebno interesantna za Carinsku upravu. Naime, rekao je Kuhar, sada je prilika da sindikati, temeljem stručnih nalaza iz Procjene opasnosti za Carinsku upravu, predlože odgovarajuće izmjene i dopune rečene uredbe, te je pozvao nazočne da se u najskorije vrijeme održi poseban sastanak radi utvrđivanja onih radnih mjesta s posebnim uvjetima koje bi trebalo ugraditi u Uredbu. Pri tome je spomenuo primjer djelatnika carinskog laboratorija čija predstavnica je također nazočila sastanku, a koji nemaju priznat dodatak za posebne uvjete.

Član Odbora Dragan Volarević skrenuo je pozornost na potrebu donošenja dodatka iz članka 16. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, kojim se trebaju utvrditi poslovi na kojima, ni uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće otkoloniti štetne utjecaje.

Sindiša Kuhar je tada nazočne upoznao s činjenicom da je Pregovarački odbor sindikata državnih službi već pokrenuo inicijativu za donošenje ovoga dodatka te da se u najskorije vrijeme treba sastati radna skupina sastavljena od predstavnika Vlade i sindikata koja će izraditi spomenuti dodatak.