CARINSKA UPRAVA: Predstavnici SDLSN s ravnateljem Barišićem o problemima carinske službe

CARINSKA UPRAVA: Predstavnici SDLSN s ravnateljem Barišićem o problemima carinske službe

Ravnatelj Barišić u razgovoru s predstavnicima Odbora carine SDLSN
Ravnatelj Barišić u razgovoru s predstavnicima Odbora carine SDLSN

(SDLSN, 5. veljače) Ravnatelj Carinske uprave Mladen Barišić razgovarao je danas s predstavnicima SDLSN o problemima carinske službe, objelodanivši pri tome politiku otvorenosti za sporazumijevanje sa sindikatima u Carinskoj upravi. “I sam sam dugo godina bio predsjednik sindikata i zalagat ću se za suradnju s oba sindikata u Carinskoj upravi” naglasio je Barišić. Istovremeno zamolio je sindikalce da budu realni u svojim zahtjevima i pokažu razumijevanje za potrebe carinske službe. Upoznao ih je sa ograničenjima u proračunskoj godini koja proizlaze iz činjenice da su proračunska potraživanja Carinske uprave, između ostalog, limitirana i činjenicom da je prošle godine u državni proračun vraćeno 40 milijuna kuna nepotrošenih sredstava, kao i dodatnih 15 milijuna podračunskih sredstava koje je carina prikupila od taksi koje plaćaju građani i pravne osobe. Barišić je naglasio da zbog vraćenih sredstava realno nije moguće očekivati da će proračun carinske službe biti na razini prošlogodišnjeg, te da su informirani kako ga treba smanjiti za 100 milijuna kuna, odnosno za 25%. “Planirani proračun smanjili smo  za 18% i daljnje smanjenje nećemo prihvatiti” izjavio je ravnatelj, najavivši godinu štednje i racionalnijeg ponašanja. Barišić je najavio i da se zbog potrebe usklađivanja s EU standardima do svibnja treba donijeti nova

Vjerovali ili ne, ali dok su carinici svoja materijalna prava tražili na sudovima, bivši čelnici CU vratili su u proračun 55 milijuna kuna nepotrošenih sredstava
Vjerovali ili ne, ali dok su carinici svoja materijalna prava tražili na sudovima, bivši čelnici CU vratili su u proračun 55 milijuna kuna nepotrošenih sredstava

sistematizacija, upozorivši da će nam pri njihovom usvajanju neki standardi možda biti po volji, ali ima onih koji i neće, ali ćemo ih morati poštovati. S tim u svezi Sindikatu je ponudio sudjelovanje u izradi nove sistematizacije. Predsjednik SDLSN Ivica Ihas izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je na čelo CU došao profesionalac koji dobro poznaje službu i zahvalio se na najavaljenoj otvorenosti za suradnju sa Sindikatom, što sa prethodnim ravnateljem nažalost nije bio slučaj. Informirao ga je o radu i aktivnostima Sindikata koji djelatnike carine zastupa kao pripadnike jedinstvenog korpusa državnih službi i kao takav ne podržava strukovne kolektivne ugovore koji bi mogli dovesti do raslojavanja i u samoj carinskoj službi. “Specifičnosti carinske službe mogu se na odgovarajući način riješiti ankesima jedinstvenog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i kroz izmjene uredbe o koeficijentima” izjavio je Ihas, dodavši kako lobiranje za strukovne ugovore može biti kontraproduktivno budući da je međunarodnim konvencijama nacionalnim zakonodavstvima dano na dispoziciju da sama reguliraju pravo na sindikalno organiziranje u državnim službama. “Zalažemo se za poboljšanje materijalnog i društvenog položaja carinika i ostalih državnih službenika i namještenika i mogućnost da u državnoj službi ostvare karijeru po uzoru na francuski model državne uprave kao jedan od ponajboljih u svijetu” rekao je Ihas. Dodao je kako je već pri izradi sistematizacije moguće ugraditi rješenja koja će pravednije vrednovati rad carinika koji je podcijenjen i podplaćen. Pozvao je Barišića da podrži sindikalni prijedlog za nagodbu u slučaju isplate božićnice i dara za djecu za 2000. godinu i drugih nespornih potraživanja koja se umjesto sudskim putem moglo riješiti sporazumno, bez izazivanja nepotrebnih sudskih troškova. Stjepan Andrašić upozorio je na potrebu povećanja koeficijenata za VŠS i druge nelogičnosti u svezi s promicanjem statusa carinika, a Robert Deždek i Zvonimir Mendaš upozorili su na od Carinske uprave nikad demantirane medijske napise o ukidanju radnih mjesta na graničnim prijelazima, dok se istovremeno u službu primaju novi djelatnici i problem priznavanja za stupanj više stručne spreme. Na kraju se predsjednica Odbora carine SDLSN Jadranka Posavec zahvalila ravnatelju Barišiću na otvorenom i obostrano korisnom razgovoru, izrazivši nadu da je riječ o početku suradnje koja za cilj ima zajednički cilj – unaprjeđenje rada carinske službe.