Četvrta radionica o kolektivnom pregovaranju

Opatija, 2. studenoga 2021. – U Opatiji je 28. i 29. listopada održana četvrta, posljednja radionica o kolektivnome pregovaranju u sklopu projekta SDLSN-a „Jačanje socijalnog dijaloga u javnom sektoru Hrvatske“.

U radu radionice su sudjelovali naši sindikalni povjerenici i članovi iz Primorsko-goranske, Karlovačke, Istarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke županije, te Grada Zagreba.

Koje aktivnosti prethode kolektivnome pregovaranju, kako izraditi prijedlog kolektivnog ugovora, što sve treba sadržavati protokol o kolektivnom pregovaranju s poslodavcem, kako uputiti formalnu inicijativu poslodavcu za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja, kako voditi pregovaračke sastanke… neke su od tema s kojima su, ponajviše, iz iskustvene percepcije, sudionike upoznale predavačice – Željka Obradović, voditeljica Pravne službe Sindikata bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske, i Meri Uvodić, pravna savjetnica Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata.

Kako je, među ostalim, napomenuto, bitno je pregovaranje u dobroj vjeri, odnosno pregovaranje sa svrhom postizanja kompromisa i sklapanja kolektivnog ugovora. Stranke su dužne saslušati i razmotriti prijedloge druge strane, neprihvatljive stavove argumentirati, a činjenice ne smiju prikrivati ili ih netočno prikazivati.

Osim četiriju radionica o kolektivnome pregovaranju, u sklopu ovoga prvog projekta SDLSN-a predviđeno je provođenje analize radnih odnosa u javnom sektoru, seminari o upravljanju stresom, tematski okrugli stolovi, te provođenje kampanje sa svrhom podizanja svijesti javnosti o važnosti javnoga sektora i važnosti sindikata.

Provedba projekta službeno je počela s prvim danom 2021. godine, a završava s posljednjim danom veljače 2022. godine.

Sredstva za provedbu projekta osigurana su u sklopu financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2014.-2021., programa „Socijalni dijalog – dostojanstveni rad“.