CRIKVENICA Okrugli stol “Žene i ravnopravnost spolova u javnoj upravi”

CRIKVENICA Okrugli stol “Žene i ravnopravnost spolova u javnoj upravi”

Crikvenica220509-004

(SDLSN, 25. svibnja 2009.) U Crikvenici je 22. svibnja održan okrugli stol “Žene i ravnopravnost spolova u javnoj upravi” koji je sufinancirala međunarodna sindikalna sdlsn_www220udruga Publice Services International (PSI), koje je Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH član.
Skupu su pored članica Odbora žena SDLSN te zainteresiranih članica Glavnog povjereništva nazočile i predstavnice i njihovi muški kolege iz Crne Gore i Federacije BiH – Republike Srpske, koji su tijekom rasprave o rezultatima istraživanja, koje je SDLSN proveo u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, razmijenile iskustva sa svojim hrvatskim kolegicama.

Crikvenica220509-008

Prof. dr. sc. Marina Ajduković prezentirala je tom prigodom rezultate istraživanja provedenog na uzorku od gotovo 2.000 žena zaposlenih u državnim tijelima, javnim službama i područnoj i lokalnoj samoupravi koje je ukazalo na prisutnost neželjenog ponašanja s karakteristikama uznemiravanja i spolnog uznemiravanja.
Profesorica Ajduković naglasila je pri tome činjenicu kako na području borbe protiv diskriminacije na radnom mjestu po spolu kao biološko uvjetovanoj i rodu kao društveno uvjetovanoj kategoriji postoji čitav niz komplementarnih propisa i aktivnosti koje treba poduzeti, ali je indikativno da se s ovim problemom među prvima odlučio u koštac uhvatiti jedan sindikat.

crikvenica_rezultati

Ajduković smatra da bi podatak o 2,8% žena od 1945 sudionica istraživanja koje su u anketi ukazale na prisutnost seksizma i seksističkog zlostavljanja trebao zabrinuti svakoga i potaknuti provedbu mjera protiv takvog ponašanja.
O tome kako je SDLSN “odgovorio” na problem borbe protiv uznemiravanja i spolnog uznemiravanja u državnoj upravi u nastavku okruglog stola govorila je pravna savjetnica SDLSN Marina Haklin.

Crikvenica220509-014Ona je naglasila kako je upravo na inicijativu Sindikata s Vladom potpisan Sporazum o zaštiti dostojanstva državnih službenika i namještenika, koji je zatim kao posebna glava ugrađen u važeći kolektivni ugovor.
Kako provedba sporazuma, odnosno odredbi kolektivnog ugovora počiva na uspostavi mreže povjerljivih savjetnika koje imenuje poslodavac, Sindikat je iskoristio rezultate istraživanja i u Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ugradio odredbe koje dodatno specificiraju obveze na tom području, a ovih dana je i podsjetio Vladu RH i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova na obveze koje Vlada kao poslodavac ima po pitanju imenovanja povjerljivih savjetnika i uvjeta u kojima će pružati zaštitu zaposlenicima.

Pročitajte još…