Damjanović s predstavnicima Sindikata o stanju u zatvorskom sustavu

Damjanović s predstavnicima Sindikata o stanju u zatvorskom sustavu

Damjanovic060406_374

(SDLSN, 7. travnja) Na jučer održanoj sjednici Odbora pravosudne policije Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH ravnatelj Uprave za zatvorski sustav Ivan Damjanović informirao je naše sindikalne povjerenike o naporima koji se poduzimaju u zatvorskom sustavu da on postane humaniji ne samo za zatvorenike, već i za službenike i namještenike koji omogućavaju njegovo funkcioniranje.

Ravnatelj Damjanović se zahvalio Sindikatu na pozivu i prilici da i neposredno informira zaposlene u sustavu jer, kako kaže, premda stalno od čelnika u sustavu traži da se informacije o onome što se radi prenose službenicima, svjestan je da oni to uvijek ne čine.

Važno je da ljudi budu upoznati s time što se i kako radi, kako bi stekli osjećaj da rade u uređenom sustavu s jasno definiranim ciljevima i lakše prepoznali svoje mjesto u njemu“, rekao je Damjanović.

Istaknuo je kako prigodom svakog obilaska sustava pokušava ljudima koji u njemu rade, od namještenika do čelnika, dati do znanja da su za nesmetano i učinkovito funkcioniranje sustava važni svi zaposleni.

Damjanović je izrazio i zadovoljstvo interesom koje je nova ministrica pravosuđa pokazala za zatvorski sustav i dodao kako će sutra zajednički obići sve tri penalne institucije u Požegi, kazneni zavod, zatvor i odgojni zavod, za što je predviđen cijeli dan, što ne pamti u 13 godina rada u sustavu.

U izlaganju koje je potrajalo preko sat vremena Damjanović je pobrojao sve što se poduzelo i kani poduzeti kako bi zatvorski sustav odgovorio potrebama zbrinjavanja i rehabilitacije zatvorenika.

Damjanovic060406_220Od važnijih projekata naveo je izradu priručnika o pravima i obvezama za zatvorenike, koji je naišao na podršku organizacija za zaštitu ljudskih prava; jedinstvene obrasce za zatvorenike; ujednačavanje stegovnog postupka; elaborat za jedinstvene jelovnike; informatizaciju sustava i uspostavu jedinstvene matice zatvorenika; smanjenje troškova prehrane kroz projekt proizvodnje hrane za vlastite potrebe čime je ušteđeno gotovo 4.5 milijuna kuna u prošloj godini; racionalniji sustav nabave na razini cijelog sustava; povećanje smještajnih kapaciteta; uvođenje probacijskog sustava kroz rad za opće dobro i uvjetne osude uz zaštitni nadzor; program opismenjavanja zatvorenika u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

Naglasio je i dobru suradnju s Gradom Zagrebom koji plaća troškove testiranja zatvorenika na hepatitis B i C i HIV i pruža usluge savjetovališta za zatvorenike s PTSP-om, a Upravi je dodijelio i štand za prodaju rukotvorina koje se izrađuju u sustavu na božićnom sajmu.

Od investicija koje su značajne za poboljšanje uvjeta rada zaposlenika u sustavu istaknuo je ujednačavanje primjena odluka koje se odnose na službenike i namještenike; objavljeni natječaj za 38 novih zaposlenika radi popunjava sustava u kojem nedostaje preko 400 zaposlenika; edukaciju službenika za slučajeve potrebe uporabe sile, prevenciju suicida zatvorenika, komunikaciju i informatičke tečajeve; nabavku novog 21 specijalnog vozila uz još 13 planiranih, 2 dostavna vozila, hladnjače, sredstava veze, metal detektora; informatizaciju kadrovske evidencije s ciljem boljeg raspolaganja kadrovskim potencijalima i dr.

Damjanovic060406_svi

Time, smatra Damjanović, sustav pokazuje kako se i u uvjetima nedostatnog financiranja može djelovati proaktivno i u okviru ograničenih mogućnosti stalno unapređivati i nadograđivati zatvorski sustav.

Ukoliko zaživi model javno-privatnog financiranja, kao način investiranja slobodnog kapitala na tržištu za infrastrukturne projekte za povrat kojeg je garant država” rekao je Damjanović, “razvoj sustava mogao bi biti i kudikamo brži“.

Nakon izloženog presjeka aktivnosti Damjanoviću su se na dobroj volji i utrošenom vremenu zahvalio predsjednik Sindikata Ivica Ihas, te otvorio raspravu u kojoj su članovi Odbora iznjeli probleme s kojima se susreću u svom svakodnevnom radu.

Tako je ravnatelj Damjanović još jednom upoznat s nezadovoljstvom zaposlenika zatvorskog sustava svojim materijalnim statusom; potrebom prekovremenog rada zbog nedovoljne kadrovske kapacitiranosti, zbog čega trpi privatni, odnosno obiteljski život zaposlenika; neujednačenom primjenom prava iz kolektivnog ugovora; problemom promptnog sankcioniranja fizičkih napada na službenike od strane stranaka na sudovima; priznavanjem statusa sudionika Domovinskog rata; problemima s kvalitetom odora i obuće i sl.

zatvor_cbIskazana je i potreba uključivanja Uprave i Sindikata u donošenje uredbe o klasifikaciji radnih mjesta, dodacima na posebne uvjete rada i Zakona o plaćama, kako bi se položaj zaposlenika zatvorskog sustava odgovarajuće vrednovao.

No, osim svakidašnje službeničke jadikovke sindikalni povjerenici ukazali su na pomake koji se događaju u sustavu i koji su znatno doprinjeli poboljšanju uvjeta rada, te uživaju nepodijeljenu podršku svih zaposlenih.

Međutim, od ravnatelja Damjanovića zatraženo je da Uprava za zatvorski sustav učini dodatne napore kako bi se prava službenika, kako ona zakonska tako i ona iz kolektivnog ugovora, primjenjivala automatski i u korist službenika, jer njihovom uskratom ili nedosljednom primjenom nitko neće profitirati. Niti će sustav na taj način uštedjeti novac koji se ionako isplaćuje iz riznice, niti će  službenici koji svoj odgovoran posao rade uz pojačani radni napor zbog premalog broja zaposlenih imati povjerenje u sustav u kojem ne mogu ostvariti sva svoja prava.

Damjanović je ovu sugestiju prihvatio, ali istaknuo potrebu zajedničkog djelovanja kako bi svi službenici osim prava ostvarili i svoje obveze, kao i potrebu zajedničkog detektiranja onih službenika koji ne prežu od zlouporabe službenog položaja.

U nastavku sjednice izabran je i novi predsjednik Odbora umjesto Marijana Brnada koji je otišao mu mirovinu.

Novi je predsjednik Danijel Kihas, dugogodišnji službenik Uprave za zatvorski sustav iz kaznionice u Lepoglavi.

Kihas je rekao kako će se zalagati da se problemi u ostvarivanju prava i poboljšanju materijalnog statusa svih zaposlenih u sustavu rješavati u suradnji s poslodavcem u čemu Odbor pravosudne policije Sindikata treba imati ulogu poveznice između sustava i poslodavca na razini Uprave za zatvorski sustav, ali i Vlade RH.

Pročitajte još…