Dan carinske službe

Zagreb, 21. rujna 2022. – Svim carinskim službenicima, a posebice našim članovima, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske čestita njihov dan, Dan carinske službe, 21. rujna.
Zajedno do boljih uvjeta rada i većih plaća.