DAR ZA DJECU: Zajednička komisija dala tumačenje za “pametne”, a što s “blesavima”?

DAR ZA DJECU: Zajednička komisija dala tumačenje za “pametne”, a što s “blesavima”?

idiot(SDLSN, Na danas održanoj sjednici Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike tumačen je članak 52. Kolektivnog ugovora, odnosno pravo državnih službenika i namještenika na dar za djecu do 15 godina starosti djeteta u prigodi Dana sv. Nikole.

Dajući pojašnjenje koje to nije, Komisija je pojasnila ono što bi svatko mogao i sam pročitati u Kolektivnom ugovoru, odnosno dodacima Ia. i Ib. Kolektivnom ugovoru. Tako su “pojasnili” da spomenuto pravo pripada svakom djetetu službenika i namještenika do 15 godina starosti, te da u slučaju da su oba roditelja državni službenici i namještenici, sredstva za dar za djecu isplaćuju se jednom od roditelja, prema njihovom dogovoru.

Međutim, ono što je ostalo sporno, a što je u svome dopisu od 24. studenog ove godine nadahnuto “protumačila” pomoćnica ministrice Jadranka Grubešić, Komisija nije ni dotakla, a to je pitanje slučaja kad je jedan od roditelja javni službenik ili namještenik, a drugi državni službenik ili namještenik. Naime, pomoćnica je Jadranka iz samo njoj znanog pravnog vrela spoznala da se u tom slučaju sredstva u iznosu od 400,00 kuna po djetetu isplaćuju roditelju koji ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu o porezu na dohodak.

U razgovoru s predsjednicom Komisije došli smo do informacije da je takvo tumačenje nepotrebno jer je iz napisanog “pametnima sve jasno”. Nažalost, tumačenja se daju i za one druge, koji u Kolektivnom ugovoru “čitaju” i ono što u njemu ne piše. To je slučaj s pomoćnicom ministrice koja zna da pravo na dar za djecu nemaju npr. roditelji državni službenici ili namještenici koji ne ostvaruju pravo na osobni odbitak za dijete u slučaju da ga drugi roditelj – javni službenik ili namještenik ostvaruje, iako to nigdje u Kolektivnom ugovoru i brojnim dodacima ne piše.

Stoga se postavlja pitanje hoće li birokracija postupiti po preciznom ali i krivom naputku pomoćnice ministrice ili tumačenju Komisije koje to nije? Bojimo se da će prije povjerovati pomoćnici sigurnog i autoritativnog, premda pravno neutemeljenog nastupa, negoli nejasnoj i nesigurnoj interpretaciji Komisije.

Ukoliko se to dogodi bit će posla za sudove koji se već guše pod pritiskom tužbi za božićnicu i dar za djecu za 2000. godinu. Preciznijim i hrabrijim tumačenjem Zajedničke komisije (zaboga, pa oni su u pravu) to se moglo izbjeći.

Komisija_dar

Dar_pravosudje