DAR ZA DJECU: Zajednička komisija demantirala ministra Šukera

DAR ZA DJECU: Zajednička komisija demantirala ministra Šukera

Sveti_Nikola_djeca(SDLSN, 6. prosinca) Sporni naputak Ministarstva financija od 29. studenoga kojim se korisnicima državnog proračuna nalaže isplata dara za djecu u prigodi Svetog Nikole na način suprotan Kolektivnom ugovoru, nakon Sindikata demantirala je i Zajednička komisija za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Prema obvezujućem tumačenju Zajedničke komisije dar za djecu pripada svakom državnom službeniku i namješteniku, neovisno o tome gdje je zaposlen drugi roditelj (u privatnom sektoru, javnoj službi i dr.) i neovisno o tome koji od roditelja ostvaruje pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu o porezu na dohodak.

Podsjećamo, Šukerovi vrli savjetnici prepisali su vlastito pogrešno tumačenje od prošle godine, uskraćujući ovo pravo djeci čiji roditelj radi u javnoj službi ili koji roditelj za njih ne ostvaruju pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji prema Zakonu o porezu na dohodak, osim ako oba roditelja nisu državni službenici, u kojem slučaju se dar isplaćuje jednome od njih, ali prema njihovom dogovoru.

Ono što je tvorac naputka Ministarstva financija mogao i sam zaključiti da je pročitao Kolektivni ugovor morala je umjesto njega učiniti Zajednička komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora.
Ono što je tvorac naputka Ministarstva financija mogao i sam zaključiti da je pročitao Kolektivni ugovor morala je umjesto njega učiniti Zajednička komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora.

Dar_ZK2006

Zbog svega što se dogodilo, Sindikat će za potrebe Ministarstva financija osigurati odgovarajući broj primjeraka Kolektivnih ugovora, kao i tumačenja Zajedničke komisije, a na činjenicu da je naputak suprotan kolektivnom ugovoru potpisao ministar u Vladi koji je ujedno i zamjenik voditeljice Pregovaračkog odbora Vlade RH za područje državnih službi možemo samo slegnuti ramenima. Događa se to i najboljima…

Pročitajte još…