Dopis HZZ glede prava na plaću sukladno koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta za službenike s VŠS koji rade na poslovima VSS

Dopis HZZ glede prava na plaću sukladno koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta za službenike s VŠS koji rade na poslovima VSS

Naš znak: 102/03
U Zagrebu, 26. ožujka 2003.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
ministar, gospodin Davorko Vidović
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
ravnateljica, gđa Sanja Crnković-Pozaić

PREDMET: Pravo na plaću sukladno koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta za službenike s VŠS koji rade na poslovima VSS
– traži se

Poštovani,

temeljem obavijesti naših sindikalnih povjernika o znatnom broju službenika s VŠS koji rade na radnim mjestima VSS u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, njegovim područnim službama i ispostavama, a da za svoj rad ne primaju plaću sukladno odredbi članka 4. Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01), tražimo da poduzmete mjere iz svoje nadležnosti kako bi takvi službenici ostvarili pravo na plaću prema koeficijentu složenosti poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni.

Budući da upravni nadzor nad provedbom Zakona o plaćama u javnim službama pored ministarstva nadležnog za pojedinu javnu službu provodi i Ministarstvo financija, primjerak ovog dopisa dostavljamo na znanje i Ministarstvu financija.

S time u svezi dostavljamo Vam i mišljenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, klasa: 120-01/01-01/41, urbroj: 514-10-02/1-01-2 od 7. lipnja 2001. godine, kojime je odgovoreno na slično traženje Centra za socijalnu skrb Zagreb.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Ivica Ihas

O tome obavijest:

  1. Ministarstvo financija
  2. Sindikalnim povjerenicima