Dopis SDLSN državnim službenicima i namještenicima Porezne uprave povodom trodnevnog štrajka

Dopis SDLSN državnim službenicima i namještenicima Porezne uprave povodom trodnevnog štrajka

(SDLSN, 21. veljače) SDLSN je danas državnim službenicima i namještenicima u Poreznoj upravio uputio dopis u kojem ih podsjeća da sindikati državnih službi, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Sindikat policije Hrvatske, Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a i Sindikat vojnih službenika i namještenika, organiziraju štrajk zaposlenih u državnim tijelima 24., 27. i 28. veljače.

Ciljevi štrajka su Vam već poznati i usmjereni su na izjednačavanje plaća državnih službenika i namještenik s plaćama zaposlenih u javnim službama, bilo kroz stalni mjesečni dodatak, bilo kroz korekciju koeficijenata.

Međutim, s obzirom na situaciju u Poreznoj upravi oko nedonošenja  posebne uredbe o koeficijentima za Poreznu upravu, Sindikat Vas podsjeća na činjenicu da su u radnoj skupini za izradu ove uredbe sudjelovali predstavnici oba sindikata koja djeluju u Poreznoj upravi – SDLSN i SPUH, te da su i jedan i drugi sindikat podržali donošenje uredbe koja ne samo da predstavlja zakonsku obvezu Vlade RH, već i učinkovito sredstvo za poboljšanje materijalnog položaja poreznih službenika.

Odbor Porezne uprave SDLSN je u svom zaključku od 4. studenoga 2005. godine (u privitku) podržao donošenje Uredbe, ali i upozorio na potrebu rješavanja statusa djelatnika koji njome nisu obuhvaćeni.

Naime, radi se o 250 službenika i namještenika za koje Uredba ne znači automatsko povećanje plaće, već samo mogućnost nagrade za natprosječne rezultate rada.

Podsjećamo i na opredjeljenje SDLSN, kao sindikata koji djeluje u svim državnim službama, da se plaće državnih službenika reguliraju jedinstvenom uredbom ili zakonom, uz mogućnost vrednovanja specifičnosti i odgovornosti svake službe.

Istovremeno, SDLSN podržava i diferencirani pristup u poboljšanju položaja određenih državnih službi, ukoliko on ima jasno zakonsko uporište kao što je to slučaj u Poreznoj upravi, jer pozdravlja svako poboljšanje statusa zaposlenih u državnim službama, posebice ako to može predstavljati osnovu za poboljšanje položaja ostalih državnih službenika i namještenika.

Sindikat Porezne uprave Hrvatske uputio je pismo potpore štrajku sindikata državnih službi i objasnio razloge zbog kojih neće sudjelovati u štrajku, budući da se nalazi u postupku mirenja s poslodavcem, ali i najavivši industrijske akcije u slučaju nepovoljnog ishoda mirenja.

S time u svezi pozivamo sve zaposlene, neovisno o tome jesu li članovi jednog ili drugog sindikata u Poreznoj upravi, da se pridruže štrajku sindikata državnih službi jer se radi o zajedničkoj borbi za poboljšanje materijalnog statusa svih državnih službenika i namještenika.

Uvažavajući razloge zbog kojih nam se SPUH nije priključio u štrajku, skrećemo Vam pozornost da je sudjelovanje u štrajku individualna odluka svakog državnog službenika i namještenika, te da ne postoje zakonske zapreke za sudjelovanje u štrajku kao ustavnoj i zakonskoj stečevini“, kaže se u dopisu.