Dopis tajnici Bulj glede isplate dodatka za uspješnost u radu i provedbe sistematskih pregleda

Dopis tajnici Bulj glede isplate dodatka za uspješnost u radu i provedbe sistematskih pregleda

Naš znak: 134/03
U Zagrebu, 15. travnja 2003.

MINISTARSTVO FINANCIJA
Tajništvo
n/r tajnice, gđe Gorenke Bulj

PREDMET: Isplata dodatka za natprosječne rezultate u radu iz čl. 111. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i provedba sistematskih zdravstvenih pregleda
– traži se

Poštovana gospođo Bulj,

dostavljamo Vam, sukladno zaključcima donijetim na Odboru porezne uprave Sindikata od 11. travnja, zahtjev za isplatom dodatka za uspješnost na radu iz Članka 111. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Narodne novine”, broj 27/01). Zahtjev temeljimo na činjenici da, iako Vlada Republike Hrvatske nije utvrdila kriterije utvrđivanja natprosječnih rezultata i načina isplate dodatka za uspješnost na radu, postoje ključni elementi temeljem kojih se može utvrditi tko i na koji način može ostvariti rečeni dodatak. Naime, obvezan kriterij buduće uredbe već postoji, a to je ocjena o radu službenika i namještenika, a stavkom 1. citiranog članka utvrđen je i maksimalni iznos i način isplate.

Stoga tražimo da se konzumira odredba članka 111. Zakona, kako bi se djelatnicima Porezne uprave omogućilo da sukladno uspješnosti na radu budu odgovarajuće nagrađeni. Skrećemo pozornost na konstataciju koja se mogla čuti na sjednici Odbora, tj. da postoji poseban račun za stimulacije i plaće zakonskih zastupnika, ali se sredstva s ovoga računa koriste isključivo za plaćanje zakonskih zastupnika.

Glede sistematskih zdravstvenih pregleda Odbor je zaključio da se od Ministarstva financija osigura provedba pregleda barem za rizične skupine tj. žene, odnosno za djelatnike koji rade na određenim poslovima.

Također, budući da je jedan od zaključaka bio da se predstavnici Odbora porezne uprave Sindikata sastanu s Vama, kao mjerodavnom osobom za razgovor o poboljšanju položaja djelatnika Porezne uprave, ovu prigodu koristimo da Vas zatražimo za prijam. Sigurni smo da ćete uz sve svoje obveze pronaći vremena i za razgovor s predstavnicima Sindikata, radi promicanja položaja službenika i namještenika Porezne uprave.

S poštovanjem,
TAJNIK
Siniša Kuhar
Privitak:
Izvješće s Odbora