Dragutin Šapirov novi sindikalni povjerenik u Općinskom sudu u Zagrebu

Dragutin Šapirov novi sindikalni povjerenik u Općinskom sudu u Zagrebu

D_Sapirov(SDLSN, 11. studenoga) Na jeučer održanoj Izbornoj Skupštini Podružnice sindikata Općinskog suda u Zagrebu izabrano je novo čelništvo podružnice i stvoreni preduvjeti da jedna od najvećih podružnica Sindikata intenzivira svoju aktivnost i zapoćne s rješavanjem brojnih problema koji tište službenike i namještenike u pravosuđu. Novi je sindikalni povjerenik Dragutin Šapirov, a njegov zamjenik Nino Biluš, a izabrano je i novo Povjereništvo podružnice. Skupštini je prisustvovao i predjednik Sindikata Ivica Ihas, koji je članove izvjestio o aktivnostima Sindikata u proteklom razdoblju i izrazi nna du da će izborom novog vodstav Podružnica učiniti više, obećavši da će pti tome imati punu potporu središnjice Sindikata. Na skupštini je pročitano i izvješće o dosadašnjem radu podružnice koje je za Skupštinu pripremio dosadašnji povjerenik Bruno Ružička.