Državna tijela počela s objavom podataka o broju zaposlenih

Državna tijela počela s objavom podataka o broju zaposlenih

uredbe_SDUU_NN2109
Nakon intervencije SDLSN državna tijela počela su s objavom podataka o okvirnom broju zaposlenih (gore), a ovako je to izgledalo do nedavno (dolje)…

uredbe_nn

(SDLSN, 30. ožujka 2009.) Slučajno ili ne, ali nakon što je Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH u više navrata upozorio na praksu neobjavljivanja podataka o okvirnom broju potrebnih službenika i namještenika u uredbama o unutarnjem ustrojstvu državnih tijela te Ustavnom sudu podnio i prijedlog ocjene sdlsn_www220ustavnosti i zakonitosti većeg broja takvih uredbi, državna su tijela od ove godine počela s objavom podataka o potrebnom broju zaposlenih.
Podsjećamo, uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnih tijela donosi Vlada, a one se pak, sukladno Zakonu o Vladi, objavljuju u Narodnim novinama.
Međutim, do ove godine uredbe su objavljivane parcijalno, bez tablica s okvirnim brojem potrebnih državnih službenika i namještenika, uz  formulaciju: “okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika određuje se u tablici koja je sastavni dio ove uredbe, a koja se ne objavljuje u Narodnim novinama”, premda za neobjavljivanje dijelova uredbi nije bilo pravnog uporišta.
Ovakvom novouspostavljenom praksom objave podataka o potrebnom broju zaposlenih u državnim tijelima službenička i šira javnost konačno su dobili vrijedan i vjerodostojan izvor podataka o broju zaposlenih u državnoj upravi.

uredbe_ilustracijaTakođer, usporedbom podataka iz uredbi o unutarnjem ustrojstvu koje sadrže okvirni broj potrebnih službenika i namještenika i pravilnika o unutarnjem redu koji sadrže stvaran broj zaposlenih, bit će razvidno u kojoj mjeri je planirani broj zaposlenih realno postavljena veličina, kao i to gdje se kriju eventualna “pričuvna” radna mjesta u državnoj upravi.
U međuvremenu, SDLSN je dobio i prvo rješenje Ustavnog suda RH kojim se odbacuje prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za upravu iz 2008. godine, jer je uredba u međuvremenu prestala važiti, a nova konačno sadrži i podatke o broju službenika.
Ne znamo, hoće li Ustavni sud u rješavanju ostalih prijedloga za ocjenu ustavnosti i zakonitosti uredbi o unutarnjem ustrojstvu državnih tijela koje je podnio SDLSN čekati da te uredbe prestanu važiti ili ne, ali cilj je postignut – zakonska obveza objave podataka o okvirnom broju potrebnih službenika i namještenika u državnim tijelima počela se provoditi.

Nažalost, podatak o broju zaposlenih u državnoj upravi bit će moguće dobiti tek kad MUP konačno objavi službeni podatak o broju zaposlenih, što ovo ministarstvo uporno izbjegava, premda se više ne radi o podatku okvalificiranom kao državna tajna.

Pročitajte još…

uredbe_zzine300309