DRŽAVNA TIJELA: Višak službenika i namještenika “rješava” se novim zapošljavanjem i radom civilnih ročnika!

DRŽAVNA TIJELA: Višak službenika i namještenika “rješava” se novim zapošljavanjem i radom civilnih ročnika!

Novopečeni službenici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koji su to postali po sili zakona, neugodno su se iznenadili kad im je nakon preseljenja iz "kockice" u zgradu u Vukovarskoj 78 objašnjeno kako za njih nema mjesta u Ministarstvu, te su upućeni na "godišnji odmor".
Novopečeni službenici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koji su to postali po sili zakona, neugodno su se iznenadili kad im je nakon preseljenja iz “kockice” u zgradu u Vukovarskoj 78 objašnjeno kako za njih nema mjesta u Ministarstvu, te su upućeni na “godišnji odmor”.

(SDLSN, 6. svibnja) Šestoro službenika i namještenika bivšeg Ministarstva rada i socijalne skrbi koje je preuzelo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dočekao

Nada Barišić, dvoje djece, 11 godina staža u državnoj službi, 2.000 kn kredita. Ima li se čemu nadati dok čeka u predvorju Ministarstva?
Nada Barišić, dvoje djece, 11 godina staža u državnoj službi, 2.000 kn kredita. Ima li se čemu nadati dok čeka u predvorju Ministarstva?

je nakon preseljenja iz Kockice u zgradu u Vukovarskoj 78 hladni tuš. Nakon višesatnog potucanja po zgradi ministarstva objašnjeno im je da za njih nema mjesta u radnim prostorijama Ministarstva. “Preporučeno” im je da sami zatraže korištenje preostalog godišnjeg odmora dok se ne razriješi njihov status, te da slobodno mogu poći svojim kućama, premda im rješenje o korištenju godišnjeg odmora nitko nije ni napisao ni uručio temeljem njihove “zamolbe”. Naravno, službenici o kojima se radi ovaj su čin doživjeli kao dokaz da baš oni predstavljaju višak. Nakon što su se obratili Sindikatu za pomoć, tajnik SDLSN Siniša Kuhar razgovarao je s tajnikom Ministarstva Miljenkom Pavlakovićem, dobivši od njega informaciju kako činjenica da su baš novopridošli djelatnici upućeni na godišnji odmor ne znači i da će upravo oni biti proglašeni viškom, već da će se pri odluci o 15-tak službenika i namještenika koji u objedinjenim zajedničkim službama predstavljaju višak voditi računa o srazmjernoj zastupljenosti zaposlenika svih triju bivših ministarstava.

Zaključci Vlade RH i nalozi Središnjeg državnog ureda za upravu ne poštuju se ni u pogledu dostave podataka ni u pogledu poštivanja zabrane prijama u državnu službu putem natječaja.
Zaključci Vlade RH i nalozi Središnjeg državnog ureda za upravu ne poštuju se ni u pogledu dostave podataka ni u pogledu poštivanja zabrane prijama u državnu službu putem natječaja.

Na upit Sindikata jesu li Središnjem državnom uredu za upravu dostavljeni podaci o broju i strukturi službenika  koje neće biti moguće rasporediti na radna mjesta, kako bi ih se

Središnji državni ured za upravu trebao bi voditi brigu o tome da se službenici koji su višak u jednom zaposle u drugom državnom  tijelu u kojem postoji potreba za njima. O ovakvom natječaju Ured je trebao biti obaviješten.
Središnji državni ured za upravu trebao bi voditi brigu o tome da se službenici koji su višak u jednom zaposle u drugom državnom tijelu u kojem postoji potreba za njima. O ovakvom natječaju Ured je trebao biti obaviješten.

moglo rasporediti u druga tijela državne uprave za koja ispunjavaju stručne i druge uvjete, tajnik Pavlaković odgovorio je kako će to biti učinjeno nakon donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva. Ovime je postupljeno suprotno traženju Ureda od 11. ožujka, budući da su podaci traženi za službenike koje neće biti moguće rasporediti, a ne za one koje se ne može rasporediti. Tako je izgubljeno dragocjeno vrijeme u kojem se ovaj problem mogao riješiti raspoređivanjem u druga državna tijela, odnosno službenici se poštedili nepotrebnih stresova kojima su ovih dana izloženi.

O tome kako državna tijela poštuju zaključke Vlade Republike Hrvatske i naloge Središnjeg državnog ureda za upravu najbolje svjedoči činjenica da se unatoč zaključku Vlade od 15. siječnja o zabrani prijama u državnu službu putem natječaja do konačnog rasporeda preuzetih službenika na radna mjesta u tisku i dalje objavljuju takvi natječaji.

Nažalost, pored nevolje koju im je donio preustroj tijela državne uprave, službenici i namještenici suočeni su i s nelojalnom konkurencijom u obliku civilnih obveznika, tj. osoba koje svoju građansku dužnost vojne obveze obavljaju u civilnoj službi. Prema podacima Sindikata u državnim tijelima na ovaj je način “zaposleno” više od stotinu civilnih obveznika, premda je Zakonom o civilnoj službi, člankom 3. propisano da se obavljanjem poslova civilnih obveznika ne smiju ugrožavati postojeća radna mjesta ili da se obavljanjem poslova civilnih obveznika ne otežava ili onemogućava pronalaženje radnih mjesta nezaposlenim osobama. Civilni obveznici se, međutim, koriste za pokrivanje povećanog opsega posla u državnim tijelima ili odlaganje potrebe za novim zapošljavanjem, odnosno za rad na poslovima državne uprave i pomoćno-tehničkim poslovima koje prema Zakonu o sustavu državne uprave i Zakonu o državnim službenicima i namještenicima u državnim tijelima trebaju obavljati službenici i namještenici. Angažiranjem civilnih obveznika na poslovima državne uprave Vlada RH izravno krši propise kojima je reguliran rad državnih tijela.

U nekim ministarstvima "zaposleno" je i dvadesetak civilnih ročnika. Ugrožava li Vlada njihovim angažiranjem pravo na rad građanima Republike Hrvatske?
U nekim ministarstvima “zaposleno” je i dvadesetak civilnih ročnika. Ugrožava li Vlada njihovim angažiranjem pravo na rad građanima Republike Hrvatske?

Postavlja se i pitanje ustavnosti i zakonitosti odredbe članka 4. stavka 3. Zakona o civilnoj službi prema kojem civilni obveznici za vrijeme obavljanja civilne službe obavljaju sve poslove iz djelatnosti pravne osobe ili tijela gdje su na civilnoj službi, s obzirom na Zakonom o sustavu državne uprave i Zakonom o državnim službenicima propisane ingerencije državnih službenika i namještenika.

Civilno_sluzenje Civilno_sluzenje1

Tako su nakon namještenika čiji je rad u državnoj upravi supstituiran radom privatnih tvrtki i službenici dobili konkurenciju u vidu civilnih obveznika.

Sindikat je stoga od Vlade Republike Hrvatske danas dopisom zatražio žurno i neodložno poduzimanje mjera koje se odnose na:

  1. Obustavu prijama u državnu službu putem natječaja i reviziju prijama temeljem natječaja nakon 15. siječnja 2004. godine;
  2. Ažuriranje podataka o broju službenika i namještenika koji se neće moći, odnosno koji se ne mogu rasporediti na radna mjesta, odnosno čija će radna mjesta biti ili već jesu ukinuta;
  3. Izvješćivanje Sindikata o iskazanom višku službenika i namještenika i broju raspoloživih radnih mjesta unutar drugih tijela državne uprave sukladno obvezama i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike;
  4. Preispitivanje zakonitosti i opsega angažiranja civilnih obveznika na poslovima državne uprave i pomoćno-tehničkim poslovima u državnim tijelima.
Hoće li u novoformiranim agencijama biti mjesta za službenike i namještenike koji su proglašeni viškom? Mogu li se se dugogodišnje državne službenice s početka teksta nadati prijamu u konkurenciji s mladim i atraktivnim službenicama boljih "performansi" i prijateljskim ili političkim vezama?
Hoće li u novoformiranim agencijama biti mjesta za službenike i namještenike koji su proglašeni viškom? Mogu li se se dugogodišnje državne službenice s početka teksta nadati prijamu u konkurenciji s mladim i atraktivnim službenicama boljih “performansi” i prijateljskim ili političkim vezama?

O tome hoće li Vlada uspjeti uspostaviti subordinaciju i disciplinirati državna tijela koja ne mare za njezine zaključke i naloge ovisi njezina vjerodostojnost i ugled. Ostaje nejasno sjede li ministri u Vladi na ušima kad ona donosi zaključke kojima im propisuje određene obveze, kao i kakva je stvarna uloga Središnjeg državnog ureda za upravu koji u nekim ministarstvima izgleda ne doživljavaju kao ozbiljnu i po pitanju službenika i namještenika mjerodavnu ustanovu.

Dopis upućen Vladi Republike Hrvatske možete pročitati klikom na riječi: Službenici i namještenici