Državni službenici u inspekcijskim nadzorima turističke sezone

Zagreb, 11. srpnja 2024. – U sklopu koordiniranih inspekcijskih nadzora turističke sezone 503 inspekcijskih nadzora obavili su inspektori dvanaest inspekcija Državnog inspektorata.

U koordiniranim inspekcijskim nadzorima sudjeluju turistički, sanitarni, tržišni, poljoprivredni, veterinarski, građevinski, inspektori rada (u području radnih odnosa i zaštite na radu), vodopravni inspektori, inspektori zaštite prirode i zaštite okoliša te rudarska i inspekcija opreme pod tlakom.
Tko obavlja inspekcijske nadzore turističke sezone?
Državni službenici.