Državni tajnik Buconjić: “MUP-om ne može upravljati policija!”

Državni tajnik Buconjić: “MUP-om ne može upravljati policija!”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Predstavnici sindikata koji djeluju u MUP-u s državnim tajnikom Buconjićem i suradnicima razgovarali su o budućem ustroju MUP-a i statusu policijskih službenika

 (SDLSN, 26. ožujka) Državni tajnik u MUP-u Ivica Buconjić sa suradnicima održao je danas radni sastanak s predstavnicima triju sindikata koji djeluju u MUP-u, Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Nezavisnim sindikatom djelatnika MUP-a i Sindikatom policije Hrvatske. Buconjić je sindikalce informirao o velikim i odgovornim zadaćama koje se nalaze pred novim vodstvom MUP-a, a tiču se zahtjeva da se  uslijed proračunskih ograničenja dijagnosticiraju neracionalnosti unutar sustava policije, na koje je upozoravano i od strane sindikata, kako bi se ova odgovorna državna služba mogla uhvatiti u koštac sa zahtjevima koje se pred nju postavljaju glede udovoljavanja EU standardima.

U tom cilju osnovane su tri radne skupine, Povjerenstvo za izradu akata za racionalizaciju MUP-a, Povjerenstvo za izradu akata o radu policije i Povjerenstvo za izradu izmjene ustroja i organizacije rada MUP-a.

Naglasio je kako se u MUP-u razmišlja kako osmisliti da se policajci kroz cijeli radni vijek usavršavaju, ali da to usavršavanje bude popraćeno i odgovarajućim napredovanjem u službi. Rekao je kako su prikupljena iskustva europskih zemalja na području uređenja rada policije i statusa policijskih službenika, te dodao kako jedan dio policija u EU ne poznaje institut beneficiranog staža za policijske službenike, što se međutim kompenzira kroz plaće sukladne odgovornostima i opasnostima policijske službe. Ovakvim rješenjima se status policajaca približava statusu ostalih državnih službenika. “Pitanje je jesu li tri policijska zvanja dovoljna u  uvjetima kad netko u policiji treba ostvariti 35 godina radnog staža tj. raditi od 20-te do 55 godine“, izjavio je Buconjić i u tom smislu najavio promjene kojima bi se policajcima trebala omogućiti stupnjevita i stimulirajuća uzlazna linija u policijskoj karijeri.

Obećao je i da će se razmotriti modaliteti sudjelovanja sindikata u radu povjerenstava, najavivši u najmanju ruku mogućnost da sindikalni predstavnici sudjeluju na sastancima povjerenstava, kao i obavješćivanje o konkretnim prijedlozima koji bi trebali biti plod njihova rada.

Govoreći o problemima i razlozima koji se javljaju u radu MUP-a, a posebice glede neizvršavanja obveza iz kolektivnih ugovora, koji su obilježili proteklo četverogodišnje razdoblje, Buconjić je izjavio: “MUP-om  ne može upravljati policija! Ministarstvom treba upravljati vodstvo koje je od Vlade za to dobilo politički mandat i odgovara za svoj rad, a ne policijske strukture“. Kao primjer lošeg postupanja naveo je slučaj jednakog broja prekovremenih sati u Dubrovačkoj policijskoj upravi s onim zabilježenim u Zagrebačkoj policijskoj upravi, što upućuje na neodgovarajuću organizaciju rada koju treba sankcionirati.

Neprihvatljivo je i da netko tko nije policajac ima beneficirani radni staž“, dodao je Buconjić, najavivši “civilni pristup” u rješavanju statusa zaposlenika MUP-a koji nemaju posebna ovlaštenja.

Glede ponovnog prijama u službu neraspoređenih policajaca Buconjić je rekao kako su trenutne mogućnosti prijama slabe. Pred MUP-om je zadatak utvrđivanja potrebnog broja policajaca, što je otežano prijeporom oko toga što još nije definirano što je to “policijski službenik po broju stanovnika”, odnosno je li riječ o pripadniku temeljne policije ili drugim kategorijama policijskih službenika. Nakon što se ovaj broj utvrdi nije nemoguće da se pojavi i višak policijskih službenika, dodao je Buconjić. Eventualnu mogućnost ponovnog zapošljavanja određenog broja neraspoređenih policajaca Buconjić vidi u zamjeni onih policajaca koji neće proći na sistematskim pregledima, ali će to biti moguće samo za one policajce koji imaju barem SSS.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPredsjednik Odbora policije SDLSN Mirko Bošković je, govoreći o konkretnim problemima s kojima se susreću policajci, istaknuo nemogućnost umirovljenja policijskih službenika prema članku 6a. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba zbog nedostatka kriterija i činjenicu da su kategorizacijom policijskih uprava policajci u manjim policijskim upravama dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na svoje kolege u “većim” PU. “Policajac mora biti policajac!” rekao je Bošković, naglasivši kako su svi policajci jednako vrijedni. Dodao je i kako je u MORH-u riješeno pitanje plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja za djelatne vojne osobe, za razliku od MUP-a.

Tajnik SDLSN Siniša Kuhar upozorio je Buconjića kako se u okviru potraživanja koje Sindikat traži po osnovi kolektivnog ugovora nalaze i potraživanja vatrogasaca koji su 2000. godine još bili u sastavu MUP-a, te na činjenicu da se u javnim vatrogasnim postrojbama vodi kampanja pritiska od strane poslodavaca kako bi oni članovi Sindikata koji su sudskim putem zatražili isplatu božićnice i dara za djecu za 2000. godinu povukli svoje tužbe, uz obrazloženje da će se time dovesti u pitanje isplata njihovih plaća, premda se sredstva za plaće i prava iz kolektivnih ugovora alimentiraju iz državnog proračuna. “To je neprihvatljivo i od MUP-a tražimo poduzimanje mjera kako bi se takva kampanja zaustavila” izjavio je Kuhar, na što je Buconjić odgovorio kako će vatrogasci prijelazom u Upravu za zaštitu i spašavanje ponovno postati državni službenici.

Na kraju sastanka načelnik Odjela pravnih poslova MUP-a Josip Begović sindikatima je podijelio na očitovanje Prijedlog Zakona o zakladi policijske solidarnosti, osnivanjem koje bi se institucionalizirala materijalna pomoć policajcima stradalim na dužnosti.