DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU: Vatrogascima isplaćivati plaću po osnovici za zaposlene u državnim službama uz poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU: Vatrogascima isplaćivati plaću po osnovici za zaposlene u državnim službama uz poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

JVP_revizija1

(SDLSN, 16. rujna) Nalazom Državnog ureda za reviziju o reviziji poslovanja Javne vatrogasne postrojbe grada Zaboka potvrđeno je ono što Sindikat već dulje vrijeme traži od gradova osnivača JVP, odnosno MUP-a i Ministarstva financija kao tijela koja određuju minimalni vatrogasni financijski standard i osiguravaju sredstva za financiranje profesionalnih vatrogasnih postrojbi, a to je da se plaće vatrogasaca moraju obračunavati primjenom osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika. Također, Revizija je utvrdila nepoštivanje odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te je o tome od JVP zatražila pismeno očitovanje.

Iz nalaza se može pročitati da su vatrogasci prikraćeni za uvećanje osnovne plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, kako je propisano Kolektivnim ugovorom.

Ovaj nalaz je još jedan dokaz da mjerodavna državna tijela nisu poštovala odredbu Kolektivnog ugovora, prema kojoj se Vlada RH obvezuje da će se ugovor, u pogledu plaća i materijalnih prava, primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu.

Naime, Vlada nije ništa poduzela da se u minimalni vatrogasni financijski standard ukalkuliraju i iznosi prava zagarantiranih kolektivnim ugovorom, pa tako npr. vatrogasci ove godine nisu dobili ni regres za godišnji odmor, a jubilarne nagrade nisu im isplaćene još od lipnja 2003. godine.

Ukoliko Vlada ne osigura isplatu prava iz Kolektivnog ugovora Sindikat će za gotovo 1000 članova iz redova profesionalnih vatrogasaca osiguranje prava morati zatražiti sudskim putem, a kao jedan od dokaza priložit će i nalaz državne revizije.

No nadamo se da ova Vlada neće krenuti stopama Račanove Vlade i iza sebe ostaviti gomilu dugova na teret poreznih obveznika.

JVP_revizija2