DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Ravnatelj Ivan Kovač razgovarao s predstavnicima Sindikata o uredbi o unutarnjem ustrojstvu Zavoda

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Ravnatelj Ivan Kovač razgovarao s predstavnicima Sindikata o uredbi o unutarnjem ustrojstvu Zavoda

DZS_ravnatelj120310_390

(SDLSN, 15. ožujka 2010.) U Državnom zavodu za statistiku održan je u petak sastanak ravnatelja DZS mr. sc. Ivana Kovača i njegovih suradnika s predstavnicima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

sdlsn_www220Na sastanku je, sukladno obvezi savjetovanja sa Sindikatom prigodom donošenja odluka važnih za položaj državnih službenika i namještenika, razmatran prijedlog Uredbe o unutarnjem ustrojstvu DZS, a razgovaralo se i o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te komunikaciji sa Sindikatom, s obzirom na preuzimanje velikog broja službenika iz ureda državne uprave koji su članovi drugih ili su osnovali posebne sindikalne podružnice SDLSN, pored one koja postoji u sjedištu u Zagrebu.
Ravnatelj Kovač je istaknuo kako sastanak predstavlja nastavak i intenziviranje dobre suradnje Zavoda sa Sindikatom i dodao kako je ona od naročite važnosti u trenutku preuzimanja 195 službenika iz ureda državne uprave po županijama, kako bi svi djelatnici Zvaoda bili pravodobno i potpuno informirani o ciljevima reorganizacije DZS, kao i ulozi područnih jedinica u provedbi statističkih istraživanja u županijama.

statistics_ilustracija240Kovač je posebno istaknuo da će pristup provedbi anketiranja biti selektivan i ovisan o brojnim faktorima i uvjetima u kojima se one provode, pri čemu će se o tome hoće li ih i gdje provoditi službenici Zavoda ili vanjski anketari odlučiti na stručno-metodološkoj razini, a sam proces anketiranja će se koordinirati od strane posebnog odjela.
Premisa da će preuzeti službenici raditi samo ankete, kao i da neće raditi ankete pogrešna je“, rekao je Kovač i dodao kako će to ovisiti o opsegu poslova koji se obavlja i u uvjetima u kojima se postojeća kvaliteta istraživanja ne može dovesti u pitanje.
Ravnatelj Kovač je naglasio kako će se pri tome masimalno poštovati prava svih zaposlenika utvrđena pozitivnim propisima i Kolektivnim ugovorom.
Predstavnici SDLSN predvođeni predsjednikom Sindikata Borisom Plešom iznijeli su probleme s kojima se susreću u svakodnevnom radu, a posebice u provedbi anketa i snimanja cijena na terenu i predložili da se u Uredbi o unutranjem ustrojstvu predvidi i povećanje broja izvršitelja na terenu, a ne samo u središnoj službi te podizanje velikih centara (Osijek, Rijeka, Split) na razinu odjela.
Ukazano je i na potrebu usklađivanja internih naputaka, posebice onih koji se odnose na prekovremeni rad, s odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike te je dgovoreno da se Sindikat i pismeno očituje na dostavljeni tekst Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.