DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU: Službenici koje preuzimamo trebaju se “bojati” novih znanja, a ne otkaza

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Službenici koje preuzimamo trebaju se “bojati” novih znanja, a ne otkaza

dzs_ivan_kovac390

(24. studenoga 2009.) U Državnom zavodu za statistiku održan je sastanak predstavnika Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH  s ravnateljem DZS-a mr. sc. Ivanom Kovačem, na kojem se razgovaralo o “preuzimanju poslovnih prostorija, opreme, pismohrane i druge dokumentacije koja se odnosi na poslove službene statistike, sredstava za rad, financijskih sredstava, prava i obveza, kao i državnih službenika i namještenika zatečenih na preuzetim poslovima od ureda državne uprave u županijama“.
sdlsn_www220Upravo je ovakva odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o službenoj statistici, koja ljude koji rade na poslovima službene statistike tretira kao “dodatnu opremu” koja “ide” uz poslovni prostor, opremu i posao, koje DZS preuzima od ureda državne uprave u županijama, a u naravi znači promjenu poslodavca za 196 zaposlenika, Sindikat nagnala da od ravnatelja Kovača zatraži sastanak na kojem će dobiti informacije o tome hoće li pri tome za neke od službenika i namještenika biti i neugodnih iznenađenja, odnosno prestanka državne službe.
Razlog nepovjerljivosti sindikalne strane nalazi se i u činjenici da je pri preuzimanju zaposlenika MORH-a iz centara za obavješćivanje od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje njih čak 60 “preuzeto” isključivo na vrijeme dok im novi poslodavac nije izdao rješenja o stavljanju na raspolaganje.
Da se tako nešto neće dogoditi u slučaju preuzimanja zaposlenika Ureda državne uprave od strane Državnog zavoda za statistiku sindikalnoj je strani obećao ravnatelj Kovač, naglasivši kako je jedino čega se državni službenici i namještenici koji će s 1. siječnja 2010. godine promijeniti poslodavca trebaju “bojati” usvajanje novog znanja i rada u sustavu službene statistike uređenom po EU standardima koji od DZS-a traži sve više i više podataka uz naglasak na komparativnu i verificiranu metodologiju njihova prikupljanja i obrade.

eurostat3Ravnatelj Kovač rekao je kako preuzimanje zaposlenih predstavlja odrađivanje zadaće usklađivanja statističkog sustava s onim EU i objedinjavanje svih čimbenika koji obavljaju poslove službene statistike pod “jednu kapu”, dodavši kako je dosad često bio slučaj da su službenici koje preuzimaju radili “svašta pa i statistiku”.
To znači da će broj od 422 zaposlena u Državnom zavodu za statistiku 422 od 1. siječnja 2010. biti uvećan za novih 196 statističara, za koliko će se smanjiti broj zaposlenih u uredima državne uprave, a DZS će tada imati 618 zaposlenih.
Ključni analitički instrument EU za utvrđivanje realno potrebnog broja statističara u nacionalnom statističkom sustavu je utvrđivanje koeficijenta odnosa broja statističara na 100 000 stanovnika. Prema analitičkoj studiji Eurostata, prosječan koeficijent država-članica EU je 15 (t. j. 15 statističara na 100.000 stanovnika) a prosjek novih zemalja članica je 17 statističara na 100 000 stanovnika. Te zemlje, koje su do sada ustrojile svoje statističke urede sukladno programu i preporukama EU, imaju taj koeficijent redovito veći, radi obveze usklađivanja nacionalnih programa s programom i statističkim standardima EU, što implicira povećan broj ljudskih resursa, vještina i znanja do uspostave harmoniziranog i komparabilnog nacionalnog statističkog sustava na istom stupnju razvoja s onima u državama članicama EU.
Za funkcioniranje službene statistike Republike Hrvatske i njezinu središnju instituciju DZS broj od 612  djelatnika  na 4,4 mil. stanovnika predstavlja koeficijent od 14 statističara na 100.000 stanovnika. Važno je napomenuti da je u zemljama s nedovoljno razvijenim administrativnim izvorima, kao što je Hrvatska, potreba za većim brojem statističara izraženija, kao i da zemlje s većim brojem stanovnika imaju relativno manji broj statističara.

Usporedbe radi, istaknuo je ravnatelj Kovač, statistički ured Slovenije (broj stanovnika cca 2 mil., statističara cca 400) ima koeficijent oko 20; Finska statistika (broj stanovnika 5,3 mil., statističara cca 1 000) koeficijent oko 19; Norveška (broj stanovnika 4,7 mil., broj statističara oko 950) ima koeficijent 20.

statistika390

Da dvojbi o posljedicama preuzimanja nije lišen i novi poslodavac, vidi se iz bojazni ravnatelja Kovača hoće li preuzeti zaposlenici, s obzirom na kvalifikacijsku i dobnu strukturu pokazati očekivanu razinu motivacije za rad i usvajanje novih znanja u novom, znatno dinamičnijem i zahtjevnijem sustavu službene statistike. No, Kovač je uvjeren da će im u motivaciji “pomoći” i recesijske prilike u kojima gubitak posla nikome nije priželjkivana opcija.
Poslove preuzimanja novih organizacijskih dijelova u DZS obavljat će poseban odjel za koordinaciju i inkorporaciju u sustav DZS za što će do kraja godine biti potrebno izraditi novu uredbu o unutarnjem ustrojstvu i pravilnik o unutarnjem redu DZS, o čemu će, potvrdio je ravnatelj Kovač, Sindikat pravodobno biti konzultiran, kako to i nalažu odredbe kolektivnog ugovora.
Zahvaljujući se na informacijama koje će zasigurno smanjiti strahove u procesu preuzimanja, glavni tajnik SDLSN Siniša Kuhar, ravnatelja Kovača upoznao je s bojazni Sindikata u svezi s organizacijom tzv. zajedničkih službi i poslova između ureda državne uprave i DZS.
Kuhara je posebno zanimalo kako će funkcionirati poslovi urudžbiranja, otpreme, čišćenja i obavljanja drugih pomoćno-tehničkih poslova između dva državna tijela koja će dijeliti poslovni prostor u istoj zgradi, a da pri tome ne dođe do otkaza radi smanjenja posla u jednom i istovremenog “dupliranja” poslova u drugom tijelu, posebice stoga što nema racionalnih razloga za egzistiranje paralelnih službi.

Također, Kuhar je naglasio potrebu promptnog informiranja i uključivanja Sindikata u sve faze procesa preuzimanja, kako bi se prostor nepovjerenja i straha pri prijelazu iz jednog u drugo državno tijelo sveo na najmanju moguću mjeru, posebice pri donošenju nove uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu Državnog zavoda za statistiku.

Ivu Bolanča, pravnu savjetnicu SDLSN, posebno je zanimalo hoće li pri tome doći do poošravanja uvjeta za raspored na radna mjesta unutar DZS, što bi moglo dovesti do smanjenja plaća i ugrožavanja statusa zaposlenih, ali je ravnatelj Kovač otklonio takvu mogućnost.

Pročitajte još…