DUBROVNIK: Šuica i Ihas potpisali Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Dubrovnika

DUBROVNIK: Šuica i Ihas potpisali Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Dubrovnika

DU_KU_rukovanje

(SDLSN, 20. siječnja) Dubrovačka gradonačelnica Dubravka Šuica, predsjednik SDLSN Ivica Ihas i sindikalni povjerenik gradske podružnice SDLSN Miše Butigan svojim su potpisom na Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Dubrovnika započeli novu eru u reguliranju prava iz rada i po osnovi rada gradskih službenika i namještenika.

Naime, premda se prava zaposlenika u kolektivnom ugovoru u najvećem dijelu kreću u granicama prava koja su zaposlenici i dosad imali u internim aktima Grada Dubrovnika, što je prije potpisivanja naglasila i gradonačelnica Šuica, sklapanjem kolektivnog DU_KU_potpisivanjeugovora prava se propisuju ugovorom kao dvostranim aktom dvaju ravnopravnih socijalnih partnera, koji nije moguće jednostrano revidirati kao što je to slučaj npr. s pravilnikom o radu. Zapolenici time stječu sigurnost prava i zaposlenja koja nije ovisna o rezultatima političkih promjena u vrhu gradskih struktura.

Tako je Ivica Ihas naglasio da zaključenje kolektivnog ugovora  predstavlja primjenu najviših standarda na području reguliranja radnih prava i dobar primjer kako bi prava zaposlenika u tijelima gradske uprave trebali rješavati i drugi gradovi na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Od novina, Kolektivni ugovor sadrži odredbu o uvećanju koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za zaposlenike s ostvarenih 20 i više godina staža u upravnim tijelima za 4, 8 i 10%, a njegovo stupanje na snagu ovisit će o rezultatima referenduma o prihvaćanju kolektivnog ugovora, koji će se provesti među svima zaposlenicima na području na kojem se primjenjuje. Radi se o obvezi iz Zakona o radu, budući da je u Kolektivni ugovor ugrađena obveza nečlanova sindikata da za povoljnosti ugovorene kolektivnim ugovorom plaćaju tzv. doprinos solidarnosti.

DU_KU_svi

U razgovoru nakon potpisivanja Ihas je gradonačelnici Šuici predložio rješavanje stambenih problema gradskih službenika po modelu sindikalne stambene zadružne izgradnje, koji, za razliku od POS-a, ne opterećuje gradski proračun kroz gotovo bespovratno izdvajanje sredstava za komunalnu infrastrukturu, a u konačnici rezultira povoljnijim uvjetima rješavanja stambenog pitanja za krajnjeg korisnika, te je dogovoreno da se o ovome obave dodatni razgovori.