Duspari isplatili božićnice i regrese iz 2011. i 2012.

KRŠENJE UPUTE
Duspari isplatili božićnice i regrese iz 2011. i 2012.

duspara_jl301115

Autor: Suzana Barilar

(Jutarnji list, 30. studenoga 2015.) Ministarstvo uprave je 10. lipnja svim županijama, gradovima i općinama poslalo Uputu za postupanje, u kojoj ih se upozorava da lokalni dužnosnici nemaju pravo na nikakve dodatke na plaću osim 0,5 posto po godini staža te stvarnih troškova za službena putovanja.

jl_logo071209I dobili su rok do 30. rujna da odluke o plaćama župana, gradonačelnika, načelnika i njihovih zamjenika usklade sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji ne predviđa prava iz radnog odnosa poput božićnice, regresa ili prekovremenih sati.

Grad Slavonski Brod bio je među prvima koji su proveli Uputu Ministarstva – 16. srpnja njihovo je Gradsko vijeće promijenilo Odluku o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u skladu s tim naputkom.

Božićnice i regres

Ali je unatoč tome 15. srpnja gradonačelniku Mirku Duspari isplaćeno 3510,36 kuna na ime dugovanja po Kolektivnom ugovoru, i to na osnovu neisplaćenih božićnica, regresa i dara za djecu iz 2011. i 2012. godine. Dakle, iako je mjesec dana ranije dobio naputak nadležnog Ministarstva u kojem se jasno objašnjava da se prava iz Kolektivnih ugovora ne mogu primjenjivati na dužnosnike već samo na službenike, Duspari, čija je plaća oko 17.800 kuna, ipak je isplaćen novac na koji nije imao pravo prema Zakonu o lokalnoj samoupravi.

Sam Duspara potvrdio nam je da je na njegov račun isplaćen spomenuti iznos.

– Istina je, dobio sam taj novac, ali se sada točno ne mogu sjetiti za što konkretno. Moram provjeriti u računovodstvu – rekao nam je. Nakon našeg upita iz njegova Ureda nam je službeno potvrđeno da se radi o isplati dugovanja prema Kolektivnom ugovoru. Pritom objašnjavaju da su gradonačelniku isplatili zaostale božićnice i regres jer se radi o dugu koji je nastao prije nego su od Ministarstva uprave dobili spomenuti naputak, odnosno dok je, pravdaju se, na snazi bila odluka prema kojoj se prava odnose i na gradonačelnika i njegove zamjenike.

Ima li sankcija?

– Do 22. srpnja gradonačelnik Duspara primao je plaću sukladno Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika, koju je Gradsko vijeće donijelo 30. lipnja 2012. godine. Te je potvrđeno i izmjenama Odluke iz srpnja 2013. godine – objašnjavaju u gradskoj upravi Slavonskog Broda.

Može li Duspara snositi kakve sankcije, u Ministarstvu uprave nam nisu konkretno odgovorili već su tek upozorili da “Grad može tužiti gradonačelnika zbog takve isplate pa neka sud odluči”.

Slučaj slavonskobrodskog gradonačelnika nije usamljen – mnogi gradovi i županije, odnosno njihova predstavnička tijela, kad je riječ o plaćama dužnosnika, donosili su odluke koje nisu bile u skladu sa Zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Tim su odlukama, naime, propisivali da gradonačelnici i župani imaju iste dodatke na plaću kakve imaju i službenici. Primjerice, zamjenik gradonačelnika Varaždina Vjeran Radelić imao je dodatak na plaću od 8 posto na osnovu magisterija te je zahvaljujući tome na osnovu primanja dobio 85 tisuća kuna više nego što bi primio da je odluka bila usklađena sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Zbog slične odluke USKOK je 2014. podigao optužnicu protiv istarskog župana Valtera Flege, jer je donio Pravilnik na temelju kojeg mu je osnovna plaća uvećana za 5 posto zbog stjecanja znanstvenog stupnja magistra znanosti, te za 15 posto na osnovu troškova pripreme za sudjelovanje u protokolarnim događanjima. No, Županijski sud ga je nepravomoćno oslobodio pa je USKOK najavio žalbu.

Samo stvarni troškovi

Stoga je Ministarstvo uprave odlučilo poslati spomenuti Naputak u kojem detaljno objašnjavaju da se na lokalne dužnosnike primjenjuje Zakon o lokalnoj samoupravi.

– Obavljanje dužnosti župana, gradonačelnika i načelnika te njihovih zamjenika nije isto što i rad na službeničkom mjestu niti se s njime može izjednačiti po bilo kojoj osnovi. Lokalni dužnosnici nemaju pravo na – naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, na regres, jubilarnu nagradu, otpremninu… Imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova vezanih s obnašanjem dužnosti, poput prijevoza, dnevnica – navodi se između ostalog u Naputku iz lipnja.

Tražit ćemo izvješće od svih ureda

Nakon 30. rujna Ministarstvo uprave nije primilo od ureda državne uprave u županijima nijednu odluku o obustavi primjene općeg akta kojim se uređuju prava lokalnih dužnosnika ili njegovih izmjena i dopuna – odgovorili su iz resornog Ministarstva na naš upit jesu li lokalne jedinice svoje odluke o plaćama gradonačelnika, načelnika i župana uskladile za zakonom odnosno ispoštovale naputak. Iz odgovora proizlazi da jesu jer ni od jednog ureda države uprave, koje provjerava akte koje donose predstavnička tijela, nisu dobili informaciju da su morali ukinuti neki odluku zato jer nije bila u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi. Međutim iz Ministarstva najavljuju da će zatražiti izvješće od svih ureda o “provedenom nadzoru i stanju usklađenosti akata kojima se uređuju prava lokalnih dužnosnika”.