Dužnosnicima ne treba natječaj

duznosnici_nl_naslov

Andrea VUKELIĆ

novilist_logoKad su u pitanju sudbine mladih, obrazovanih, ali i nepoznatih ljudi koji su pristupili testiranju za radno mjesto suradnika u Hrvatskom paviljonu na EXPO-u iduće godine u Kini, Jandrokovićevo ministarstvo ponašalo se sramotno nonšalantno, no kad su u pitanju njihovi “bitni” ljudi, zaposlenici na rukovodećim mjestima, tada ih se tretira kao indijske svete krave. Da Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija itekako fleksibilno tumači zakone, ogleda se i u duznosnici_nl_okvirslučaju “primopredaje vlasti” pomoćnice ministrice Andree Gustović Ercegovac. Ona je uz blagoslov MVPEI-ja nakon razrješenja dužnosti od listopada 2008. koristila pravo dužnosnika na plaću godinu dana nakon prestanka obnašanja dužnosti da bi se nedavno opet pojavila u MVPEI-ju kao državna službenica. Radni joj je odnos očito ponovo zasnovan protivno važećoj zabrani zapošljavanja u državnoj službi i protivno Zakonu o državnim službenicima koji kaže da državni dužnosnici ne mogu biti raspoređeni na radna mjesta državnih službenika bez javnog natječaja.
No u MVPEI ne samo da u tome ne vide ništa sporno nego naglašavaju da u njezinom slučaju nije niti riječ o novom zapošljavanju, već o raspoređivanju službenika.
– Gospođa Gustović Ercegovac je 5. siječnja 2007. godine rješenjem Vlade RH imenovana na dužnost pomoćnice ministrice vanjskih poslova i europskih integracija koju je obnašala do 30. rujna 2008. godine. U skladu s odredbama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika utvrđeno joj je pravo na naknadu nakon prestanka obnašanja dužnosti, za razdoblje od 1. listopada 2008. godine do 30. rujna 2009. godine. Istekom prava na naknadu, s obzirom na okolnost da je prije imenovanja na dužnosničko mjesto imala zasnovani radni odnos u statusu državnog službenika, mogla je biti ponovo raspoređena na službeničko radno mjesto – odgovor je glasnogovornika MVPEI-ja Marija Draguna. Radi dodatnog pojašnjenja dodaje kako tu nije riječ o plaći, već o naknadi plaće te da je Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika poseban zakon u odnosu na Zakon o državnim službenicima pa je stoga moguće ostvariti pravo na naknadu neovisno o njemu. Nakon godinu dana primanja naknade, Ercegović je jednostavno raspoređena na radno mjesto viši profesionalni diplomat odnosno ministar-savjetnik.

duznosnici_nl_fotka

U slučaju bivše pomoćnice, a sada savjetnice, u skladu sa zdravim razumom, ako već ne sa zakonom, za očekivati je da godinu dana plaćenog “otpusta” može dobiti samo bivši zaposlenik, a ne netko tko je raspoređen na drugo radno mjesto.
U Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) ovo raspoređivanje na drugo radno mjesto smatraju – nezakonitim.

duznosnici_nl_nadzor– Prijelaznim odredbama Zakona o državnim službenicima detaljno je regulirano pitanje nastavka rada dužnosnika čiji su položaji postali položajima rukovodećih službenika, odnosno dužnosnika čiji se položaji ukidaju kao što je slučaj s pomoćnicima ministara. Iz njih proizlazi da se konzumiranjem prava na naknadu, sukladno zakonu kojim se uređuju prava državnih dužnosnika, gđa Gustović Ercegovac izjasnila kako ne želi nastaviti raditi u MVPEI-ju kao državna službenica, kaže predsjednik SDLSN-a Siniša Kuhar. Naime, pomoćnici ministara su ukidanjem njihovih položaja imali dvije moguće opcije. Prva je raspored na službeničko radno mjesto u državnom tijelu u kojem su bili u državnoj službi prije imenovanja na dužnost ili u drugo državno tijelo. I to pod uvjetima da postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjavaju stručne uvjete te da razriješeni dužnosnik zahtjev za raspored podnese najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja. Kao drugu opciju Zakon navodi mogućnost da ukoliko ne podnese taj zahtjev za raspored u državno tijelo u kojem je bio u državnoj službi prije imenovanja, ostvari pravo na naknadu.
– Dakle, razriješena dužnosnica nije mogla nastaviti raditi kao službenica i primati novce koji joj pripadaju kao razriješenoj dužnosnici koja nije podnijela zahtjev za raspored na službeničko radno mjesto. Ali u MVPEI-ju očito ne misle tako, zaključuje Siniša Kuhar.
Pomoćnica je tako mogla biti primljena u državnu službu samo putem natječaja, a s obzirom na odluku Vlade o zabrani novog zapošljavanja, to se nije moglo dogoditi. Iznimka je ako je to bilo nužno jer se radilo o radnom mjestu potrebnom za proces ulaska u EU, ali tada je bilo potrebno odobrenje Vlade, kao i u slučaja Polančeca, i naravno natječaj, a ne puko raspoređivanje na radno mjesto.
Ekstenzivno tumačenju propisa kad su u pitanju državni dužnosnici još je jasnije kad se pogleda Zakon o izmjenama i dopunama zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika gdje piše da “dužnosnici nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu, imaju šest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini pedeset posto plaće”. Prema tome bivša pomoćnica ju je mogla ostvarivati samo kao nezaposlena, a iz statusa nezaposlene osobe može se postati državnim službenikom samo putem natječaja.
duznosnici_nl_zivanovicNo kraljevski tretman pri zapošljavanju kad su u pitanju dužnosnici vidljiv je i u slučajem Luke Živanovića, koji je s mjesta tajnika ministra mora, prometa i infrastrukture nedavno jednostavno osvanuo kao tajnik na portalu Ministarstva poljoprivrede. O njegovoj stručnosti svojedobno je pisao i SDLSN na svom portalu i to nakon što je imenovan na mjesto tajnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture: “Vodeći kriteriji za imenovanje na radno mjesto glavnih i viših rukovoditelja trebala bi biti standardna mjerila koja vrijede za sve državne službenike, odnosno odgovarajuća stručna sprema i to isključivo visoka. Glavni i viši rukovoditelji trebali bi imati završen i program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih službenika te istaknute rezultate u području od značenja za rad državnog tijela”. S obzirom na to da, kako tvrdi SDLSN Živanović, ima višu stručnu spremu, kao službenik je mogao raditi najviše na radnom mjestu višeg upravnog referenta. No, Živanović je u svojem životopisu naveo da je završio Upravni fakultet u Zagrebu i nikom ništa. Sa svojom stručnom spremom ne bi čak mogao biti ni savjetnik ili viši savjetnik, ali je ipak godinama bio na funkciji tajnika Ministarstva. To nije bilo važno ranije kada nije postojao uvjet stručne spreme, ali otkad je funkcija tajnika postala rukovodeće mjesto, sa svojom stručnom spremom Živanović ne zadovoljava uvjete.
Može se stoga zaključiti da novopečeni tajnik Ministarstva poljoprivrede nije postao putem natječaja jer se na njega ne bi mogao niti javiti, već sporazumom između čelnika dvaju državnih tijela. S obzirom na to da je jedino dogovorom dvaju ministara mogao biti premješten s jednog na drugo tajničko mjesto, postavlja se pitanje zakonitosti i ovakvog raspoređivanja na novo radno mjesto. Da ni ne spominjemo zabranu novog zapošljavanja. Restruktiruranje i reforma državne uprave je kažu u tijeku, a osim broja zaposlenika još uvijek se čeka na kvalifikacijsku analizu kadrova.
Sindikat naglašava da to nije jedini slučaj takvog postupanja “primopredaje vlasti” u MVPEI-ju zbog čega bi, ukoliko se utvrdi da je u ovom i drugim slučajevima Ministarstvo prekršilo Zakon o postupku preuzimanja vlasti i Zakona o državnim službenicima, bilo potrebno tražiti da Upravna inspekcija Ministarstva uprave hitno obavi inspekcijski nadzor.

Pročitajte cijeli članak u PDF formatu…